Innenriks

Markant økning i antallet uføretrygdede. Kutt i arbeidsavklaringspenger er årsaken, ifølge Nav

I slutten av 2018 mottok omtrent 340.000 personer uføretrygd. Det er en økning på 4,1 prosent i løpet av året, tilsvarende 13.400 personer.

Nå er ti prosent av befolkningen i alderen 18–67 år registrert som uføre. I desember 2018 var det totalt 339.200 mottakere av uføretrygd, ifølge tall fra Nav.

Veksten i antallet uføretrygdede er høyere enn forrige prognose tilsa. Navs nye prognose spår også ytterligere vekst i antall uføre i 2019.

Henger sammen med AAP

Som følge av at mange har gått over fra arbeidsavklaringspenger (AAP) og økt saksbehandlingsinnsats, anslås antallet mottakere av uføretrygd ved utgangen av året å være 351.300.

– Økningen i antallet uføretrygdede må sees i sammenheng med at vi i fjor hadde en kraftig nedgang i antallet personer som mottar AAP, og mange av disse har hatt rett på uføretrygd. Vi har derfor behandlet flere søknader om uføretrygd i 2018 enn i 2017, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Andelen av de nye uføretrygdede som hadde AAP før de begynte å motta støtte, lå på rundt 80 prosent i 2018, og andelen økte gjennom året. Dette kommer av regelverksendringer fra 1. januar 2018 som har ført til at tida man kan motta AAP er innskrenket fra fire til tre år. Samtidig ble vilkårene for forlengelse av stønadsperioden strammet inn. Som følge av dette er det grunn til å vente at flere vil begynne å motta uføretrygd også i 2019, ifølge Nav.

Les også: Hauglie benektet AAP-innstramming før lovendring: – Det skjedde, sier Nav-ansvarlig

Flere uføre under 60 år 

For alle aldersgruppene fra 20 til 59 år var det i fjor en økning i andelen uføre, sammenlignet med året før, ifølge Nav. For de over 65 år var det en nedgang i uføreandelen, mens andelen var uendret for 18-19-åringene og 60-64-åringene.

Totalt sett er uføreandelen i dag like høy som ved utgangen av 2006. Siden da har det vært en vekst i antallet uføre mellom 18 og 54 år og en nedgang for de over 55 år. Nedgangen er spesielt stor for de over 60 år i denne perioden. (NTB)

Les også: Mistet hele inntekten uten varsel eller vedtak. – Jeg var livredd for at vi skulle miste huset

Nyeste fra Dagsavisen.no: