Innenriks

Justisministeren vs. PST

Tor Mikkel Wara stiller seg bak sin samboers kritikk av PST. Dermed kritiserer den øverste sjefen politiets arbeid. – Noe annet ville være umenneskelig, sier advokat Elden.

6. desember: Natt til torsdag 6. desember ble ordene «rasist» og det feilstavede «rasisit» tagget på en bil og på huset til justisminister Tor Mikkel    Wara. Foto: Cornelius Poppe/NTB scanpix

Laila Anita Bertheussen, samboeren til justisminister Tor Mikkel Wara, ble torsdag siktet for selv å stå bak et påstått anslag mot parets hus.

Tor Mikkel Wara er nå permittert fra stillingen som justisminister. Han fikk ikke avskjed i gårsdagens statsråd.

Støtter samboeren

Gjennom advokat John Christian Elden uttrykte Wara at han støtter sin samboer i denne saken da hun var ferdig med avhør hos PST. Bertheussen sa via Elden at «PST har tatt letteste utvei» og er på villspor.

– Wara har permisjon og støtter selvsagt, som enhver ektefelle normalt skal, sin partner, bekrefter Elden i en tekstmelding til Dagsavisen.

Elden avviser at det er problematisk at mannen som er øverste politske ansvarlig for politiet gjennom støtten til samboeren kritiserer etaten han har ansvaret for.

– Her er han privatperson, og har intet innsyn i etterforskningen. Et annet standpunkt ville vært meningsløst og umenneskelig, skriver Elden.

Grunn til å være forsiktig

Eivind Smith, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, er enig i Eldens vurdering.

– Ja, han må forsvare kona.

– Uten at det får konsekvenser for hans stilling som statsråd?

– Rent juridisk ser jeg ingenting problematisk i dette. Saken etterforskes uavhengig av hva statsråden måtte mene som privatperson. Det kan oppstå habilitetsvansker om han senere kommer tilbake som statsråd, men det finnes det rutiner for. Jeg skal ikke uttale meg om det politiske, men juridisk er det ingenting i veien for at han kan forsvare sin samboer i denne saken, og fortsatt komme tilbake, sier Smith.

Det er ikke første gang Wara uttaler seg om teaterstykket «Ways of Seeing». Han skrev en kronikk i Aftenposten før jul, der han beskrev Black Box Teater, hvor forestillingen først ble satt opp, som «moralsk konkurs». Dagen etter anmeldte samboeren Bertheussen stykkets regissør og flere av skuespillerne.

Anmeldelsen ble delvis henlagt, men statsadvokaten i Oslo ba Oslo politidistrikt se på saken på nytt etter henleggelsen.

Det kan finnes gode grunner til å være forsiktig når man er justisminister og nær familie saksøker en aktør, mener Smith.

– Det er klart at man i en slik stilling må være forsiktig med hva man ytrer offentlig i saker man er del i, sier Smith.

Han er likevel fortsatt klar på at Wara kan komme tilbake – om det er politisk mulig.

PST går på tærne

På grunn av sakens delikate natur er det grunn til å anta at PST følte seg sikre før de gikk ut med i offentligheten med siktelsen mot Waras samboer.

– Tingrettens kjennelse i saken bekrefter at vi har en solid sak, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST

VG skrev tidligere i dag at PST hadde satt opp et kamera som paret ikke kjente til, som skal ha avslørt Bertheussen.

Hugubakken vil ikke verken bekrefte eller avkrefte påstanden. Han vil heller ikke si noe om når eventuelle bevis vil bli lagt fram for den siktede. PST kommenterer ikke videre skritt i etterforskningen, sier han. Hugubakken vil heller ikke si noe om hva som eventuelt knytter de ulike anslagene mot Wara og familien sammen, men understreker at Bertheussen bare er siktet for det siste anslaget.

Advokat Elden avviser at det skal finnes opptak, enn si et kamera, som Wara og Bertheussen ikke er kjent med.

Det skal være snakk om et kamera hos naboen, som «min klient var godt kjent med», skriver Elden i en sms.

– Det viser på ingen måte at hun gjør noe, men det er ment som et bevis om at ukjente ikke går over den eiendommen. Det har ingen selvstendig bevisverdi i saken, skriver han.

– Hevder dere fortsatt uskyld, og opprettholder dere kritikken mot PST, som «har tatt den letteste utvei»?

– Faktum endres ikke ut fra hva media til enhver tid måtte mene, skriver Elden.

Ikke utilbørlig press

Det var altså statsadvokaten i Oslo som ba Oslo politidistrikt om å gjenoppta etterforskningen av anmeldelsen mot Ways of Seeing.

Statsadvokat Carl Graff Hartmann svarer på vegne av embetet.

– Det er ikke veldig uvanlig at statsadvokaten ber politiet om å gjenoppta en sak, men noe prosentvist anslag har jeg ikke, sier han.

Hartmann sier på generelt grunnlag at embetet ikke gjør forskjell på hvem som klager eller er berørt av en sak. Det er ikke relevant for statsadvokaten at saken i dette tilfellet berører landets nå permitterte justisminister, og heller ikke at justisministeren har beskrevet den saksøkte part som et moralsk konkursbo.

Statsadvokaten ber gjerne om videre etterforskning når viktige sider av saken ikke er tilstrekkelig etterforsket, sier Hartmann. Ytringsfriheten er et slikt forhold.

– Så saken blir ikke spesiell av at det er landets øverste myndighet på feltet, justisministeren, som berøres? Og at han har ytret sterke meninger om saken i offentligheten?

– Påtalemyndigheten lar seg ikke påvirke av om politikere er involvert i en sak. Det er lovverket som styrer våre avgjørelser, sier Hartmann.