Innenriks

Derfor har vi stengt kommentarfeltet på dagsavisen.no

For Dagsavisen-familien er det viktig å bidra til en åpen og raus offentlig samtale.

Eirik Hoff Lysholm.

Av Eirik Hoff Lysholm, ansvarlig redaktør

Vi har i dag stengt kommentarfeltene under våre nyhetsartikler på nett. Dette har vi vurdert en stund, og vi noterer oss at flere andre aviser, som Dagbladet, Nettavisen, Dagens Næringsliv og Vårt Land, allerede har innført lignende praksis.

For Dagsavisen-familien er det viktig å bidra til en åpen og raus offentlig samtale. Våre lesere oppfordres derfor til delta videre i debatten i våre aviser og på vår debattportal på en saklig og ordentlig måte, men det må skje innenfor de presseetiske og juridiske rammer som følger ytringsfriheten og redaktøransvaret. Vi ønsker å få mer av den gode debatten og mindre av det som er årsakene til at vi i dag har gått til et skritt som vi i det lengste har håpet å unngå.

På våre flater skal vi tåle et bredt meningsmangfold i ytringene, men vi ser at den formen debattene i kommentarfeltene ofte får, dessverre skremmer vekk mange fra å delta. I fortsettelsen ønsker vi å bruke vår tid og våre publikasjoner til å stimulere til en bredere og bedre offentlig samtale gjennom flere leserinnlegg og kommentarer, med aksept for mange forskjellige synspunkt, men der avsender er tydelig legitimert og debatten føres med respekt og saklighet.

Derfor har vi i dag stengt kommentarfeltene under våre nyhetsartikler. Vi kommer til å gjøre det samme under kommentarer og debattinnlegg. Våre kommentartråder under innlegg på Facebook og andre sosiale medier vil fortsatt være åpne.