Innenriks

Maner til nordisk klimakamp

Norden må ta lederskapet i arbeidet mot de globale klimaendringene, mener Finlands statsminister.

Bilde 1 av 2

– Verden trenger land som går foran som et godt eksempel. Det er på tide med nordisk lederskap. Vi har politisk vilje og kapasitet til å gjøre det, sier Juha Sipilä til Dagsavisen.

I dag har Sipilä invitert de nordiske statsministrene og klimaministrene til Helsingfors. Både statsminister Erna Solberg (H) og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) stiller fra norsk side.

Sipilä, som representerer Centern, Finlands søsterparti til Senterpartiet, understreker alvoret i invitasjonen.

– Klimaendringene er en alvorlig trussel mot livet på jorden, og vi må handle i tråd med det, ved å gjøre mer og gjøre det raskere.

Les også: Grillet «hund» på gaten for å skremme folk til å bli veganere

– Mer tog, mindre olje

– På hvilke områder tror du de nordiske landene sammen kan redusere klimautslippene?

– Det er en rekke områder hvor vi kan arbeide sammen og gjennomføre forskning, for eksempel når det gjelder utvikling av metoder for fangst og lagring av CO2, svarer Sipilä.

Han er også opptatt av hva bedre nordiske jernbaneforbindelser kan bidra til.

– Togtransport er en god måte å redusere utslipp på i de nordiske landene. Vi har aktivt arbeidet for en forlengelse av North Sea-Baltic-korridoren (fra Belgia til Helsingfors, journ. anmrk.) og Scandinavian Mediterranean-korridoren (mellom Stockholm og Italia, journ. anmrk.) videre inn gjennom Finland og Sverige. Disse forbindelsene er veldig viktige og et forvarsel om den voksende betydningen den arktiske regionen vil få både globalt og for EU, påpeker Sipilä.

Les også: 500.000 av oss «sniker» i helsekø gjennom jobben (Dagsavisen+)

– Hva slags tanker gjør du deg om den norske olje- og gassproduksjonen? Bør Norge redusere sin aktivitet på dette området på noen måte for å få ned klimautslippene?

– Det viktigste man kan gjøre er å redusere behovet for olje og andre former for fossilt drivstoff verden rundt. Det vil automatisk få en effekt på oljeproduksjonen, svarer Sipilä.

– Hva slags egne klimamål har Finland satt seg?

– Først av alt, det generelle målet til EU er å redusere utslippene med minst 40 prosent innen 2030. Flertallet i den finske riksdagen mener det er viktig at EU setter seg et mer ambisiøst mål for å nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalen. Rett før jul ble åtte partier i den finske riksdagen enige om felles klimapolitiske mål, og et av de viktigste av dem er å skjerpe EUs utslippsforpliktelser for 2030 til minst 55 prosent.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ambisiøse svensker

Når Sipilä ønsker velkommen til sine nordiske kolleger i dag, stiller ikke bare Norge, men også Sverige med representanter fra en ny regjering.

Nasjonal talsperson i MDG, Arild Hermstad, har latt seg imponere av regjeringsplattformen til statsminister Stefan Löfven fra Socialdemokraterna, som skal styre Sverige i tiden framover sammen med Miljöpartiet, Centern og Liberalerna.

– Svenskenes nye regjeringsplattform er imponerende på klimafeltet, ikke minst fordi de har kuttet utslippene mye allerede. Her hjemme er utslippene stadig på nivå med 1990, konstaterer Hermstad.

Dette er hva som helt konkret imponerer ham i den nye svenske regjeringsplattformen:

* Sverige skal være utslippsfritt innen 2045.

* Sverige skal slutte å lete etter olje, kull og gass.

* Utslippene i transportsektoren skal reduseres med 70 prosent innen 2030.

* Salget av nye fossildrevne biler skal avvikles innen 2030.

* Det skal bygges for høyhastighetstog mellom Stockholm, Göteborg og Malmö.

* Det skal bygges bedre jernbaneforbindelser fra nord til sør i Sverige.

* Det skal komme nattog med daglige avganger til flere europeiske byer.

* Punktligheten til togene skal bli bedre.

Les også: Miljøfartsgrensen i Oslo avvikles midlertidig; her er oversikten

– Få til ting sammen

Når også den finske statsministeren nå tar til orde for bedre jernbane, i oppfølgingen av et nytt utstrakt nordisk klimaarbeid, er det noe Hemstad ønsker varmt velkommen.

– Det som så langt har vært utfordrende med det nordiske samarbeidet, er å fylle det med innhold. Nå kan vi vise at vi kan få til ting sammen ved en felles satsing på tog, oppfordrer Hermstad.

– Norge har så langt vært ekstremt lite framoverlent når det det bedre jernbaneforbindelser i Norden. Nær 90 prosent av investeringene skjer i det utvidede Osloområdet. Lite penger er blitt satt av til jernbane i retning nabolandene våre. Bedre togforbindelse til Stockholm er ikke på dagsordenen, fortsetter Hermstad.

– Særlig når det gjelder godstransporten har vi mye å gå på når det gjelder bedre nordiske jernbaneforbindelser, men tog kan også erstatte mye av den omfattende flytrafikken.

Les også: Færre godstog på norske skinner

Norden

* Omfatter Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

* Har til sammen over 26 millioner innbyggere.

* Nær 3,7 millioner av innbyggerne bor i hovedstedene Oslo, Stockholm, København, Helsingfors og Reykjavik.

* Høyres Erna Solberg er statsminister i Norge.

* Socialdemokraternas Stefan Löfven er statsminister i Sverige.

* Venstres Lars Løkke Rasmussen er statsminister i Danmark.

* Centerns Juha Sipilä er statsminister i Finland.

* Venstrebevegelsens Katrin Jakobsdottir er statsminister i Island.

Les også: Starter landsdekkende organisasjon mot bompenger

Mer fra Dagsavisen