Innenriks

Hver tredje bedrift mangler verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Hver tredje bedrift mangler verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Det fører til mer sykefravær, slår fagbevegelsen fast.

I arbeidsmiljøloven heter det at «ved hver virksomhet som går inn under loven skal det velges verneombud».

Likevel ble det avdekket brudd på dette regelverket i hele 36 prosent av 34.491 tilsyn som Arbeidstilsynet gjennomførte i perioden 2014-2018.

Arbeidsmiljøloven gjør det også klart at virksomheter har «plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg» (AMU) når det er minst 50 arbeidstakere.

Likevel konstaterte Arbeidstilsynet at dette ikke var tilfellet i 32 prosent av 1.031 tilsyn gjennomført i siste femårsperiode.

Dette går fram av informasjon Dagsavisen har innhentet fra Arbeidstilsynet.

Les også: – Utesteder uten tarifflønn bør miste skjenkebevillingen

– Dødelig utfall

– Konsekvensen av dette er ganske enkel. Dette kan gå utover sikkerheten på arbeidsplassen, sier Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS, Yrkesorganisasjonenes sentralforbund.

– De ansatte er som oftest best plassert til å vurdere risiko ved egen arbeidssituasjon, og ledere er avhengig av dialog for å vurdere løpende risiko i virksomheten og drive forebyggende arbeid. I ekstreme tilfeller vil manglende risikovurdering og mangelfull HMS-forebygging kunne ha dødelig utfall, fortsetter han.

Saken fortsetter under bildet. 

BEST PLASSERT: Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS. FOTO: OLE BERG-RUSTEN/NTB SCANPIX
GODT DOKUMENTERT: Roger Haga Heimli, 2. nestleder i LO. FOTO: AUDUN BRAASTAD/NTB SCANPIX
ÅPENBART VIKTIG: Kari Sollien, leder i Akademikerne. FOTO: AKADEMIKERNE
VIKTIGE HJELPERE: Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet. FOTO: ARBEIDSTILSYNET

Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix

– Så mangel på verneombud og arbeidsmiljøutvalg kan bidra til mer sykefravær?

– Ja, helt klart. I forbindelse med IA-avtalen har vi lært at forebygging kanskje er det viktigste for å unngå sykdom og sykefravær, svarer Skjæggerud.

LOs 2. nestleder, Roger Haga Heimli, er enig.

– Det er godt dokumentert at mangler ved arbeidsmiljøet i en del tilfeller er årsak til muskel- og skjelettlidelser og psykiske plager og lidelser, som jo er de største sykmeldingsårsakene, påpeker han.

Saken fortsetter under bildet. 

###

Roger Haga Heimli, 2. nestleder i LO. Foto: Audun Braastad/NTB Scanpix

Også Kari Sollien, som er leder i Akademikerne, er av samme oppfatning.

– Fokus på sikkerhet, velferd og helse er åpenbart viktig for å forhindre sykdom og frafall. Verneombud og arbeidsmiljøutvalg har en viktig rolle i dette arbeidet, påpeker hun.

Saken fortsetter under bildet. 

###

Kari Sollien, leder i Akademikerne. Foto: Akademikerne 

– Vi i Akademikerne er også opptatt av at tillitsvalgte må engasjeres mer i spørsmål knyttet til arbeidsmiljø, som har stor betydning for om folk blir sykmeldte eller forsvinner ut av arbeidslivet, fortsetter hun.

– Ny IA-avtale innebærer at det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet blir enda viktigere på arbeidsplassene, og her har tillitsvalgte en stor rolle.

Les også: Ansatte på Ammerud skole skal ha blitt mobbet av rektor: – Jeg gruet meg så mye til å gå på jobb at jeg kastet opp (+)

– Arbeidsgivers ansvar

Både YS, LO og Akademikerne påpeker at ansvaret for å få på plass verneombud og arbeidsmiljøutvalg, ligger hos arbeidsgiveren.

– Loven plasserer dette ansvaret hos arbeidsgiver. Men vi som tillitsvalgte bør bruke vårt makt til å presse på, sier Skjæggerud.

– I de tilfellene der det av en eller annen grunn ikke blir valgt verneombud, har arbeidsgiver ansvar for å utpeke et verneombud, påpeker Heimli.

Både plikten til verneombud og arbeidsmiljøutvalg blir viet stor plass i arbeidsmiljøloven.

Verneombudet skal sørge for at «hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt». Verneombudet har også rett til å stanse arbeid som innebærer en fare for arbeidstakernes liv eller helse.

– En undersøkelse med data fra 1.647 verneombud, som SINTEF gjennomførte i 2007 på oppdrag fra LO og NHO, viste at 20 prosent av verneombudene benyttet seg av retten til å stanse farlig arbeid. Det vil si at de vurderte at det var umiddelbar fare som ikke lot seg avverge på annen måte, opplyser Heimli.

– I de tilfellene hvor stansingsretten ble tatt i bruk, bidro den til varig løsning av problemet i 85 prosent av tilfellene.

Les også: LO-lederen: – Forskjellene øker og det skapes for få jobber

– Viktige medhjelpere

Når det gjelder arbeidsmiljøutvalg slår arbeidsmiljøloven fast at det skal sørge for «et fullt forsvarlig arbeidsmiljø» og «delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.»

Hvis arbeidsmiljøutvalget finner det påkrevet, «kan utvalget vedta at arbeidsgiveren skal gjennomføre konkrete tiltak til utbedring av arbeidsmiljøet».

– Verneombudet og arbeidsmiljøutvalgene er viktige diskusjonspartnere og medhjelpere for å finne gode løsninger på HMS-utfordringer i arbeidsmiljøarbeidet, understreker Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Saken fortsetter under bildet. 

###

Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet

– Uten disse rollene på plass vil arbeidsgivere mangle meningsfeller i arbeidet med å skape et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, påpeker hun.

Pliktige tiltak: 

* I arbeidsmiljøloven heter det at «ved hver virksomhet som går inn under loven skal det velges verneombud».

* Ved virksomheter med mindre enn ti arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning, også at det ikke skal være verneombud.

* Arbeidstilsynet kan likevel fastsette at det skal være verneombud.

* I virksomheter med minst 50 arbeidstakere, skal det være arbeidsmiljøutvalg der arbeidsgiveren arbeidstakerne og bedriftshelsetjenesten er representert.

* Arbeidsmiljøutvalg skal også opprettes i virksomheter med mellom 20 og 50 arbeidstakere, når en av partene krever det.

* Arbeidstilsynet kan bestemme at det opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med færre enn 50 arbeidstakere.