Innenriks

Freddy de Ruiter melder seg ut av Ap i protest etter 35 år i partiet

Freddy de Ruiter har fått nok av Arbeiderpartiet og melder seg ut i protest etter 35 år i partiet – hvorav tolv av årene var på Stortinget.

Det er flere grunner til det og noen utløsende årsaker. Utløsende er en stor lokal sak som handler om lukkede prosesser og privatisering, utsalg og et friluftsområde. Det handler også om sykehuspolitikken nasjonalt, med foretaksmodellen jeg har kjempet mot i mange år, som man ikke kommer seg av flekken med, sier De Ruiter, som for tiden er politiker i Arendal.

Det var Agderposten som først meldte om De Ruiters utmelding.

Overfor Dagsavisen trekker han fram flere eksempler på hvorfor han melder seg ut av partiet.

–  Jeg synes det er helt uhørt at partiet stemmer mot implementering av konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I tillegg går det på «AS-ifiseringen» av Norge, litt på fordelingspolitikken og litt på retningsvalget. Jeg synes politikken står litt på stedet hvil. Når det gjelder helseforetaksmodellen som Ap innførte, går det prestisje i å beholde dette systemet, hvor det er direktører og avpolitiserte styrer som bestemmer.

Les også: Støre vil ikke love varig vern i Lofoten og Vesterålen

– Hører på helsebyråkratene

Han mener Aps håndtering av Ullevål sykehus er en typisk sak i så måte.

Dette er en sak hvor Ap hører på helsebyråkratene, direktørene og helseadelen i Norge, framfor å høre på dem som jobber nærmere pasienten. Jeg har selv sittet på Stortinget og har sett dette på nært hold. Det er ikke tillitvekkende, sier De Ruiter.

De Ruter har meldt seg inn i SV nå og begrunner det slik:

Det er fordi jeg alltid tilhørt venstresiden i Ap, i fordelingspolitikk, i synet på styring av velferdstjenester og synet på at man bør ha minst mulig og helst ingen profitt i velferd. Pluss den lokale saken hvor avgjørelser som angår befolkningen ikke skal avgjøres i lukkede rom.

– Kostbart for Ap å skulle hente lilla velgere

De Ruiter tror Ap vil fortsette å lekke velgere mot venstre dersom partiet ikke får en tydeligere profil.

Jeg tror dette i veldig stor grad handler om politikk. Det Ap må spørre seg om er hvilken politikk de vil ha i framtiden. Vil de spisse profilen eller være et bredt parti som prøver å favne alle, men som blir så utydelig at det får færre stemmer. Jeg tror det det blir veldig kostbart for Ap å skulle hente lilla velgere til partiet, sier han

Les også: Anette Trettebergstuen innstilt som leder for kvinnenettverket i Ap

Her er Freddy de Ruiters avskjedsbrev til Arbeiderpartiet:

Arbeiderpartiet og det politiske flertallet sørget i går for avtalen(e) i den såkalte «Hove-saken» ble vedtatt av generalforsamlingen (bystyret).

Ikke bare er dette innholdet kritikkverdig, men det mest alvorlige med denne saken er den lukkede prosessen, som har vært ekstremt udemokratisk. Dette kan absolutt ikke forsvares og står i grell kontrast til et åpent og demokratisk folkestyre. Man kan heller ikke utelukke at det har foregått ulovligheter. Hove er indrefileten og Arendals befolknings felles eiendom. At Arbeiderpartiet ikke stoppet denne udemokratiske prosessen og avtalene som er inngått bak ryggen på innbyggerne, men valgte å støtte opp om disse tvilsomme avtalene sammen med KrF, Venstre, Høyre og Senterpartiet, er uakseptabelt

I tillegg til Hove- saken er det svært krevende å forholde seg til den nasjonale politikken fra Arbeiderpartiet på noen vesentlige områder.

AP stemmer alt for ofte ned tiltak som vil hjelpe samfunnets aller mest sårbare. Nå seinest implementeringa (inn i menneskerettighetsloven) av konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne CRPD. Ser også at man er for forsiktig i fordelingspolitikken og aksepterer i for stor grad privatisering/kommersialisering av viktige velferdsgoder.

Den store elefanten i rommet nasjonalt er imidlertid sykehuspolitikken hvor Arbeiderpartiet innførte en markedsmodell (foretaksmodellen) for snart 20 år siden og avdemokratiserte samfunnets kanskje aller viktigste velferdsområde.

20 år etter støtter fortsatt AP foretaksmodellen, noe som fører til at pengene styrer og ikke pasientenes behov. Samt at det er foretakene og deres avpolitiserte styrer som bestemmer, noe som bl.a fører til nedbygging av flere sykehustilbud som feks i Arendal, slik vi har sett de siste 20 årene.

Helseadelen representert ved direktørene må ikke få lov til å fortsette og bygge ned sykehustilbudet vårt uten at politikerne kan og vil gripe inn.

Liten vilje til å endre sykehuspolitikken og Hove-saken er de to dråpene som får mitt beger til å renne over. Jeg kan ikke sitte passivt å se at Arbeiderpartiet lokalt ikke stopper det som skjer på Hove og jeg kan ikke sitte passivt å se på at Arbeiderpartiet nasjonalt bidrar til at viktige sykehustilbud også i Arendal blir truet/svekket fordi de nekter å skrote dagens system.
Det er med stor sorg at jeg etter 35 års medlemskap i Arbeiderpartiet og som representant for Arbeiderpartiet i 4 år i Arendal bystyre, 10 år i Aust-Agder Fylkesting og 12 år på Stortinget, i dag melder meg ut av Arbeiderpartiet.

Jeg vil samtidig meddele at jeg melder meg inn i SV. Dette fordi de har vært svært tydelige i Hove-saken, hvor de har foreslått å kaste HDU-styret og skrote avtalene. SV nasjonalt har konsekvent alltid prioritert de mest sårbare blant oss (jfr CRPD mm). Ikke minst står de for en sykehuspolitikk som innebærer at dagens foretaksystem skrotes. Man får dette under folkevalgt styring og kan være med å sikre sykehustilbudet bl.a i Arendal.

Nyeste fra Dagsavisen.no: