Innenriks

– Aldri følt at jeg vet mer enn kvinnen selv

Kvinner som bærer på ett eller flere fostre bør ikke utsettes for belastningen det er å søke en nemnd om abort, mener gynekolog og professor Johanne Sundby.

Bilde 1 av 2

Mens kvinner som er gravide med tvillinger i dag kan bestemme selv om de vil beholde begge eller ei, må de i framtida trolig søke en abortnemnd om tillatelse dersom de av ulike grunner vil fjerne ett av dem. Årsaken er at KrF i regjeringsforhandlingene fikk gjennomslag for å stramme inn abortloven.

Det er et paradoks at en nemnd skal bestemme over disse kvinnenes skjebner, mener Johanne Sundby. Hun er gynekolog og professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo (UiO) og har selv vært representert i en abortnemnd. Sundby ledet også det såkalte Kvinnehelseutvalget på slutten av 90-tallet.

– Jeg har ikke vært borti ett eneste tilfelle der jeg følte at jeg kunne si mer om kvinnens situasjon enn kvinnen selv. Derfor mener jeg det er et paradoks at andre skal få bestemme over kvinnen, sier Sundby, som samtidig understreker at hun er positiv til at gravide får medisinske råd og faglige innspill.

Saken fortsetter under bildet. 

kritisk til nemndene: Johanne Sundby, gynekolog og professor i samfunnsmedisin, mener kvinnen vet best selv hvor mange barn hun bør ha. FOTO: UIO

Johanne Sundby, gynekolog og professor i samfunnsmedisin, mener kvinnen vet best selv hvor mange barn hun bør ha. Foto: UiO

Les også: Hadia Tajik: – De som er mot endringen i abortloven, bør få stemme etter egen samvittighet

Få aborter

Fosterreduksjon er ikke et utbredt fenomen i Norge i dag. Av 12.000 aborter som ble utført i fjor, var åtte såkalte selvbestemte fosterreduksjoner, ifølge Aftenposten.

Sundby tror ikke innstrammingen i abortloven vil ha noen effekt på aborttallene.

– De fleste som får vite at de venter tvillinger, tar det på strak arm. Behovet for denne typen intervensjon tror jeg kommer fra de få tilfellene der det er noe galt med det ene fosteret, og ikke fordi folk ikke ønsker tvillinger, sier Sundby.

Konsekvensen vil heller bli at kvinner må vente lenger på å få utført aborten, mener hun.

– I tillegg må de bære byrden av å være i en nemnd. Det er ikke noe hyggelig å risikere å få ønsket sitt overprøvd når det er snakk om noe så nært som fødsel og graviditet, sier Sundby.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Refser Ropstad

Professoren er særlig oppgitt over KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstads etter hvert berømmelige abortutspill om at «klarer du å bære fram ett barn, klarer du to». Ropstad måtte senere beklage uttalelsen.

– Det Ropstad sa var skrekkelig banalt. Det er ikke så enkelt som at klarer du en, så klarer du to, eller klarer du to, så klarer du tre. Tvillinggraviditeter er risikograviditeter, sier Sundby.

Den største risikoen ved tvillinggraviditeter er ifølge Sundby for tidlig fødsel eller for lav fødselsvekt, som igjen kan føre til at barnet får senskader. Selve fødselen er også forbundet med større risiko og det er vanligere med keisersnitt hos tvillingmødre enn andre mødre.

– Generelt er det høyere dødelighet og sykelighet ved tvillingfødsler. Jo flere fostre, jo større er risikoen. Ved trillinger og oppover begynner det å bli veldig risikabelt, særlig for førstegangsfødende, sier Sundby.

Les også:  – Jeg visste ikke hva som var galt med navnet mitt. Men jeg skjønte at jeg måtte holde det hemmelig (Dagsavisen+)

Ikke alltid forsvarlig

Sundby bekrefter at det finnes tilfeller der det ikke er medisinsk forsvarlig for en kvinne å gjennomføre et svangerskap med flere fostre.

– Det gjelder særlig når det er flere enn to fostre. Der er også tilfeller der den kombinerte risikoen for fostrene og for mor tilsier at det medisinsk sett er bedre å bære fram bare ett.

Hva som vil skje med disse kvinnene etter endringene i abortloven, tør ikke Sundby si, men på generelt grunnlag forteller hun at nemndene gjør en helhetlig vurdering av om det er tilrådelig å innvilge abort på bakgrunn av medisinske utredninger og morens samlede situasjon.

Ifølge professoren er det grunn til å vente minst like mange tvillinggraviditeter som i dag også i årene framover.

– Vi har fått litt flere tvillinggraviditeter på grunn av prøverørsteknologien. Det er også flere tvillinggraviditeter blant eldre kvinner, og nå føder kvinner senere enn de gjorde før, sier Sundby.

Les også: Ropstad beklager abort-utspill: – Krøkkete sagt

Dette er saken

* I regjeringsforhandlingene fikk KrF gjennomslag for å fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort.

* Et forbud mot dette vil kreve en endring i abortloven ettersom Justisdepartementet i 2016 konkluderte med at retten til selvbestemt abort inntil tolvte svangerskapsuke også omfatter retten til å redusere antall fostre i et flerlingsvangerskap.

* I perioden 2016 til 2018 ble det utført 38 fosterreduksjoner i Norge. Det var 13 trillinger/firlinger og 25 tvillinger. 12 av 25 tvillingaborter ble utført fordi det ble påvist alvorlig sykdom hos en av tvillingene. Tretten selvbestemte tvillingaborter ble utført, og alle ble utført mellom svangerskapsuke 12 og 13.

Kilder: NTB, Aftenposten 

Nyeste fra Dagsavisen.no: