Innenriks

Flyktninghjelpen: – Særdeles skuffende av regjeringen

Frp mener de fikk betydelig gjennomslag i spørsmålet om kvoteflyktninger. Det samme mener Venstre og KrF. Flyktninghjelpen mener småpartiene ikke har noe å juble for.

– Frp har fått gjennomslag for at det skal settes et tak på hvor mange vi skal ta imot. Det er særdeles skuffende i en tid hvor FNs høykommissær for flyktninger ber oss om å ta imot flere, sier Pål Nesse, seniorrådgiver i Flyktninghjelpen.

Både Venstre og Frp mener de har vunnet en viktig seier i denne saken. Venstre fordi antallet kvoteflyktninger som Norge skal ta imot i året er satt til 3.000, Frp fordi de regjeringspartiene visstnok har blitt enige om at antallet ikke kan økes.

Tall-debatten

Frp og Høyre ønsket i utgangspunktet å redusere antallet ned mot 1.000, men i budsjettforhandlingene i fjor fikk Venstre gjennomslag for at Norge skal ta imot 3.000 kvoteflyktninger i 2019. Under disse forhandlingene var det ikke snakk om at det skulle settes noe tak.

Etter at den nye regjeringsplattformen ble klar, uttalte Siv Jensen at det vil bli færre kvoteflyktninger dersom det kommer flere asylsøkere til landet. Hva som menes med «flere» er uklart.

I regjeringsplattformen står det heller ingenting om noe tak. Det står derimot at nivået på antallet kvoteflyktninger skal «videreføres» og at antallet skal ses i sammenheng med «øvrige innvandrings- og integreringsutfordringer, herunder eventuell relokalisering fra EU».

Under torsdagens NRK-debatt ga ingen av partilederne noe klart svar på hvor høye asyltallene må være før regjeringen reduserer antallet kvoteflyktninger som Norge skal ta imot.

Les også: Kvoteflyktninger mer humant

Hva mener partiene?

Dagsavisen forsøkte fredag å få klarhet i hva regjeringen mener. Venstres nestleder, Terje Breivik, skriver i en tekstmelding at partiet er «svært fornøyd» med at regjeringsplattformen slår fast at Norge skal ta imot 3.000 kvoteflyktninger i året.

Samtidig viser han til at regjeringen tar høyde for at «dette kan justeres dersom det skulle oppstå en betydelig økning i asylankomstene, slik vi opplevde i 2015». Dagsavisen har stilt oppfølgingsspørsmål, men ikke fått flere svar.

Sylvi Listhaug skriver at Frp fikk stanset kravet fra «andre partier» om å øke antallet kvoteflyktninger. Hun gjør det klart at antallet skal reduseres dersom det kommer «en betydelig innvandring» til Norge. Hun utdyper ikke hva som legges i «betydelig». Hun understreker at dersom EU-landene blir enige om en ny relokaliseringsavtale av asylsøkere, vil dette medføre en reduksjon i antallet kvoteflyktninger.

– Altså innenfor taket som er satt, skriver Listhaug.

– Ingen seier

Pål Nesse i Flyktninghjelpen skjønner ikke hvordan Venstre og KrF kan være fornøyd med det som står i regjeringsplattformen.

– Det som står, er bare en seier for den borgerlige regjeringen, ikke for flyktningene, sier Nesse og utdyper:

– For det første er det en gal påstand at dette er et historisk høyt tall. I 2017 tok Norge imot 3.120 kvoteflyktninger pluss 1.259 som ble relokalisert fra Italia og Hellas. Når vi nå bare skal ta imot 3.000 totalt, er det en nedgang på 30 prosent fra 2017.

Han viser til at Norge i fjor hadde den laveste asylankomsten på 25 år. I 2018 søkte 2.654 personer om asyl. Til sammenligning kom det mellom 9.000 og 12.000 asylsøkere til landet i årene før rekordåret 2015.

– I disse dager kommer nye vitnesbyrd fra Hellas. De har et stort behov for avlastning. Så signaliserer Norge at vi i dag og i årene som kommer ikke ønsker å bidra noe ekstra. Det som er lagt fram er også et tilbakeskritt fra det som ble sagt på Jeløya – der ble det understreket at vi kan ta imot flere hvis det kommer færre asylsøkere til landet, sier Nesse.

Les også: KrF lurt trill rundt

Kritiserer Ap og Sp

Han er overbevist om at FNs høykommissær for flyktninger, som kommer til Norge neste uke, vil være svært lite fornøyd med signalene fra regjeringen.

– Høsten 2017 sendte Høykommissæren brev til Erna Solberg der han ba Norge om gradvis å øke antallet til 5.000 kvoteflyktninger. Nå går vi i motsatt retning.

Nesse er heller ikke imponert over Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Støre uttalte torsdag at regjeringens forslag var «rimelig».

– Det er skuffende at Arbeiderpartiet synes dette er greit. De tok heller ikke til orde for å øke antallet i år. Senterpartiet gikk inn for å redusere antallet fra 3.000 til 2.000, sier Nesse.

Nyeste fra Dagsavisen.no: