Innenriks

Lønnsoppgjøret: NHO vil styrke bedriftenes konkurranseevne

Før årets mellomgjør er NHO av den oppfatning at det i år blir mulig å få til både reallønnsvekst og styrket konkurranseevne.

Oslo  20190107.
Administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO .
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det går bedre i norsk økonomi, men særstillingen vi hadde før oljenedturen, kommer trolig ikke tilbake. Gullalderen er over og vi skal mot en ny normal. Verden rundt oss er også mer usikker. Det påvirker norske bedrifter når de skal ut og konkurrere om oppdragene, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, der NHO forhandler med LO samlet for alle tariffavtalene. I et mellomoppgjør er det bare lønnsjusteringer det skal forhandles om.

Almlid sier at med anslagene for prisvekst fra Teknisk beregningsutvalg (TBU), vil det være mulig å få til et vinn-vinn-resultat i årets oppgjør.

– Anslagene for prisveksten tyder på at det i år blir mulig å få til både økt reallønn og styrking av konkurranseevnen, mener han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Frontfag setter normen

Kjernen i frontfagsmodellen er at de bedriftene som er i konkurranse med bedrifter i utlandet, får en lønnsvekst de kan tåle. Og at denne lønnsveksten setter normen for andre grupper i samfunnet.

– Denne modellen har sørget for stabilitet og trygghet i gode og dårlige tider, og har bred oppslutning både blant arbeidsgivere og arbeidstakere i Norge, sier Almlid.

NHO er opptatt av at norske bedrifter styrkes i konkurransen med de utenlandske bedriftene.

– Moderate lønnsoppgjør gjør det mulig for bedriftene å vinne fram i konkurransen. Det vil igjen legge til rette for å bevare og skape mange nye, trygge arbeidsplasser i Norge, sier NHO-sjefen.

Styrket konkurranseevne

NHOs representantskap har vedtatt følgende posisjon før årets oppgjør:

* Konkurranseevnen må styrkes. Lønnsveksten i Norge bør derfor bli lavere enn lønnsveksten hos handelspartnerne.

* Lønnsdifferensiering etter den enkelte bedrifts økonomiske situasjon skal ivaretas gjennom lokale forhandlinger. Ved eventuelle sentrale tillegg bør det derfor skilles mellom de overenskomstene som har og de som ikke har lokale forhandlinger.

* Den økonomiske realitet som er lagt til grunn for resultatet i de sentrale forhandlingene, skal også gjelde for forhandlingene som i etterkant skal føres om eventuelle justeringer av minstelønnssatser. (NTB)

Viktige datoer i lønnsoppgjøret

* 5. mars: NHOs representantskap (NHOs styrende organ mellom generalforsamlinger) har vedtatt fullmakten for lønnsoppgjøret

* 11. mars: Kravoverlevering mellom partene

* 14. mars: Frist for forhandlingsløsning

* 30.–31. mars: Eventuell mekling