Innenriks

Vi koker og kaster

Kjeler og bestikk havner i stort monn i restavfallet. Nå etterlyses ny gjenvinningsordning.

– Vi trenger en forskrift for gjenvinning av jern og metallprodukter, som innebærer at folk kan ta med seg gamle kjeler, panner, gryter og bestikk til butikker som selger slike produkter, og levere dem der, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom.

Det finnes allerede en tilsvarende forskrift for gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall som forhandlere av slike produkter må forholde seg til, og det er også mulig å levere inn lyspærer og batterier i dagligvareforretninger, påpeker Eiterjord.

Norsk Gjenvinning støtter varmt forslaget om gjenvinning av kjeler og annet lignende kjøkkenutstyr som nordmenn er storforbrukere av. Det selges anslagsvis en halv million gryter, kjeler og panner i løpet av ett år, får Dagsavisen opplyst fra Footprint, «et byrå som jobber med å bidra til raskere omstilling i det grønne skiftet».

Les også: Disse formene skaper full forvirring i norske hjem

– Betydelig omfang

– I betydelig omfang havner gamle kjeler og panner i restavfallet, før de ender opp i forbrenningsovner, opplyser innovasjonsdirektør Thomas Mørch i Norsk Gjenvinning.

– I antall er det enda mer gammelt metallbestikk som havner i restavfallet, tilføyer han.

Gjenbruksstasjoner som ligger langt unna, og usikkerhet om hva som er riktig håndtering av slike produkter, kan være forklaringer på at folk tyr til restavfallet.

– Det gjøres forsøk på å utvinne metall fra asken i forbrenningsovnene, men slik gjenvinning er enklere hvis den gjøres på riktig måte, opplyser Mørch.

Når metall behandles på riktig måte, er det «evig gjenvinnbart».

– Det er det få andre ting som er, påpeker Mørch.

– Dette handler om ressurser på avveie. Verdifulle ressurser som det er viktig å beholde. Ressurser som vi ikke kan forvente er evig utvinnbare fra moder jord. Det handler og om at gjenvinning er veldig mye mindre energi- og ressurskrevende enn primærutvinning, understreker han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Les også: Dyrere for barn å ta toget: NSB fjerner dagens ordning med familierabatt

– Handelens framtid

At gamle gryter kan bli nye gryter om og om igjen, kan få store positive ringvirkninger, påpeker også Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom.

– Utvinning av metall innebærer store naturinngrep. Det kan vi unngå ved mer gjenvinning av metall, poengterer han.

En annen som er opptatt av dette, er administrerende direktør Espen Karlsen i Jernia.

– På ett eller annet tidspunkt vil vi gå tom for ressurser. Jeg tenker derfor at sirkulær økonomi er handelens framtid, sier Karlsen.

I tråd med dette innførte Jernia en permanent ordning med nettopp mottak av gamle kjeler, panner, gryter og også bestikk, i alle sine mer enn 130 butikker fra nyttår.

De som benytter seg av ordningen, trenger ikke å kjøpe noe nytt for å levere gammelt metall av denne typen, forsikrer Karlsen.

###

Foto: Rune Sjøhelle

For ytterligere å sette søkelyset på dette, vil kunstneren Lise Wulff i samarbeid med Jernia starte byggingen av en metallvarde på Jernbanetorget i Oslo i dag. Karlsen oppfordrer folk til å bidra til kunstinstallasjone, til å komme til Jernbanetorget med gamle kjeler og panner både i dag, i morgen og lørdag.

Når Natur og Ungdom nå foreslår en generell ordning for innlevering av gammelt kjøkkenutstyr i butikkene, er det nettopp Jernia som har vært pådriver for dette, forteller Eiterjord.

Lest denne?: Donald Trump oppfordrer folk til å be i kampen for en Mexico-mur

Nyeste fra Dagsavisen.no: