Innenriks

– Selv bare noen færre fødeavdelinger og fødestuer vil innebære en stor svekkelse av tilbudet

I fjor ba Stortinget regjeringen om å «sikre dagens fødeinstitusjoner». Likevel kan flere av dem bli nedlagt.

– I Møre og Romsdal ser det ut som om fødeavdelingene i Molde og Kristiansund blir slått sammen til én. I nord står fødeavdelingen i Sandnessjøen og Brønnøysund i fare for å bli nedlagt. Vi frykter også at vedtaket om å bygge nytt hovedsykehus i Innlandet vil føre til at ytterligere flere fødeavdelinger blir lagt ned, sier Kari Aarø, leder i Den norske jordmorforening.

Les også: Norge bryter med WHOs baby-råd

Flere barn, færre steder

– Hvor stor har reduksjonen i fødeavdelinger og fødestuer allerede vært?

– For 40 år siden var det rundt 160. Ved årsskiftet var det 45, svarer Aarø.

– For 40 år siden, i 1979, ble det født 51.580 barn i Norge. I 2017 ble det født 56.633 barn, ifølge Statistisk sentralbyrå. Hvor mange fødeavdelinger og fødestuer mener du det er nødvendig å ha?

– Det fungerer med de 45 vi har nå, men det er et minimum. Selv bare noen færre fødeavdelinger og fødestuer vil innebære en stor svekkelse av tilbudet, og vil kunne medføre at kvinner som skal føde, får mye lengre reisevei. Det å tro at det blir flere fødeavdelinger er en utopi. Når nye sykehus planlegges står ikke nye fødeavdelinger øverst på agendaen.

Aarø påpeker også at det allerede i dag er slik at ikke alle kvinner som skal føde, rekker fram til nærmeste fødeavdeling eller fødestue i tide.

– Hvert år er det cirka 500 ikke-planlagte fødsler utenfor sykehus.

– Hvor viktig er det med kort reisevei til stedet hvor fødselen skal finne sted?

– Det er klart at når reisetiden øker til over halvannen time, øker også risikoen for dem som skal føde. I tillegg er det ikke behagelig å måtte reise i lang tid, like før en fødsel, svarer Aarø.

Saken fortsetter under bildet.

BEKYMRET: Kari Aarø, leder i Den norske jordmorforening. FOTO: DEN NORSKE JORDMORFORENING

Kari Aarø, leder i Den norske jordmorforening. Foto: Den norske jordmorforening

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Får færre barn

Protestene mot nedleggelse av fødeavdelinger har vært mange og har kommet fra mange hold. Også i år har kvinner demonstrert for å beholde fødetilbudet sitt.

– Vi trenger fødeavdeling til verdens ende, pluss én dag til, sa barnelege Anna Owczarz i sin appell, da tusenvis av nordmøringer, ifølge avisa Tidens krav, gikk i tog i Kristiansund i januar.

I mai i fjor fattet Stortinget hele sju relevante vedtak i denne sammenheng, etter at Sp og SV hadde fremmet flere representantforslag.

Forslagene fikk flertall takket være støtte fra Ap, MDG, Rødt og det nå nye regjeringspartiet KrF.

«Stortinget ber regjeringen sikre en trygg og framtidsrettet fødselsomsorg ved å sikre dagens fødeinstitusjoner», er et av disse vedtakene.

– Et drøyt halvår senere ser det altså likevel ut til at flere fødeavdelinger vil forsvinne, konstaterer Aarø.

– I sin nyttårstale oppfordret statsminister Erna Solberg (H) oss til å få flere barn, på grunn av fødselstall som er på vei ned. Kan antallet fødeavdelinger og fødestuer ha noe å si for fødselstallene?

– En reduksjon i antallet fødeavdelinger og fødestuer kan absolutt føre til at kvinner i distriktene får færre barn, for eksempel ved at par dropper å få sitt tredje barn, svarer Aarø.

– Hvor skjer vanligvis fødslene?

– Fødested kommer inn under fritt sykehusvalg. De aller fleste velger det fødestedet som er nærmest.

Les også: Speedbarsel – ikke til beste for mor og barn

– Bekymringsfullt

Hvis statsministeren og resten av regjeringen virkelig mener alvor med at flere fødsler er et satsingsområde, må det følges opp på flere måter, mener Jordmorforeningen:

* Til tross for noe mer penger til kommunejordtjenesten i statsbudsjettet for 2019, mangler det fortsatt rundt 600 jordmorårsverk nasjonalt.

* Jordmødre tilbys i dag ofte reduserte stillinger, for eksempel 50 prosent stilling som sykepleier og 50 prosent som jordmor. I helseforetak jobber jordmødre i snitt i 70 prosent stilling. For å sikre kvalitet, gjøre jordmødre faglig trygge og beholde kompetanse, må jordmødre tilbys 100 prosentstillinger, mener Jordmorforeningen.

Les også: Oslos nye sykehus på Gaustad vil mangle plass til nyfødte

Jordmorforeningen mener ellers at det er bekymringsfullt at fødselsomsorgen var utelatt i helseminister Bent Høies (H) årlige sykehustale i januar.

Blant de øvrige vedtakene Stortinget fattet i mai i fjor, er også disse:

«Stortinget ber regjeringen styrke den kommunale jordmortjenesten og vurdere ny finansiering, slik at det blir mer attraktivt for kommuner å tilsette jordmødre».

«Stortinget ber regjeringen vurdere å opprette ytterligere en jordmorutdanning, i for eksempel Stavanger, for å møte framtidens behov for jordmødre, både på sykehus og i kommunehelsetjenesten.»

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en kartlegging som gir en nasjonalt oversikt over hvorvidt følgetjenesten for gravide er tilstrekkelig utviklet og fungerende.

Debatt: Mor og barns helse i spill

Nedleggelsene

Siden 1999 er følgende fødeavdelinger og fødestuer lagt ned, ifølge Jordmor­foreningen:

* Aker (fødeavdeling).

* Rjukan (fødestue).

* Hallingdal (fødestue).

* Oppdal (fødestue).

* Steigen (fødestue).

* Ørland (fødestue).

* Andenes (fødestue).

* Nordkapp (fødestue).

* Orkdal (fødeavdeling).

* Nordfjord (føde-avdeling).

* Valdres (fødestue).

* Lærdal (etter først å ha blitt omgjort fra fødeavdeling til fødestue).

* Odda (etter først å ha blitt omgjort fra føde-avdeling til fødestue).

* Mosjøen (etter først å ha blitt omgjort fra føde-avdeling til fødestue).

Mer fra Dagsavisen