Innenriks

– Rovviltnemdene er blitt aktivistnemder

Ulveadvokat Mads Andenæs gikk hardt ut mot rovviltnemdene da han holdt appell foran 2500 mennesker i ulvedemonstrasjon foran Stortinget.

Bilde 1 av 5

Jusprofessor Mads Andenæs gikk hardt ut mot rovdyrforvaltningen da han holdt appell foran flere tusen ulvetilhengere foran Stortinget lørdag ettermiddag.

– Nå har vi ulvebestanden på et kritisk minimum. Og så lenge den er på rødlisten, så er den jo truet. Det er ingen andre land i Europa, med vår lille ulvebestand, vårt areal og vår lave befolkningstetthet, som har vilkår som nærmer seg våre for en effektiv rovviltforvaltning der vi kunne fått disse truede dyreartene av rødlisten, altså at de ikke lenger er truet. Og det må være målet, utdyper Andenæs overfor Dagsavisen.

– Følger vi bestandsmålet, så vil det føre til at vi ligger langt under det nivået som vil føre til at ulven kan komme seg ut av rødlistestatusen. Og det er både naturmangfoldloven, grunnloven og Bern-konvensjonens system, altså at vi skal få dyrene av rødlisten, sier Andenæs.

LES OGSÅ: Ulvemotstandere fra hele landet har fått nok av regjeringens politikk. Tirsdag samlet flere tusen av dem seg foran Stortinget

Protester en rekke steder i landet

Ifølge arrangøren Noah møtte omlag 6000* mennesker opp foran Stortinget lørdag for å protestere mot regjeringens ulvepolitikk, og markere sitt syn om vern av ulven.

Det ble arrangert lignende protester også andre steder i landet på samme tid - samlet anslår Noah at 7000 mennesker tok til gatene lørdag.

Demonstrasjonen kommer få dager etter at tusenvis av ulvemotstandere demonstrerte samme sted, også de mot regjeringens ulvepolitikk.

Svaret på hvordan regjeringen har provosert begge sider i den betente ulvesaken, finnes i regjeringens vedtak om fellingstillatelser. For første gang ble det åpnet for felling i ulvesonen.

Ulvemotstanderne reagerer på at antallet ulv vedtatt felt er lavere enn anbefalingen fra rovviltnemnda, og mener det er nødvendig å avlive ulv i ulvesonen for å komme ned mot det bestandsmålet Stortinget har satt.

Miljøorganisasjonene mener på sin side det er uakseptabelt at regjeringen nå åpner for å felle ulv innenfor området der myndighetene har bestemt at rovdyrene skal ha lov til å etablere seg.

LES OGSÅ: Lars Lenth har sett og hørt det meste i norsk ulvedebatt: – Det tragikomiske er at ingen kan vinne dette

– Politikerne har sviktet

Politikken må endres, mener Andenæs, som sier at endringen må begynne med rovviltnemdene.

– De har sviktet, sier han, og viser til et Aftenposten-innlegg skrevet av Håkon Riekeles, samfunnsøkonom i Civita.

Der argumenter Riekeles for at «nemndene er blitt partipolitiske organer maskert som forvaltning», og mener de legges ned.

«I teorien er nemndene satt til å utøve forvaltning basert på det Stortinget har vedtatt. I praksis er det blitt partipolitiske organer maskert som forvaltning. Medlemmene er politikere, foreslått av fylkestingene. Hvem som foreslås, er en del av den vanlige politiske hestehandelen der alle slags verv fordeles. Ikke overraskende er det gjerne politikere med et sterkt syn på rovdyr som ender der», skriver Riekeles.

Andenæs er skjønt enig.

– Nemdene egner seg ikke, de må ut av saksbehandlingen. Dette er ikke snakk om å foreta frie, politiske vurderinger, sier han,

– Rovviltnemdene er blitt aktivistnemder. Om du leser vedtakene så står det ingenting om vilkårene som loven setter. De viser da til ulveforliket og bestandsmålene, som i seg selv så klart noe som bare kan tolkes og anvendes i lovens krav, grunnloven og Bern-konvensjonen. Stortinget har aldri sagt at man kan sette disse kravene til side, for det vil Stortinget ikke gjøre.

LES OGSÅ: Oslo-folk vil snart kjenne på frykten som kommer med å bo tett på ulv, advarer Senterpartiet: – Det kan bli spennende å være skiløper med hund på tur i Oslo-marka i årene som kommer

– Holdes på et absolutt eksistensminimum

Andenæs er klar på at verdens rovviltbestand må sikres, og at Norge må gjøre sin del.

– Ulvebestanden er ikke bare rødlistet og truet, den holdes på et absolutt eksistensminimum der den ikke kan være levedyktig. Så er det neste: Hva er det politikere gjør her? Politikken skal foreta en avbalansering mellom ulike hensyn. Her må jeg si at politikken har sviktet. Det er flaut å se hvordan partilederne opptrer, det er ingen som er ubetinget på vernesiden. Det er slik jeg ser det, en politisk svikt. Det er et forsøk på å spille opp populistiske tendenser, sier han.

Andenæs, som ble engasjert av Noah for å forfølge regjeringens ulvevedtak rettslig, sier at fellingstillatelsen innenfor ulvesonen som regjeringen ga, later til å være en ren politisk vurdering der regjeringen forsøkte å tekkes ulike interesser – og ikke en beslutning som fulgte av lover og regler.

– Den aktuelle nemden i dette tilfellet tok ikke opp lovens krav, den så egentlig bare på bestandsmålet. Og så vektlegger den et prinsipp om at hvis en ulveflokk er lenge etablert, så kan det skape konflikt med lokalbefolkningen. Jeg trenger vel nesten ikke si noe mer enn det, sier Andenæs oppgitt, før han imidlertid gjør akkurat det:

–  Altså, de mener at hvis ulven har vært et sted lenge, så må det åpenbart rulleres. Så da må de ta livet av ulven, da. Og dette var en flokk som var i så begrenset konflikt med omgivelsene sine.

LES OGSÅ: Tap av sau til rovvilt er mer enn halvert i siden toppåret 2007. I fjor ble det erstattet 15.000 sauer og lam mot nærmere 40.000 for elleve år siden

Håper på kursendring fra regjeringen

Lørdagens demonstrasjon skjedde samtidig som regjeringsforhandlingene på Hadeland nærmer seg slutten, og overfor NTB uttrykker NOAH-leder Siri Martinsen håp om at regjeringen forandrer kurs i ulvesaken.

– Vi forventer at politikerne snart innser at den politikken de fører mot truede dyr i Norge, er ganske absurd. Flertallet ønsker ulv og andre rovdyr i norske skoger og har en positiv holdning til disse dyrene. Politikerne kan ikke lenger styre politikken sin etter rike grunneiere, sier hun.

* Opprinnelig var det i denne artikkelen oppgitt 2500 frammøtte under demonstrasjonen foran Stortinget, men det tallet hadde grunnlag i et tidlig anslag. Arrangøren har oppgitt at det var omtrent 6000 frammøtte foran Stortinget, samt omlag 1000 til sammen i de øvrige demonstrasjonene andre steder i landet