Innenriks

5 kroner for barn

Mens NSB har gjort det dyrere for over 600.000 barn å ta toget, koster barnebilletten 5 kroner hos SJ.

Torsdag kunne Dagsavisen fortelle at NSB fjerner familierabatten. Det fører til at barn ikke lenger vil kunne reise gratis når de er i følge med en voksen med fullprisbillett eller kundekort.

Dette innebærer dårligere kår for alle barn fra 6 til 16 år. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) er nær 638.000 norske barn i denne alderen.

NSB sier til sitt forsvar at de har gjort det gunstigere for barn fra 4 til 6 år, og ungdom fra 16 til 18 år, å reise med NSB. Tall fra SSB viser at det er nesten 253.000 som er i denne alderen.

Dermed er det om lag 385.000 flere barn som taper på NSBs endringer enn det er som tjener på dem.

Les også: NSB har tapt 3,8 millioner på innstilte tog

– Virker som innsparing

Like fullt uttalte kommunikasjonssjef i NSB, Gina Scholz, at «vi vil verken tjene eller spare voldsomt mye» på endringene, til Dagsavisen torsdag.

Det får leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, til å stusse.

– Endringen av familierabatten virker som et innsparingstiltak, mener hun.

– Hvis det er tilfellet, er det utrolig uheldig at innsparinger skal gå på bekostning av familiers mulighet til å reise miljøvennlig ved å ta toget.

Riise påpeker at andre kollektivaktører har valgt en annen praksis.

– Både med Flytoget og Flybussen reiser barn gratis. Det virker også som om SJ har tilrettelagt bedre for barn.

Ifølge det svenske motstykket til NSB, blir det stadig mer populært å ta med seg barn på toget, også fordi det er bra for lommeboka.

Les også: Nordmenn vil ikke ofre utenlandsferien for å redde klimaet (+)

Slik gjør SJ det:

* De som reiser med voksenbillett eller har pensjonistrabatt på andre klasse, kan ta med seg ett eller to barn opp til 16 år, og betale kun 5 kroner per barn.

* Dette tilbudet gjelder både på SJs intercitytog og regionaltog.

* For reiser med SJs «snabbtåg» er prisen for en barnebillett 15 prosent av voksenprisen. Til sammenligning krever NSB nå at barn betaler 50 prosent av det voksne betaler, på alle sine tog, når det er snakk om barn mellom 6 og 18 år.

Les også: Hver gang et tog blir innstilt på Sørlandsbanen, kan Go-Ahead tape 25.000 kroner

– Demotiverende

Mens 5 kroner er nok til å ta med barn på lengre turer i Sverige, kommer du ikke langt for det beløpet med NSB. Voksne måtte fredag eksempelvis betale 112 kroner for en billett fra Oslo til Drammen, 152 kroner fra Oslo til Moss og 1.025 kroner fra Oslo til Stavanger. Nå øker NSB billettprisene ytterligere, på grunn av «årlige prisjusteringer» og «samfunnsutvikling».

– Vi trenger svenske tilstander i prisene for norske tog, mener Riise.

– Det overordnede ansvaret for å sørge for det, ligger hos regjeringen. Sånn som det er nå, er det demotiverende å se på prisutviklingen for norsk jernbane. Jeg skjønner godt at mange velger å fly fra Oslo til byer som Bergen, Stavanger og Trondheim, når det både koster tid og mye penger å ta toget. Regjeringen burde belønne dem som velger miljøvennlig, ikke gjøre det dyrere.

Også nasjonal talsperson i MDG, Arild Hermstad, reagerer på NSBs fjerning av familierabatten.

– Jeg er redd for at dette bare er begynnelsen og at vi kommer til å se mye dårligere vilkår for kollektivreisende i årene som kommer, sier Hermstad.

– Om regjeringen ikke ordner opp i dette, sier den i praksis at det ikke er så nøye om folk fortsetter å kjøre fossilbil.

Les også: Kutt i godstog gir 11.000 flere lastebiler på veien fra neste år 

– Ikke del av avtalen

Jernbanedirektoratet toer sine hender.

– Familierabatten til NSB er en rabatt NSB selv har innført på kommersielt grunnlag, og den har ikke vært en del av trafikkavtalen med staten som Jernbanedirektoratet nå har ansvar for, opplyser kommunikasjonssjef Svein Horrisland.

Han opplyser videre at Jernbanedirektoratet var ukjent med at NSB ville fjerne familierabatten.

En annen endring, som nå trer i kraft, har derimot vært gjenstand for diskusjoner mellom Jernbanedirektoratet og NSB.

«Barn vil nå kunne reise gratis fram til de fyller 6 år. Grensen var tidligere satt til 4 år», heter det i en melding Jernbanedirektoratet la ut på sine nettsider torsdag. Samtidig blir det, som nevnt, endringer i rabattmulighetene for ungdom fra 16 til 18 år.

– Hvorfor mener dere at det er fornuftig å heve grensen for å kunne reise gratis til nettopp 6 år? Kunne den ikke like godt ha blitt hevet til 7 eller 8 år?

– Aldersgrenser på 6 og 18 år er mer naturlige grenser i dagens samfunn enn de gamle, svarer Horrisland.

– Du reiser gratis til du når skolealder, og du får rabatt til du blir myndig. Disse aldersgrensene er også i samsvar med hva Ruter nå innfører i Oslo og Akershus, og det har vært viktig å sikre at de samme grensene også gjelder på tog for å sikre sømløse overganger.

Les også: Gratis for flere

Mer fra Dagsavisen