Innenriks

Ministeren på banen: – Pasientene skal være trygge på at de får riktige medisiner

– Viktig at vi finner ut hva som har skjedd slik at det ikke skjer igjen, sier Bent Høie (H) om feilleveransene fra Norsk Medisinaldepot.

Fastleger og sykehjemsleger har de to siste månedene oppdaget flere feil i pakker med ferdigdoserte tabletter – såkalte multidoseruller –  fra Norsk Medisinaldepot (NMD) til Stavanger, Kristisansand og Trondheim, kan RA i dag melde.

NMD eier apotekkjeden Vitus og leverer multidoseruller til kommunenes hjemmesykepleie og sykehjem. De er etter en anbudsrunde blitt leverandør av multidoseruller til 72 kommuner, og flere enn de tre kommunene som RA har kontaktet kan derfor være berørt av feilleveransene.

Høyres helsepolitiske talsmann, Sveinung Stensland, kaller avsløringene en skam og en skandale. Statens legemiddelverk ser alvorlig på situasjonen, og har i dag kalt leverandøren inn til hastemøte.

– Skal være trygge på medisinene

Helseminister Bent Høie (H) sier en uttalelse til RA at pasientene skal være trygge på at de får riktige medisiner.

– Jeg er kjent med at Legemiddelverket følger opp saken og har kalt inn Norsk Medisinaldepot til et møte i dag. Det er viktig at de involverte finner ut hva som har skjedd.  Det er også viktig at de har gode systemer for å rapportere avvik og at de lærer av feil, slik at dette ikke skjer igjen, skriver han i en e-post til avisen.

Les også: Høyres helsepolitiske talsmann om feilleveransene: – En skandale (Dagsavisen+)

Nyeste fra Dagsavisen.no: