Innenriks

Taper kontrakt

Mantena mister vedlikeholdet av NSBs Flirt-tog til Stadler. Om lag 70 stillinger blir berørt.

– Vi forventer at Stadler godtar virksomhetsoverdragelse av våre medlemmer, og vi har nå bedt Stadler om et møte om dette, opplyser hovedtillitsvalgt Petter Trønnes i Mantena til Dagsavisen.

Mantena har hatt vedlikeholdet av Flirt-togene siden NSB tok i bruk de første av dem i 2012.

Kan miste jobben

– Hva skjer hvis Stadler ikke går med på å overta de ansatte i Mantena som nå jobber med vedlikehold av Flirt-togene?

– Da blir de overtallige og uten jobb. Mantena har ikke mulighet til å gi dem alle nye jobber andre steder, svarer Trønnes.

Var del av NSB

Det var på et styremøte i NSB sist torsdag at det ble vedtatt å la Stadler overta vedlikeholdet av Flirt-togene. Det er også sveitsiske Stadler som produserer disse togene, som NSB nå har mer enn 100 av.

– Den opprinnelige kontrakten med Mantena var på utadgående, derfor var det naturlig å utlyse en ny konkurranse. Mantena var med i denne, men det var til slutt Stadler Norge som hadde det beste tilbudet.

Det sier direktør for trafikk og teknikk i NSB, Tormod Gjermundsen, i en pressemelding som ble lagt ut på NSBs nettsider mandag formiddag, etter at Dagsavisen hadde stilt spørsmål om styrevedtaket.

Mantena var fram til 2002 NSBs verkstedenhet, og ble så eget aksjeselskap. NSB eide 100 prosent av aksjene fram til juli 2017. Da ble Mantena skilt ut fra NSB-konsernet som følge av regjeringens jernbanereform.

Nå kutter NSB båndene til Mantena ytterligere i og med torsdagens styrevedtak.

De om lag 70 Mantena-ansatte som rammes, jobber ved vedlikeholdsbasene til selskapet i Skien, Bergen og på Sundland i Drammen, forteller Trønnes.

– I sjokk

Når han forventer at Stadler overtar disse ansatte, er det med henvisning til paragraf 16 i arbeidsmiljøloven, om overdragelse av en virksomhet eller del av virksomhet til en annen arbeidsgiver. Dette skjedde likevel ikke da Stadler overtok vedlikeholdet av togene på Gjøviksbanen for en tid tilbake.

– Stadler nektet virksomhetsoverdragelse, men da var det bare fire-fem personer som ble omfattet, og med ett unntak fikk de alle jobb i Mantena i stedet, forteller Trønnes.

– Hvordan er stemningen blant de ansatte nå?

– Folk er litt halvveis i sjokk. De håpet og regnet med at Mantena skulle vinne kontrakten om Flirt-togene, svarer Trønnes.

Kontrakten mellom NSB og Mantena utløper 1. januar 2020. Den nye avtalen med Stadler gjelder fram til og med 2024, med opsjon på forlengelse i ytterligere fire år.

– Men dette blir en midlertidig tildeling, påpeker Trønnes.

– Ti av Flirt-togsettene blir vedlikeholdt i Bergen, og omfattes dermed av Trafikkpakke 3: Vest. Konkurranseutsettingen av disse strekningene kan dermed føre til at Mantena-ansatte som kan havne i Stadler, kan ende opp i nok et annet selskap om ett års tid. Vi synes derfor at styret i NSB burde ha utsatt å sette dette vedlikeholdet ut på anbud.

Det har ikke lyktes Dagsavisen å få en kommentar fra verken Stadler eller ledelsen i Mantena.

Mer fra Dagsavisen