Innenriks

Ser på muligheten for nulltakst

Vegdirektoratet skal vurdere lavere bompengetakster for kjøretøy på biogass og bioetanol.

– Styringsgruppa for Oslopakke 3 ønsker lavere takster for biogass og bioetanol, og Vegdirektoratet skal så raskt som mulig se om dette er gjennomførbart.

Det opplyser Terje Rognlien, leder av Oslopakke 3-sekretariatet, etter det seneste møtet til styringsgruppa.

Styringsgruppa omfatter Statens vegvesen ved vegdirektør Terje Moe Gustavsen, jernbanedirektør Kirsti Lovise Slotsvik, Oslos samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og fylkesordfører i Akershus, Annette Solli (H).

– Faglig sett er det enighet om at lavere takster for biogass er en god idé. Det er et utstrakt ønske om å få til dette. Når det gjelder bioetanol er oppfatningen mer delt, blant annet fordi produksjonen av førstegenerasjons bioetanol kan gå på bekostning av matproduksjonen, forteller Rognlien.

Les også: Ber om mulighet til nullutslipp

– Nulltakst eller prosent

– Hva ligger i begrepet «lavere takst»?

– Det som diskuteres er om det skal være nulltakst eller en prosentdel av vanlig takst, fordi det kan hevdes at bruk av biogass og bioetanol ikke medfører nullutslipp, svarer Rognlien.

– Hva skjer hvis Vegdirektoratet konkluderer med at lavere takster for biogass og eventuelt bioetanol er gjennomførbart?

– Da må det en stortingsbeslutning til.

– Hvorfor er dette noe styringsgruppa er opptatt av?

– En god del av deltakerne i styringsgruppa er opptatt av hvordan vi skal nå det grønne skiftet. Med lavere bompengetakster for biogass og eventuelt bioetanol kan vi få flere tunge kjøretøy over på miljøvennlig drivstoff. Dette er en prosess som Oslo kommune startet.

– Hva kan eventuelt tilsi at lavere bomtakster for biogass ikke er gjennomførbart?

– Vi må blant annet være 100 prosent sikker på at tunge kjøretøy har dette på tanken, når de passerer bomringen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Veldig positivt

– Veldig positivt at dette vurderes, sier Torbjørn Johannson, styreleder i ASKO, om det kommende arbeidet i Vegdirektoratet.

I Dagsavisen 23. januar tok han til orde for nettopp bompengefritak for lastebiler som går på biodrivstoff, for å få redusert de omfattende utslippene fra transportsektoren.

– Bompengefritak ikke bare for el og hydrogen, men også for biodrivstoff, vil være noe som monner, uttalte Johannson, som har en flåte på hele 600 lastebiler.

Han er mer positivt innstilt til bioetanol enn det Rognlien gir uttrykk for.

– Biotenaol som ASKO bruker, er et biprodukt fra celluloseproduksjonen og går ikke ut over matproduksjonen. Sannsynligvis er bioetanol sikrere enn biogass, mener Johansson.

Hvis Vegdirektoratet konkluderer med at lastebiler på biodrivstoff må fortsette å betale litt, kan det forsvares, mener Johannson.

– De slipper ut cirka 80 cirka mindre CO2 enn fossildrevne biler, så dette kan kanskje være en pekepinn, det vi vil si 80 prosent fritak?

Solveig Schytz i Venstre mener derimot at det skal være helt gratis for lastebiler som kjører på biogass.

– Venstre har tatt opp dette i flere runder i Oslopakke 3, med ønske om at tunge kjøretøy på biogass bør kjøre gratis i bomringen på lik linje med nullutslippskjøretøy på batteri og hydrogen. Vi fulgte opp dette med en interpellasjon i fylkestinget i Akershus i desember, hvor vi tar til orde for at miljødifferensiering for tunge kjøretøy bør innfases i alle bompengeprosjekter, ikke bare i bypakker som Oslopakke 3/bomringen rundt Oslo, påpeker hun.

– Dette vil være et sterkt virkemiddel for å få flere tunge kjøretøy med null- og lavutslippsteknologi på veiene.

Les  også: Er denne elbilen bra eller dårlig for byen vår?

Mer fra Dagsavisen