Innenriks

Vil ha CO2-merking

Alle som kjøper flybilletter må få informasjon om hvor store CO2-utslipp flyturen vil føre til, mener MDG.

Partiet tar nå til orde for en obligatorisk merkeordning for flyreiser, i tråd med hva som allerede gjelder ved salg av nye personbiler.

Helt siden 2001 har bilforhandlerne vært pliktige til å oppgi CO2-utslippene for alle modellene de selger. Dette er regulert i en egen forskrift i oppfølgingen av et EU-direktiv.

– Standarden nå er at det oppgis CO2-utslipp per kilometer for alle biler, noe som har ført til at fokuset på dette har blitt større. Noe tilsvarende har vi ikke for flyreiser. Det er veldig rart med tanke på hvor stor påvirkning flyreiser har på klimaet, sier Arild Hermstad, nasjonal talsperson for MDG.

– Økt bevissthet

– Hva slags effekt tror du CO2-merking av flyreiser og flybilletter, kan få?

– Det viktigste er økt bevissthet og forståelse i befolkningen for at slike utslipp er noe som må begrenses. Kanskje noen også vil vegre seg for å gjennomføre flyreiser med slik merking. Dette vil dessuten være et insentiv for flyselskapene til å anskaffe mer effektive fly. Det er jo allerede forskjeller mellom flyselskapene når det gjelder utslippene av klimagasser, svarer Hermstad.

– Er det mulig å beregne og komme til enighet om hvor store klimautslipp hver enkelt flyreise medfører?

– Det skal gå ganske greit. Det vil ikke være vanskeligere enn å beregne utslippene for en personbil per kilometer. I tillegg til å oppgi hvor store utslippene vil være i tonn, kan man jo også tilføye at dette for eksempel utgjør like mye som ett års bilkjøring.

MDG henter også inspirasjon fra hva søsterpartiet Miljöpartiet har fått gjennomslag for i den nye svenske regjeringsplattformen, som også omfatter Socialdemokraterna, Centern og Liberalerna, når de nå foreslår CO2-merking av flyreiser.

Obligatorisk fra 2021

I vårt naboland i øst er planen at det skal bli «obligatorisk klimatdeklaration vid köp av flygresor» fra 1. januar 2021. Det svenske Luftfartsverket får i oppdrag å legge til rette for dette i løpet av våren.

Bakgrunnen er en rapport fra Chalmers tekniska høgskola og Kungliga tekniska högskolan om hva slags muligheter som finnes for å redusere flytrafikkens klimapåvirkning.

Her påpekes det at obligatorisk klimainformasjon i annonser for flyreiser, ikke medfører store kostnader, samtidig som de reisende får større mulighet til å legge vekt på klimahensyn i valget av reise.

Det vises også til at det allerede finnes ulike systemer for miljømerking av en rekke andre produkter, for eksempel hvitevarer.

En debatt om hvordan utslippene fra flytrafikken kan reduseres, er noe som også må komme i Norge, mener Hermstad.

– Vi har jo flyseteavgiften, men det er bare en sped begynnelse.

Mer fra Dagsavisen