Innenriks

Over 40 i Forsvaret sier de har blitt voldtatt det siste året

24 kvinner og 20 menn oppgir å ha blitt voldtatt i Forsvaret det siste året. Det høye tallet gjør forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen forbanna.

24 kvinner og 20 menn i Forsvaret sier i en spørreundersøkelse at de ble voldtatt i løpet av det siste året. Ytterligere 123 sier de har blitt forsøkt voldtatt.

Det melder NRK, som viser til en spørreundersøkelse Forsvaret gjennomførte blant 8.800 ansatte og vernepliktige i oktober i fjor. Undersøkelsen er den hittil største Forsvaret har gjennomført om temaene mobbing og seksuell trakassering.

I undersøkelsen er svarene oppgitt som prosenter, men NRK har regnet seg til at 24 kvinner og 20 menn har oppgitt å ha blitt voldtatt i løpet av det siste året. Ytterligere 123 sier noen har forsøkt å tvinge dem til å utføre seksuelle handlinger, uten å lykkes.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier at han er overrasket over omfanget.

– Forsvaret er gjennomregulert, og vi har satt i verk en rekke tiltak. Så at vi har såpass mange hendelser i og utenfor tjeneste, overrasker meg og gjør meg ekstra forbanna, sier han.

Kun to anmeldt

Forsvarssjefen reagerer også på det faktum at kun to av sakene har blitt meldt til politiet.

– Vi får ikke bukt med denne type utfordringer med mindre det foreligger et klart varsel. Uten det, skjer det ingenting, sier Bruun-Hanssen.

Leder Jens Jahren i Befalets Fellesorganisasjon (BFO) sier seg enig med forsvarssjefen.

– Det er ingen tvil om at dette er alvorlige tall. Det er graverende at så mange sier de har opplevd slike ting, og det er også veldig alvorlig at så få har varslet om det, sier han til NTB.

Tiltak

Undersøkelsen viser at det fortsatt er problemer med mobbing, trakassering og integrering av kvinner i forsvaret. To av fem kvinner sier de har fått støtende eller upassende kommentarer om at de ikke passer til å utføre visse typer arbeidsoppgaver, skriver VG.

I forbindelse med rapporten ble Norges offisers- og spesialistforbund tidligere denne måneden kalt inn til ekstraordinært møte i arbeidsmiljøutvalget i Forsvaret. Der ble det presentert flere nye tiltak mot mobbing og seksuell trakassering.

– Selv om disse tallene først ble kjent i dag, har Forsvaret arbeidet over tid med denne typen saker. Det er et arbeid vi mener er bra, og vi støtter opp under de tiltakene som er foreslått, sier Jahren.

Nyeste fra Dagsavisen.no: