Innenriks

Lønnsjuks for 1,5 milliarder

På fem år har kontrollørene ved Oslo kemnerkontor avdekket lønnsjuks for over 1,5 milliarder kroner.

Jukset handler primært om arbeidsgivere som unnlater å innrapportere lønnsinntektene til sine ansatte, for blant annet å unngå arbeidsgiveravgift.

– Stort sett skjer dette i forbindelse med svart arbeid, opplyser Atle Myklebust, divisjonsdirektør for kontroll ved Oslo kemnerkontor.

Ikke minst i bygg og anlegg, restauranter og renholds- og transportbransjen er svart arbeid utbredt, ifølge ham.

Les også: Kriminelle i byggebransjen: – Jeg ser en vegring mot å straffeforfølge saker

– Lønnsomme byråkrater

– Tallene fra Oslo kemnerkontor viser hvor viktig avdekkingskontroller er for å få redusert det enorme omfanget av den svarte økonomien, konstaterer Trond Finstad, leder av yrkesseksjonen kontor og administrasjon i Fagforbundet.

– Kontrollørene ved både Oslo kemnerkontor og de andre kemnerkontorene, er dessuten noen av landets mest lønnsomme byråkrater. De tar inn i snitt 2,9 millioner kroner i økte skatteinntekter hver, fortsetter Finstad, med henvisning til tall for 2017.

Disse tallene viser også at alle landets skatteinnkrevere da avdekket over 1 milliard kroner i manglende innrapportering av lønnsinntekter, 86 millioner kroner mer enn året før. Nasjonale tall for 2018 foreligger ennå ikke.

I dag arrangerer Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag konferanse om svart økonomi i Oslo, med om lag 400 deltakere.

– Vi gjør dette for å synliggjøre for både lokalpolitikere og rådmenn viktigheten av arbeidet som kemnerkontorene utfører for å få bukt med arbeidslivskriminalitet, påpeker Finstad.

Han har selv førstehånds kjennskap til avdekkingskontrollene som kemnerkontorene gjennomfører.

– I 20 år har jeg jobbet for forskjellige skatteoppkrevere, både i Oslo og Ås, og nå er jeg ansatt i Moss, forteller Finstad.

– Med den samfunnsutviklingen vi ser nå, er det viktig at det satses på kemnerkontorene, og at det jobbes preventivt opp mot arbeidsgiverne for å avdekke svart økonomi. Vi vil få igjen det mangedobbelte ved å satse mer på flere målrettede kontroller, mener han.

Saken fortsetter under bildet.

konferanse: Trond Finstad, leder av yrkesseksjonen kontor og administrasjon i Fagforbundet. FOTO: FAGFORBUNDET

Trond Finstad, leder av yrkesseksjonen kontor og administrasjon i Fagforbundet. Foto: Fagforbundet

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Åtte av ti

Oslo kemnerkontor, som er landets største skatteinnkrever, gjennomførte 2.171 avdekkingskontroller i femårsperioden fra 2014 til og med 2018.

426 av disse kontrollene ble gjennomført i fjor, og medførte til sammen 262,9 millioner kroner i samlet inntektsøkning i de aktuelle virksomhetene.

I opp mot åtte av ti avdekkingskontroller avdekkes det juks, viser erfaringene fra de seneste årene.

– Ville dere ha avdekket enda mer manglende innrapportering av lønn ved enda flere avdekkingskontroller?

– Ja, da ville beløpet helt klart ha blitt høyere, svarer Myklebust.

– Hvorfor var det da ikke flere slike kontroller i 2018?

– Vi må gjøre avveininger i hvordan vi bruker pengene våre, og det er også sånn at det er såpass mye svart arbeid der ute. Ringvirkningene av avdekkingskontrollene er uansett mye større enn beløpene vi krever innbetalt i etterkant. Det viser seg at mange begynner å innberette ting de tidligere ikke har innberettet, og fortsetter å gjøre det, påpeker Myklebust.

Samtidig er det ikke alle pengene som blir krevd innbetalt i etterkant av avdekkingskontrollene, som havner i kassa til skattemyndighetene.

– Langt over halvparten kommer inn, men det er også en del arbeidstakere som går personlig konkurs, etter å ha mottatt ny skatteberegning og krav om restskatt, forteller Myklebust.

Det største problemet ifølge ham, er likevel arbeidsgivere som ikke lar seg stoppe av en avslørende avdekkingskontroll.

– Krav mot arbeidsgivere er ofte på både 1 og 2 millioner kroner, og som hovedregel går de da konkurs. Det er vanlig at de samme personene starter opp nye virksomheter i etterkant av det, forteller Myklebust.

Les også: – Snart vil alle arbeiderne på byggeplassene være innleid

– Dumme kontroller

Han skulle gjerne ha sett at Oslo kemnerkontor i enda større grad kunne ha konsentrert seg om en målrettet innsats mot svart arbeid der hvor muligheten til suksess er størst.

– I stedet tvinges vi av Finansdepartementet til å gjennomføre kontroll av 5 prosent av alle virksomhetene i Oslo hvert år. 4-500 avdekkingskontroller i året er fornuftig, men Finansdepartementet vil ha oss til å gjøre 1.400 kontroller til. Av dem er det 800 kontroller som er dumme, fordi de er uten hensikt. Vi bør fokusere på virksomhetene som er useriøse, sier Myklebust.

– 5-prosentkravet ble laget for 20 år siden. Siden da har vi fått nye virkemidler til å finne fram til dem som jobber svart, og derfor bør dette kravet endres.

Kontrollene

* Oslo kemnerkontor er landets største skatte­innkrever.

* Er en kommunal etat underlagt Byrådsavdeling for finans.

Så mange avdekkingskontroller har Oslo kemnerkontor gjennomført de siste fem årene:

* 2014: 443.

* 2015: 482.

* 2016: 373.

* 2017: 447.

* 2018: 426

Så stor var samlet inntektsøkning i de kontrollerte virksomhetene:

* 2014: 383,5 millioner.

* 2015: 305,5 millioner.

* 2016. 296,9 millioner.

* 2017: 323,2 millioner.

* 2018: 262,9 millioner.

Totalt for disse årene: 1,572 milliarder kroner.

Nyeste fra Dagsavisen.no: