Innenriks

– Ungdom presses over på uføretrygd

NTL-tillitsvalgt i Nav, Martin Kvalvik, mener de nye og strengere reglene for arbeidsavklaringspenger loser ungdom med psykiske problemer ut på uføretrygd og sosialtrygd i stedet for inn i arbeid.

Av May Berg/LO Media

Fra 1. januar 2018 endret regjeringa regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP). Årsaken var at for mange gikk på AAP over lang tid, uten at de fikk avklart sin arbeidsevne. AAP ble kuttet fra fire til tre år, og muligheten til å få unntak for forlengelse ble kraftig innskrenket.

Les også: Per Willy har vært uten inntekt ett år. Han er en av dem som ikke får AAP fra Nav.

Negativt for ungdom

Martin Kvalvik er saksbehandler på Nav Ringerike og plasstillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag. Han arbeider med ungdom mellom 18 og 30 år. Hans erfaring med det nye regelverket for AAP er at det stikker kjepper i hjulene for ungdom med psykiske problemer.

– Ungdommer under 30 år på AAP har ofte ikke-fysiske sykdommer, men psykiske lidelser som angst og depresjon, ADHD eller asperger. Av dem jeg følger opp, vil jeg anslå at 90 prosent har psykisk sykdom eller diagnoser innenfor autismespekteret. Vi vet at de kan fungere fint i arbeidslivet, men det tar tid å komme seg gjennom behandlingen, og de trenger trygge rammer for å bli friske, eller friske nok til å komme i arbeid. Ofte har vi ikke fått dem i arbeid i løpet tre-fire år, og vi ser at de trenger forlengelse, sier Kvalvik.

– Disse menneskene er ofte syke nok til å få innvilget uføretrygd nå, men vi vet ikke hvordan de ville fungert hvis de fikk noen år til på seg til behandling, tiltak og til å bli mer voksne. Dessverre ser vi nå at det likevel ofte blir resultatet at de blir uføretrygdet for tidlig, sier Kvalvik, som poengterer at han uttaler seg som tillitsvalgt.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Passive på uføretrygd

Kvalvik påpeker at så lenge ungdommene er på AAP, så er de forpliktet til å være på tiltak, og Navs verktøykasse er åpen for dem. Er de først uføretrygda, har ikke Nav ansvar for dem lenger. Da må de eventuelt oppsøke Nav på eget initiativ.

– Blir de uføretrygda, har vi gitt dem opp. Da trenger de ikke gjøre noe.

I noen tilfeller har ikke ungdommene rett på uføretrygd. Da må de gå på sosialstønad.

– AAP har vært en rettighetsbasert ordning. Sosialtrygd er en gammel almisse-stønad, med mer fokus på den økonomiske biten enn det arbeidsrettede. AAP er avklaring mot arbeid, og med god oppfølging er det et godt virkemiddel.

Les også: Mistet hele inntekten uten varsel eller vedtak: – Jeg var livredd for at vi skulle miste huset

Reagerer

Kvalvik reagerer på at statsråd Anniken Hauglie har uttalt i pressen at majoriteten av dem som søker om forlengelse, får det. Han påpeker at brukerne ikke kan søke om forlengelse. Det er Nav-kontorene som innstiller og Nav arbeid og ytelse som tar avgjørelsen.

– Systemet er slik at selv om vi innstiller på at en person trenger mer tiltak og ikke er ferdig avklart, så er det fortsatt Nav arbeid og ytelse som avgjør ut fra det nye regelverket, sier Kvalvik.

– Vår opplevelse er at de fleste som vi veiledere mener bør få forlenget AAP, ikke får det grunnet det nye regelverket. Hvis Nav arbeid og ytelse ligger litt etter med saksbehandlingen, hender det at brukerne får beskjed noen dager etter at utbetalingen er stoppet.

Les også: Advokater om nye Nav-regler: – Rammer en allerede sårbar gruppe svært hardt

Flere over på sosialhjelp

Kvalvik, som også er medlem i styret i NTLs ungdomsorganisasjon NTL Ung, synes ikke regjeringen har noen grunn til å være stolt av at færre enn før mottar helserelaterte ytelser. Han viser til at antallet nye sosialhjelpsmottakere har økt for femte året på rad, og i fjor med 1,5 prosent flere enn året før, en økning han mener har sammenheng med endringene i reglene for AAP.

– Jeg tror på intensjonen til regjeringen, og at de vil ha flere ut i arbeid. Dessverre er det slik at det de gjør nå, gjør det vanskeligere for denne gruppa å komme ut i arbeid, sier han.

NTL Ung er bekymret for hvordan regelendringen slår ut for de unge, og oppfordrer KrF til å velge de svakes side og ta denne saken med inn i regjeringsforhandlingene. (LO Media)

Flere saker om AAP-reglene:

Men så ble det julegaver likevel: – Fantastisk at det finnes så mange gode mennesker der ute

Nyeste fra Dagsavisen.no: