Innenriks

Forskere: Innvandring er ingen løsning på bærekraftsutfordringen

Verken flyktninger eller arbeidsinnvandrere løser utfordringene med lave fødselstall, sier to av Norges ledende forskere på området til Klassekampen.

Fallende fødselstall har fått regjeringen til å frykte for velferdsstatens bærekraft. En tverrdepartemental fødegruppe er satt i sving, og i nyttårstalen mante statsminister Erna Solberg (H) til nasjonal fødedugnad.

– Innvandring er ingen enkel løsning på bærekraftsutfordringen for velferdsstaten på lang sikt. Det er heller en tilleggsutfordring, sier sosiologiprofessor Grete Brochmann til Klassekampen.

– Eldrebølgen er en demografisk utfordring som man i beste fall kan utsette med innvandring. Innvandrere blir også gamle. Tilleggsutfordringen kommer av at man så langt, grovt sagt, ikke har greid å integrere innvandrere i en slik grad at det ikke betyr ekstra utgifter, sier Brochmann.

Arbeidsinnvandring har også noen systemiske negative virkninger, sier Brochmann:

– Økende arbeidslivskriminalitet, lavlønnskonkurranse og sosial dumping er eksempler. Dette går hardest ut over dem som står svakest i arbeidslivet i utgangspunktet.

Professor Trude Lappegård ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO sier at man fra et demografisk ståsted ikke ser innvandring som et bærekraftig alternativ til barn.

– Innvandring kan bidra med arbeidskraft som skyver på problemet, men det er ikke en løsning. For en jevn utvikling er det ønskelig med et visst nivå av rekruttering nedenfra i form av nye barn, sier hun.

Fødselstallet på 56.300 i 2017 var det laveste på mange år. Dette ga et samlet fruktbarhetstall på 1,62 barn per kvinne – det laveste som er målt i Norge noen gang. I 2018 er det ventet at tallet blir enda lavere enn i 2017.