Innenriks

NSB får 20 millioner etter endring av aldersgrenser

Jernbanedirektoratet svarer ikke på hvordan NSB har dokumentert inntektstapet.

Disse endringene trådte i kraft 27. januar. De innebærer blant annet at barn opp til seks år nå kan reise gratis, mot fire år tidligere. I tillegg får ungdom opp til 18 år 50 prosent rabatt på reiser med NSB, mens denne aldersgrensen så langt har vært 16 år.

Til sammen er det 253.000 barn og unge som vil tjene på disse endringene.

Samtidig har NSB gjort det dyrere å reise med toget for hele 638.000 barn, i og med at familierabatten fjernes fra 1. februar. Dermed blir det slutt på at ett barn mellom 6 og 16 år kan reise gratis så lenge det er i følge med en voksen med fullprisbillett eller kundekort.

Les også: Dyrere for barn å ta toget: NSB fjerner dagens ordning med familierabatt

– Etter forhandlinger

Det har likevel ikke vært til hinder for at Jernbanedirektoratet har blitt enig med NSB om en en betydelig kompensasjon.

– NSB blir etter forhandlinger kompensert med 16,2 millioner kroner på årsbasis for endringer i aldersgrensene for barn utover Oslo og Akershus. I tillegg kompenserer Ruter NSB for endringene i Oslo og Akershus, opplyser kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet.

– Får NSB denne kompensasjonen som følge av tap av billettinntekter fra barn mellom 4 og 6 år?

– Ja, og for dem fra 16 til 18 år som nå kan reise for halv pris, svarer Horrisland.

Kommunikasjonsrådgiver Cathrine Myhren i Ruter, opplyser at NSB får «mellom 4 og 5 millioner kroner» i kompensasjon for de samme endringene.

Totalt får dermed NSB mellom 20,2 og 21,2 millioner kroner i året.

Dagsavisen har også spurt Jernbanedirektoratet hvordan NSB har dokumentert at de vil få et inntektsbortfall i denne størrelsesorden. Jernbanedirektoratet har ikke besvart spørsmålet.

Kommunikasjonssjef NSB Persontog, Gina Scholz, skriver i en epost til Dagsavisen at «vi har gjort vurdering av effekten av denne endringen knyttet til billettinntekter».

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Ikke få prissjokk

– Underlig! Dette var veldig rart, er den umiddelbare reaksjonen til SVs Arne Nævra, når han får høre om millionkompensasjonen til NSB.

– Det ser ut til at NSB kommer godt ut av disse endringene i aldersgrensene, fortsetter Nævra, med tanke på at selskapet nå ikke bare vil få en årviss kompensasjon, men også nye billettinntekter fra potensielt flere hundre tusen barn.

– Det er avgjørende viktig at en familie ikke får prissjokk når de skal ta toget for første gang. Da frister det ikke til gjentakelse, og å bli fast togreisende. Jeg tror ikke at det å øke grensen for å reise gratis fra 4 til 6 år, oppveier for dette, sier Nævra.

Han mener det er trist at NSB fjerner familierabatten på tog.

– Den var innarbeidet og forutsigbar for familier som velger å la bilen stå, påpeker Nævra.

Les også: Gratis for flere

Mer fra Dagsavisen