Innenriks

Ja, vi elsker stillheten og rennende vann

Men det er intakt natur som er den naturopplevelsen nordmenn setter størst pris på.

Urørt natur verdsettes høyt av mange nordmenn. Om denne naturopplevelsen skriver juryen som har vært med på å utforme Rødlista for naturopplevelser 2019, blant annet følgende: «En del av følelsen av noe urørt kan også knyttes til fravær av synlige inngrep og støy. (...) Paradoksalt nok trues også muligheten til å oppleve den intakte naturen av den utbredte misforståelsen av at Norge har mer enn nok villmark.

Det går fram av opptellingen av om lag 6.000 avgitte stemmer til Rødlista for naturopplevelser 2019, i regi av WWF Verdens naturfond og Norsk Friluftsliv.

På de neste plassene følger «stillheten» og «fritt rennende vann».

– Intakt natur har vi ikke minst i fjellområder uten inngrep, men også i form av gammel skog.

Det forteller miljøpolitisk nestleder i WWF Verdens naturfond, og prosjektleder for Rødlista for naturopplevelser, Jon Bjartnes.

– Det er også spennende at så mange er opptatt av stillheten, som ikke handler om det totale fraværet av lyd, men om den stillheten som inkluderer naturlyder. Når så mange også er opptatt av fritt rennende vann, handler det om alt fra bekker som renner gjennom byen, til elver folk ikke vil skal bli bygd ned, til elvepadlernes villeste stryk, fortsetter Bjartnes.

Les også: Dette blir den neste store trenden i Norge

– Opplevelser som er truet

– Er dette naturopplevelser vi kan fortsette å nyte godt av?

– Dette er opplevelser som er truet, og derfor har vi foreslått tiltak for hva som kan gjøres for å sikre dem, svarer Bjartnes.

Slik WWF og Norsk Friluftsliv vurderer det, er den største trusselen mot intakt natur arealendringer, som ulike utbygginger, energiproduksjon, hogst og vei- og hyttebygging. Den samlede effekten av slikt er at villmarka krymper år for år.

Les også: NVE mener 13 områder Norge rundt egner seg til vindkraftutbygging

Dette bør møtes med en samlet plan for bevaring av urørt natur og villmark, mener organisasjonene.

For å redde stillheten i naturen, som trues av støy fra både biler, båter, fly, snø- og vannscootere, helikoptre og mobiltelefoner, mener de at det bør utarbeides tydelige nasjonale regler for motorferdsel i naturen.

Det frie, rennende vannet, på sin side, er truet av både kraftutbygging, forurensning og nedbygging av bekker og elver. Denne utfordringen bør møtes med vern av flere vassdrag mot kraftutbygging og restaureringer og miljøforbedringer i allerede utbygde vassdrag, mener WWF og Norsk Friluftsliv.

Saken fortsetter under bildet.

###

Vefsna i Nordland er en av Norges vakre elver, her representert ved fossefallet Laksforsen. Foto: Rasmus Reinvang/WWF Verdens Naturfond

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

De sju øvrige

Totalt omfatter Rødlista for naturopplevelser 2019 ti opplevelser i rangert rekkefølge. Dette er de sju øvrige, som også betyr mye for mange.

4. Stjernehimmelen.

5. Vinteren.

6. Hundremetersskogene.

7. Kulturlandskap.

8. Bærplukking,

9. Bråkete fuglefjell.

10. Levende jakttradisjoner.

– Den nye vindkraftrapporten fra NVE er en påminnelse om at norsk natur er truet, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.

– Her er det snakk om 16-17.000 kvadratkilometer med natur hvor vi kan få både visuell forurensning og støyforurensning, i tillegg til at det må sprenges i naturen og bygges veier der. De kaller dette vindparker, men egentlig er det vindindustrianlegg. De håper disse anleggene skal redusere CO2-utslippene, men i realiteten er det snakk om å erstatte en form for forurensning med en annen, advarer han.

Les også: Tror ulv kan bli gull verdt