Innenriks

Tror ulv kan bli gull verdt

I Norge skyter vi ulvene våre. I stadig flere andre land tjener de millioner på ulveturisme.

Bilde 1 av 4

Nå mener både WWF Verdens naturfond og SV at det er på høy tid at både bønder og andre begynner å se på ulven som en mulig inntektskilde og ikke utelukkende som en utgiftspost.

– Det er absolutt et stort potensial for rovdyrturisme spesielt, i tillegg til naturturisme generelt, i Norge, mener generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF Verdens naturfond.

Han viser til at det allerede kommer tusenvis av turister til Norge i ens ærend for å kikke på fugler, hvert eneste år.

– Internasjonalt er det et stort marked for «wildlife watching», sier SVs Arne Nævra.

– Mange er villige til å betale for vissheten om at de er ute i naturen i områder med rovdyr. Dette kan grunneiere og andre ute i bygdene tjene på, fortsetter han.

Neste måned inviterer Nævra til seminar på Stortinget om nettopp dette temaet med innledere fra både Norge og Sverige.

Les også: Politianmelder VIF-Klanen for «Redd ulven, skyt bønda»-trøye

Rovdyrsafarier

Solhjell kan vise til en rekke eksempler på at både ulv og andre rovdyr bidrar til inntekter andre steder i Europa:

I Finland arrangeres det fotosafarier hvor deltakerne får muligheten til å se både ulv, bjørn, jerv og kongeørn.

I Sverige tilbyr Wild Sweden blant annet gaupeekspedisjoner. Prisen for å delta på neste tur i mars, er nær 25.000 svenske kroner for seks dager og fem netter.

I Danmark, som bare har én ulveflokk, har et selskap begynt å arrangere turer hvor det lokkes med muligheter for å høre ulvehyl.

I Spania har det vært en sterk økning i ulveturismen de siste årene, noe som har ført til betydelige inntekter for lokalsamfunn som har slitt med fraflytting og dårlig økonomi.

I Belgia, hvor ulven kom tilbake for om lag ett år siden, arrangeres det nå sporingsturer.

I Polen er det opprettet en observasjonsstasjon for rovdyr i Bieszcady nasjonalpark.

I Ungarn er det en gryende ulveturisme i Bükk nasjonalpark.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Skjøt forretningsideen

– Er det ingen som forsøker å tjene penger på ulv i Norge?

– I Rendalen ble det i en periode tilbudt sporingstur på ulv i Osdalsreviret, men Osdalsflokken ble jo skutt ut under lisenjakta i 2018. Ut over det er vi ikke kjent med at noen forsøker å tjene på ulv, med unntak av noe foredragsaktivitet om ulv og salg av bildemateriale fra sporing og viltkameraer, svarer Solhjell.

– Hva må til for å få mer ulveturisme i Norge?

– Lokal vilje. Man må ha grunneiere og andre driftige personer i lokalmiljøet som er villige til å satse på denne typen turisme.

Solhjell har i den anledning forhåpninger til et prosjekt i regi av Elverumregionens Næringsutvikling, som innebærer at rundt 20 grunneiere nå leier ut koier på Airbnb.

– Utenlandske turister synes det er både eksotisk og spennende å leie en relativt primitiv koie i de dype skogene i Hedmark. Det at det er rovdyr i området, gjør ferien bare enda mer eksotisk for mange av dem.

– 2-3000 kroner i døgnet

Også Arne Nævra har merket seg denne satsingen.

– En koie som utgangspunktet er omtrent null verdt, kan leies ut for 2-3.000 kroner i døgnet, tror han med rovdyrturistene i tankene.

At interessen for norsk ulv er stor ute i verden, gikk tydelig fram av de mange reaksjonene som kom da det ble igangsatt ulvejakt for om lag ett år siden. I løpet av kort tid fikk Klima- og miljødepartementet flere hundre til dels harmdirrende henvendelser fra om lag en dusin forskjellige land.

Flere av dem som tok kontakt fortalte at de ville avlyse ferieturer til Norge eller at de aldri ville komme tilbake til Norge så lenge ulvejakten fortsatte.

– Dette vil helt sikkert påvirke turistindustrien i deres land, konstaterte en amerikansk kvinne.

– Vi vil ikke besøke et land som dreper ulver, skrev et par fra Nederland.

Les også: – Rovviltnemdene er blitt aktivistnemder

– Vi har skutt mer ulv

Da tusenvis av ulvemotstandere gikk i fakkeltog i Oslos gater i begynnelsen av januar, var budskapet like fullt dette: skyt flere ulv.

– Vi har skutt mer ulv enn noen regjering har gjort på mange år, var responsen fra statsminister Erna Solberg (H).

Tall fra Rovdata viser at det per 11. januar var registrert 61 ulver i Norge, siden 1. oktober i fjor. Så sent som 19. januar ble det skutt en ulv på Lundamo i Trøndelag.

Les også: Så mange færre sauer tatt av rovvilt

Dette tjener de på ville dyr

* WWF Verdens naturfond har samlet flere eksempler på hvor lønnsomme ville dyr kan være.

* Om lag ti foringsplasser i Finland, tiltrekker seg både rovdyr og turister, som årlig etterlater seg drøyt 30 millioner kroner, og sørger for 105 arbeidsplasser.

* I og rundt Yellowstone nasjonalpark i USA, bidrar turister med håp om å se ulver, med flere titall millioner kroner årlig til lokale turistselskaper.

* Besøkende ved internasjonale ulvesenteret i Ely i Minnesota legger igjen 25 millioner kroner i året, og sørger for 66 arbeidsplasser.

* I Namibia forvalter lokalbefolkningen selv de ville dyrebestandene og tjener penger på fotosafari og annen turisme. I 2015 genererte dette inntekter på om lag 65 millioner kroner.

Nyeste fra Dagsavisen.no: