Innenriks

Torturkomité refser Norge

Europarådets torturkomité retter krass kritikk mot Norge for bruken av håndjern og kroppsvisitering ved utlendingsinternatet på Trandum.

Bilde 1 av 2

Europarådets torturkomité (CPT) gjennomførte i fjor besøk ved en rekke institusjoner i Norge.

Nå er rapporten fra besøkene lagt fram. Der kommer komiteen med omfattende kritikk av forholdene ved utlendingsinternatet på Trandum.

Det er spesielt den systematiske bruken av håndjern og kroppsvisitering det reageres på. Praksisen beskrives i rapporten som «klart uproporsjonal og uakseptabel».

Torturkomiteens funn skal nå vurderes av norske myndigheter. Svaret må legges fram innen juni.

– Det er en balansert rapport vi har mottatt, og komiteen har en rekke anbefalinger som vi vurderer nøye, sier justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Han lover et raskt svar.

Systematisk praksis

I rapporten viser CPT til at utlendinger systematisk kroppsvisiteres både ved ankomst til Trandum og hver gang de har vært utenfor senteret, for eksempel for å møte i retten eller for å besøke sykehus.

Samtidig settes utlendinger systematisk i håndjern under transport utenfor senteret.

Komiteen ber nå Norge om å endre reglene for å sikre en individuell vurdering fra sak til sak på om det er nødvendig med håndjern og kroppsvisitering.

CPT trekker også fram at flere utlendinger har måttet sitte i håndjern under legesjekk. Dette er nedverdigende og må opphøre umiddelbart, fastholder komiteen.

Ønsker tidsgrense

I rapporten oppfordres Norge også til å innføre en absolutt tidsgrense for hvor lenge utlendinger som er blitt utvist etter å ha sonet i fengsel, kan bli sittende på Trandum. I dag mangler en slik grense, og én fange skal ha blitt holdt på Trandum i tre år.

CPT oppfordrer også Norge til å sette en definitiv stopper for internering av enslige mindreårige på Trandum, selv om dette i dag forekommer sjelden.

I tillegg ber komiteen Norge om å aktivere de internerte utlendingene mer og vurdere å tillate dem mer kontakt med omverdenen, for eksempel ved å gi dem tilgang til mobiltelefon.

Kritisk til isolasjon

CPT har også undersøkt forholdene ved fengsler og varetektsfengsler i Norge og ved en psykiatrisk klinikk og et sykehjem.

Også her har komiteen en rekke bemerkninger, spesielt når det gjelder bruken av isolasjon ved norske fengsler.

Komiteen viser til at flere fanger ved Bergen fengsel er blitt holdt innelåst på rommene sine i 22–23 timer per døgn, selv om fengselsbetjentene ikke ser på dem som noen sikkerhetsrisiko, og selv om det ikke foreligger noe juridisk grunnlag for isolasjonen. «Enkelte fanger er i praksis blitt holdt i et isolasjonsregime i flere år. En slik praksis er ikke akseptabel», heter det i rapporten.

Noen av disse fangene skal selv ha beskrevet forholdene som ren «oppbevaring».

Nyeste fra Dagsavisen.no: