Innenriks

Sosialistisk Venstreparti mener utesteder uten tarifflønn bør miste skjenkebevillingen

Kjøper du øl av ansatte som får luselønn? Utesteder som ikke har tarifflønn, er heller ikke skikket til å servere alkohol, mener SV.

Det er på tide å endre reglene sånn at det blir umulig å omgå loven i utelivsbransjen, krever SVs Sheida Sangtarash.

Av Aslak Bodahl/FriFagbevegelse

– Det skal ikke være mulig å bryte loven på denne måten. Da skulle det bare mangle at utesteder også nektes eller fratas skjenkebevillingen hvis de bryter reglene, sier SVs Sheida Sangtarash til FriFagbevegelse.

Les også: Norges første tariffavtale i skjønnhetsbransjen

3 av 10 bryter loven

I januar i fjor ble minstelønna allmenngjort. Det betyr at ansatte i barer, restauranter og andre utesteder har krav på minst 161 kroner og 87 øre i timen. I fjor kontrollerte Arbeidstilsynet dette i 509 tilsyn, og funnene viser at tre av ti virksomheter bryter loven om allmenngjort lønn.

Allmenngjøring innebærer at lønns- og arbeidsvilkår etter tariffavtalen gjøres gjeldende for alle som jobber i bransjen, også uorganiserte. Omfanget av lovbrudd i utelivsbransjen er likevel stort.

– Det er på tide å endre reglene sånn at det blir umulig å omgå loven, påpeker SV-politikeren.

Hun sitter på en av arbeiderbevegelsens favorittbarer i Oslo, «Internasjonalen» på Youngstorget, for å fortelle om partiets forslag i kampen mot useriøsitet og sosial dumping i arbeidslivet. Nå har eierne og de ansatte ved utestedet blitt enige om å få på plass en tariffavtale.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Minimumskrav fra SV

Verre er forholdene totalt sett i utelivsbransjen. Åtte av ti virksomheter bryter arbeidsmiljøloven. De vanligste lovbruddene er mangelfulle arbeidsavtaler, uforsvarlige arbeidstider, manglende HMS-opplæring hos leder og verneombud og at ansatte ikke får den overtidsbetalingen de skal ha.

Det er derfor SV og stortingsrepresentant Sheida Sangtarash vil ha følgende minimumskrav:

• Utestedet må dokumentere at arbeidsmiljøloven og regelverk overholdes

• Ansatte i utelivsbransjen må få minst allmenngjort minstelønn

– Etter høstens lokalvalg skal skjenkebevillingen behandles på nytt, og min oppfordring er at kommunene innfører krav om at utestedene følger loven, sier Sangtarash.

– Min jobb som stortingspolitiker er å stille spørsmål, følge med i utviklingen og fremme forslag som kan gi likeverdighet i kommunene. Vi kan ikke godta at ansatte blir underbetalt, eller at aktører tjener penger på å underbetale de ansattes arbeid, understreker hun.

Les også: Klipper fortere enn de fleste - nå også med avtale

Høyre er med

Høyres ledende arbeidslivspolitiker, Heidi Nordby Lunde, stiller seg bak SVs krav i utelivsbransjen.

– Jeg mener anstendige lønns- og arbeidsforhold skal være en del av vurderingen for å få skjenkebevilling. Da får også eierne et økonomisk incentiv for å ansette en daglig leder som sørger for nettopp det. Men det bør være opp til kommunene, sier Høyre-politikeren til FriFagbevegelse.

I Stavanger har allerede SV i samarbeid med Ap og Rødt tatt grep. De tre partiene vil bruke den kommunale skjenkekontrollen til å sjekke lønningene i utelivsbransjen. Uten tarifflønn bør skjenkebevillingen ryke, mener partiene. Kravet er blitt omtalt i Stavanger Aftenblad.

Les også: Hudpleie er kvinnenes byggebransje

Unge er særlig utsatt

Sangtarash lover at SV vil ta affære overfor de utestedene som betaler luselønn til sine ansatte. Det gjelder først og fremst i de kommunene der partiet havner i flertall etter høstens valg.

– Vi ønsker å straffe aktører som driver med rovdrift av ansatte i utelivsbransjen. I dag er det mange utesteder som utnytter unge som er i sin første jobb på denne måten, påpeker hun.

– Stedene som driver useriøst, er med på å ødelegge omdømmet for en hel bransje. Vi kan ikke pålegge noen å organisere seg, verken ansatte eller arbeidsgivere, men det er en oppfordring fra oss. Da vil unge få et bedre og mer rettferdig møte med arbeidslivet, sier SV-politikeren. (FriFagbevegelse)