Innenriks

Ikke flertall for oljeavvikling i Trøndelag Ap

Trøndelag AUF greide ikke å skaffe flertall for sitt forslag om avvikling av leterefusjonsordningen og styrt avvikling av oljenæringa innen 2035.

Ungdomspartiet ville også redusere friinntekten, ha full stans av nye konsesjonstildelinger og lete- og prøveboring, avskaffe TFO-ordningen, og opprette en egen oljekommisjon etter tysk modell som skal lage en konkret plan for avviklingen av norsk oljeindustri.

– Vi har elleve år på oss til å kutte dramatisk i utslippene, hvis ikke verden skal gå gjennom drastiske klimaendringer som ikke kan reverseres. Kampen for klimaet er ikke noe som ligger fram i tid, det må skje i vår tid, sa leder i Trøndelag AUF Håkon Einarsve.

– Vi kan ikke gjøre som Høyre og lukke øynene og drømme om en verden der vi kan leve av oljen for alltid. Det er naivt. Vi i Trøndelag må være den sterkeste stemmen mot den mektige oljelobbyen. Vi vil vise Jonas og oljelobbyen at framtiden ikke er fossil, den er fornybar, fortsatte han.

Tordentale

Til tross for applaus og sterk støtte i eget ungdomslag fikk ikke AUF-lederen gehør hos resten av landsmøtet. Ungdomspartiet forsøkte også å sikre støtte til et kompromissforslag fra Malvik-ordfører Ingrid Aune, men helle ikke det ble vedtatt.

I stedet stilte årsmøtet seg bak redaksjonskomiteens flertallsinnstilling. Der ble det slått fast at bruken av fossilt brensel skal ned, men at «oljealderen» ikke er over.

– Det vil være bruk for hydrokarboner i overskuelig framtid. Trøndelag Ap vil han en fortsatt satsing på olje- og gassnæringen i Norge, med et økt fokus på bærekraftig produksjon, heter det i uttalelsen som ble vedtatt på årsmøtet.

Vedtaket er i tråd med oppfordringen fra Fellesforbundets leder Jørn Eggum, som holdt en tordentale om Aps oljepolitikk og kom med en klar advarsel mot oljeinnstramninger:

– Etter min mening kan Arbeiderpartiet aldri gå inn for å legge ned arbeidsplasser og bygge ned industri. Å ta vare på ressurser både på land og i havet kjennetegner norsk arbeiderbevegelse. La oss ikke skape unødvendig usikkerhet om Arbeiderpartiets oljepolitikk, sa Eggum.

Nytt oljeslag

På forhånd hadde Eggum varslet i VG at han også ville ta opp kampen mot varig vern mot petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja når han talte for Trøndelag Ap.

Det fikk han ikke støtte for. Sammen med en rekke andre fylkeslag har trønderne vedtatt at de ikke vil ha noen konsekvensutredning av disse områdene, i strid med landsmøtevedtaket fra 2017.

Også Oslo, Akershus, Sogn og Fjordane, Hedmark, Østfold, Buskerud, Vestfold, Oppland og Møre og Romsdal har vedtatt at de vil ha mer vern. Det ønsker også Bergen Ap, som sammen med AUF og Sogn og Fjordane kan sikre flertall for dette i det nye fylkeslaget Vestland Ap.

Mye tyder dermed på at Eggum ikke vil lykkes i å hindre et nytt oljeslag på Aps kommende landsmøte. (NTB)

Mer fra Dagsavisen