Innenriks

Hvem skal få togene fram i Norge?

Bare et halvt år før det nye selskapet som skal drifte og vedlikeholde jernbanen i Norge skal være etablert, er det meste uavklart.

Bilde 1 av 3

Det er ikke bestemt hvor mange eller hvem som skal overføres fra Bane NOR til Spordrift AS, som er navnet på det nye selskapet.

Det er ikke klart hvor stor administrasjonen i det nye selskapet blir.

Det er ikke klart hvor mange nyansettelser som må gjennomføres, eller hva slags stillinger som må fylles med nye ansatte.

Det er uklart hvor administrasjonen i Spordrift skal ha sine kontorer.

Konsernsjefen i Bane NOR, Gorm Frimannslund, holder like fullt på at oppstart av Spordrift skal være 1. juli, som tidligere besluttet.

– Dette er ambisiøst og realistisk, mener han.

Les også: Hver gang et tog blir innstilt på Sørlandsbanen, kan Go-Ahead tape 25.000 kroner

Alene fram til 2022

Bane NORs opprettelse av Spordrift skjer som en følge av jernbanereformen, som ble vedtatt av Høyre, Frp, Venstre og KrF i 2015.

Det nye aksjeselskapet vil i første omgang inngå kontrakter med Bane NOR om drift og vedlikehold av de ulike jernbanestrekningene i Norge. I neste fase blir det konkurranseutsetting av driften og vedlikeholdet.

Kontrakten for det første av i alt ti områder skal etter planen signeres 1. mars 2022. Den vil gjelde Sørlandsbanen, som også var først ute med hensyn til konkurranseutsettingen av selve togtilbudet. Som kjent var det britiske Go-Ahead som vant den kontrakten i fjor høst, etter å ha danket ut både NSB og SJ på pris.

Les mer om det her: Britiske Go-Ahead ble slaktet i undersøkelse – vant kontrakt for å kjøre tog i Norge

Hvem Spordrift AS må begynne å konkurrere mot for de kommende drift- og vedlikeholdskontraktene, er også uklart så langt. Den såkalte prekvalifiseringen av selskaper som vil kjempe om disse kontraktene, starter først 1. juli 2021.

– Våre dyktige medarbeidere er selskapets største konkurransefortrinn. Vi har lokalkunnskapen, fagkompetansen og erfaringen. Det gir oss en kjempefordel overfor resten av markedet.

Det uttalte Henning Bråtebæk, da det i slutten av desember ble kjent at han var blitt ansatt som Spordrifts første administrerende direktør, etter mange år i Avinor.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Kan ikke si noe mer

– Vil opprettelsen av Spordrift føre til nyansettelser ut over Bråtebæk?

– Vi har lyst ut stillingene som HR-direktør og økonomidirektør i Spordrift. Vi jobber nå med å få på plass organisasjonsmodeller for Spordrift og Bane Nor og kan ikke si noe mer om framtidige behov før dette er på plass, svarer konsernsjef Gorm Frimannslund.

– Hvor stor blir administrasjonen i Spordrift?

– Vi jobber nå med å få på plass organisasjonsmodeller for Spordrift og Bane NOR og det er for tidlig å si noe om dette.

– Hvor skal Spordrift rent fysisk holde hus?

– Spordrift er midlertidig lokalisert i Bane NORs lokaler på Posthuset i Oslo. Det er ikke avklart hvor administrasjonen vil sitte framover, men vi vil løse dette gjennom bruk av den eiendomsporteføljen vi har.

Da opprettelsen av Spordrift ble kjent i oktober, opplyste Bane NOR at «i overkant av 1.000 av Bane NORs 4.500 medarbeidere overføres til det nye selskapet.»

– Vi estimerer at mellom 1.100 og 1.300 medarbeidere innen drift og vedlikehold, inkludert støttefunksjoner, blir overført til Spordrift, sier Frimannslund nå.

Saken fortsetter under kartet.

områdene: Slik vil jernbanen i Norge bli delt opp i ti områder hvor drift og vedlikehold skal konkurranseutsettes.  Den første kontrakten skal etter planen signeres 1. mars 2022. Alle ti områder er planlagt konkurranseutsatt innen 1. januar 2027. ILLUSTRASJON: BANE NOR

Slik vil jernbanen i Norge bli delt opp i ti områder hvor drift og vedlikehold skal konkurranseutsettes. Den første kontrakten skal etter planen signeres 1. mars 2022. Alle ti områder er planlagt konkurranseutsatt innen 1. januar 2027. Illustrasjon: Bane NOR

– Ikke nedbemanning

– Er det klart hvilke ansatte det helt konkret er snakk om?

– Etableringen av Spordrift og inndelingen av jernbanenettet i ti kontraktsområder betyr at vi må gjøre organisasjonstilpasninger i Bane NOR. Dette jobber vi med nå og det er for tidlig å si noe om hvordan organiseringen av Spordrift og Bane NOR vil bli, svarer Frimannslund.

– Vil noen få tilbud om sluttpakker eller lignende ordninger, eller er det gitt at samtlige fortsetter i de stillingene de har nå?

– Det er veldig mye som skal skje på jernbanen framover og det vil være knapphet på jernbanekompetanse. Vi har ikke lagt opp til bruk av sluttpakker eller øvrige ordninger, svarer Frimannslund.

– Etableringen av Spordrift er ikke et nedbemanningsprosjekt og vi ønsker å legge til rette for en prosess som sikrer at medarbeiderne er motivert til å være med på alt det spennende som skjer på jernbanen framover, tilføyer han.

Les også: Kutt i godstog gir 11.000 flere lastebiler på norske veier

Nyeste fra Dagsavisen.no: