Innenriks

Historisk høyt antall senaborter

Antallet aborter etter uke 19 øker. Ute i verden undrer de seg over at Norge ikke tilbyr tidlig ultralyd i uke 12 til alle gravide, ifølge Sturla Eik-Nes, nestor innen fostermedisin.

Ferske tall fra abortregisteret viser at antallet aborter etter uke 19 øker og har gjort det over tid. Mens det i 1980 var 17 aborter så sent i svangerskapet, var det i fjor 176.

De fire siste årene har det vært en økning i disse senabortene på 45 prosent.

Dette er senaborter som godkjennes av abortnemnd først. Samme statistikk viser at flere får godkjent abort av nemndene på grunnlag av paragraf 2C, det vil si at en finner tegn til at fosteret har eller vil få alvorlig avvik eller sykdom.

Mette Løkeland ved abortregisteret i Folkehelseinstituttet forklarer økningen med at flere velger å bli gravide sent i livet. Med alderen øker risikoen for at kvinner får barn med sykdommer, misdannelser, veksthemming og alvorlig utviklingshemning.

– Disse blir gjerne oppdaget på rutineultralyden alle kvinner får i uke 18, sier hun.

Tidligere abortnemnd-medlem: – Aldri følt at jeg vet mer enn kvinnen selv

I dag er det rutineultralyd for alle gravide kvinner når de nesten har gått halve svangerskapet. De som blir 38 år mens de er gravide, får tilbud om tidlig ultralyd i uke 12.

– Jeg er mye ute i verden og foreleser om fosterdiagnostikk, og der undrer fagmiljøene seg veldig over at nordmenn som er så liberale, ikke tilbyr ultralyd i uke 12, sier Sturla Eik-Nes.

Han er norsk gynekolog og fødselslege med ultralyddiagnostikk og fostermedisin som spesialområde. Inntil nylig var han professor i klinisk fysiologi og biomedisinsk teknologi ved NTNU og seksjonsoverlege ved Nasjonalt senter for fostermedisin ved St. Olavs hospital i Trondheim, et senter han selv grunnla i 1990.

– Jeg har jobbet med ultralyd siden 1976 og fått med meg det meste, oppsummerer han selv.

Eik-Nes mener det er flere grunner til at alle norske kvinner burde få ultralyd både i uke 12 og uke 18.

– Bildekvaliteten går jevnt og trutt framover, og vi vil nå kunne finne dødelige og ekstremt alvorlige avvik hos fosteret allerede ved uke 12. Konsekvensen av det vil være at kvinner som finner alvorlige avvik, vil kunne velge å avbryte svangerskapet i uke 12, i stedet for uke 18 av svangerskapet, sier Eik-Nes.

Les også: Overveldende flertall vil beholde dagens abortlov

– Helt annen påkjenning

Eik-Nes mener tidligere funn av utviklingsavvik gir kvinnen tid til å få god informasjon og til å tenke gjennom hvilket valg hun vil gjøre.

– Det er klart at det er en helt annen påkjenning mentalt å få denne informasjonen i uke 18 framfor uke 12. Da har svangerskapet kommet lenger og tilknytningen til fosteret er sterkere, sier han.

Det er også mulig å oppdage om tvillinger har separert eller felles morkake i uke 12.

– Det kan ikke avgjøres i uke 18. Har de felles morkake, øker det risikoen for død og sykdom hos tvillingene, men det er noe vi kan gjøre noe med om vi vet om det, forklarer Eik-Nes.

Men han presiserer at det er viktig å ikke fjerne dagens tilbud om ultralyd i uke 18.

– Funn av hjertefeil blant fostre øker ved å summere funn i uke 12 og senere i uke 18. Hjertefeil er blant de vanskeligste å påvise, men de er viktige å vite om før fødsel, sier Eik-Nes.

Les også: Bent Høie mener abortloven er diskriminerende

Mer fra Dagsavisen