Innenriks

Rekordstor økning i vindkraftproduksjonen

Vindkraftproduksjonen økte med hele 36 prosent fra 2017 til 2018. Dette er det høyeste nivået som er registrert i statistikken.

Vindkraftproduksjonen tilsvarte i 2018 gjennomsnittsforbruket til omtrent 240.000 husholdninger. Ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) må den rekordhøye produksjonen ses i sammenheng med flere nye vindparker de siste årene.

– Rekordstore investeringer i vindkraft i 2017 og utsikter til enda høyere investeringer for 2018 og 2019 trekker i retning av betydelig økning i vindkraftproduksjon også fremover, sier seniorrådgiver Thomas Aanensen i SSB.

Spesielt viktig er utbyggingen av vindparken på Fosen i Trøndelag. Her etablerer Statkraft Fosen Vind det som vil bli Europas største vindkraftprosjekt på land. Det er ventet oppstart innen 2020 og at den årlige vindproduksjonen i parken vil ligge på 3,6 TWh (terrawattimer) – noe som er nesten like mye som den samlede vindkraftproduksjonen i 2018.

Selv om vindkraften øker mye, er fremdeles vannkraft dominerende i kraftproduksjonen. Vannkraft utgjorde 95 prosent av den totale kraftproduksjonen i 2018, mens varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 2,4 og 2,6 prosent. Sammenlignet med 2017 økte andelen vindkraft i kraftproduksjonen med 0,7 prosentpoeng.

Det totale bruttoforbruket av strøm økte med 1,9 prosent fra 2017 til 2018 og er det høyeste nivået som er registrert i statistikken. Det var en økning i strømforbruk for alle forbruksgruppene i 2018. (NTB)

Les også: 26 punkter om sammenhengene i norsk kraftpolitikk

Mer fra Dagsavisen