Innenriks

Safari i Norge

Viltsafari vil bli den neste store trenden, tror norske reiselivseksperter.

– Av et tjuetall naturbaserte reiselivstrender, er det viltsafari og det å se på ville dyr disse ekspertene mener har størst potensial i en tiårshorisont.

Det opplyser professor Peter Fredman ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Han er prosjektleder for BIOTOUR, et fireårig, tverrfaglig forskningsprosjekt som utforsker mulighetene for videreutvikling av naturbasert reiseliv i Norge.

På plassene bak viltsafari rangerer reiselivsekspertene følgende aktiviteter som de nye, store trendene:

* Sykling.

* Naturfotografering.

* Fotturer.

* Ski touring/alpine touring/randonee.

I slutten av januar skrev Dagsavisen om WWF Verdens naturfond og SV som mener at det må satses mer på rovdyrturisme i Norge. 19. februar arrangeres det et seminar om dette på Stortinget.

Les også: Tror ulv kan bli gull verdt

– Interessant dyreliv

– Vil det være en god idé for reiselivet å satse på viltsafarier?

– Ja, det tror jeg så absolutt, så lenge det skjer på en bærekraftig måte, og man ikke forstyrrer de ville dyrene, svarer Fredman.

– Det trengs også veldig god planlegging i samarbeid med dem som forvalter ville dyr i Norge, og turistene må også informeres godt, slik at de vet hvordan de skal opptre i møte med for eksempel moskus.

– Har Norge de ville dyrene som må til for å lokke turister hit fra mange andre land?

– Det har skjedd en globalisering og internasjonalisering av reiselivet. Norges image er at vi har et interessant dyreliv med muligheter for både hvalsafari og fuglekikking. Globalt sett er det jo et stort marked for fuglekikking.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Spektakulære arter

I forbindelse med BIOTOUR-prosjektet er også reiselivseksperter i andre land blitt spurt om hva de ser på som de heiteste trendene i det naturbaserte reiselivet det neste tiåret.

I Finland havner naturfotografering øverst, foran fiske, sportsarrangementer i naturen, terrengsykling og skøyteaktiviteter på islagte sjøer.

I Sverige topper fotturer med terrengsykling, bruk av elektriske sykler, stiløping og kajakk-/kanopadling på de neste plassene.

I USA har reiselivsekspertene størst tro på kajakk-/kanopadling, rafting, terrengsykling, paddleboard/stand up-paddling og viltsafarier.

Eksperter i alpene tror bruk av elsykler vil bli det neste store, foran fotturer, terrengsykling, sykling på vei og trugeturer.

– Hvorfor tenker reiselivsekspertene i andre land annerledes enn våre reiselivseksperter?

– Forskjellene avspeiler forskjellene mellom landene, og så tror jeg at dette også er uttrykk for at Norge har en del spektakulære dyrearter, svarer Fredman.

Les også: Safari i særklasse

– Hval, sel, havørn

Forskningsleder Øystein Aas ved Norsk institutt for naturforskning, er blant innlederne under det kommende seminaret på Stortinget.

– Jeg har nok begrenset tro på at rovdyrturisme vil få noe særlig volum i Norge, til det er både bestandene for små og alternativene for gründerne mange flere. Viltturisme i en videre forstand, blir noe annet, mener han.

– De siste fem til ti årene har organisert, tilrettelagt og «kommersialisert» viltturisme også etablert seg i Norge. Det som har eksistert lengst er nok turer for å se på hval og andre sjøpattedyr i Lofoten og Vesterålen. Bedrifter og guider som har tilbudt elgsafari, er også veletablert i korte perioder i visse områder, fortsetter Aas.

– De siste årene har vi fått flere bedrifter som tilbyr viltopplevelser særlig langs kysten, på hval, spekkhoggere, sel og havørn. Fugleturisme har også skutt fart og fått betydelig volum i Finnmark. I Varanger har dette blitt en av bærebjelkene i turismen der. Det beste eksempelet på rovdyrturisme i våre områder har vi egentlig på Svalbard med isbjørn, selv om det egentlig ikke er lov å drive med isbjørnsafari.

Les også: De dyrevennlige ferievalgene (Dagsavisen+)

Nyeste fra Dagsavisen.no: