Innenriks

Forsvaret får millionbot etter Hågen Skattums dødsulykke

Forsvaret får flengende kritikk for svikt i forbindelse med sersjant Hågen Skattums (21) dødsulykke. Boten fra påtalemyndigheten er på 10 millioner kroner.

Av Steinar Schjetne

Forelegget på 10 millioner kroner er det høyeste beløpet Forsvaret noen gang er blitt ilagt, ifølge NRK. Det tilsvarer beløpet etter Christina Rødstøls (19) dødsulykke på Rena i 2009. Det er Troms politidistrikt som har utstedt forelegget på ordre fra Troms og Finnmark statsadvokatembeter.

Påtalemyndigheten konkluderer med at Forsvaret brøt både arbeidsmiljøloven og den militære straffeloven i forbindelse med sprengningsulykken som førte til at 21 år gamle Hågen Skattum døde.

– Ingen enkeltpersoner har utvist straffskyld i denne saken, men etterforskningen har avdekket vesentlige systemfeil som fikk alvorlige konsekvenser. Med klarere retningslinjer, instruksjon, opplæring og kontroll kunne Forsvaret ha forebygget ulykken, sier politiadvokat Linn Rognli Hansen i Troms politidistrikt.

Skattum mistet livet fredag 27. oktober 2017 da et tungt bærbart mineryddingssystem gikk av mens det ble klargjort for sprenging under et kurs på Mauken skytefelt nær Skjold i Indre Troms. Han var i sitt første år som sersjant. To andre vernepliktige som også var i nærheten, fikk hørselsskader.

Kritikk for svikt

Etterforskningen avdekket at mineryddingssystemet ble modifisert før en demonstrasjon. Ettersom systemet var armert mens man forberedte alternativ avfyring, gikk det av under forberedelsene. Modifisering av systemet var ikke tillatt, men forbudet var ikke kjent for utøvende personell.

Uklare retningslinjer og manglende oppfølging og kontroll gjorde at en uformell praksis for en alternativ sprengningsmetode fikk utvikle seg, ifølge statsadvokaten.

Demonstrasjonen foregikk også under forhold som samlet sett var medvirkende årsaker til at ulykken fikk et alvorlig utfall, blant annet tretthet blant ansvarlig befal, nedsatt sikt, forsinkelser, tidspress og uklar ansvarsfordeling, framgår det av rapporten om saken.

– Forelegget betyr for meg at Forsvaret som system har ansvaret, og ikke enkeltpersoner, og at ulykken kunne vært unngått hvis Forsvaret hadde gjort ting annerledes. Det stiller vi oss bak, sier Hågens far, Håvard Skattum, som selv jobber som politioverbetjent på Voss, til NRK.

Forsvaret svarer

Hærsjef Odin Johannessen skriver i en epost til Bergens Tidende at forelegget ligger til saksbehandling hos Forsvarsdepartementet. Han mener rapporten om ulykken er grundig, og han har lest den flere ganger for å få med alle detaljer. Hæren vil bruke den i sitt arbeid for å unngå at slike eller lignende hendelser kan inntreffe senere, understreker han.

– Hendelsen berører oss selvsagt sterkt, og sersjant Hågen Skattum og hans medsoldater som var direkte involvert i ulykken, er stadig med oss i arbeidet vi gjør for å forbedre oss etter denne tragiske ulykken, sier Johannessen tirsdag morgen.

Han «vil ikke trekke fram syndebukker» og poengterer at han som øverste leder har ansvaret for «alt som skjer i Hæren»

– Hendelsen inntraff som et resultat av mange forhold, en serie av uheldige hendelser. Jeg mener vi har lært av ulykken, både som soldater og som organisasjon. Vi endrer rutiner innenfor trening og operasjoner for å unngå at dette kan skje igjen, sier han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: