Innenriks

– Et tydelig generasjonsskille

Et flertall av nordmenn under 24 år sier nei til oljeboring. Yngre over hele verden er mer klimaengasjerte enn de eldre.

Bilde 1 av 2

Mens planeten blir varmere, ønsker seks av ti nordmenn å fortsette olje- og gassletingen. Men blant yngre velgere sier et tydelig flertall stopp.

Tall fra Fremtiden i våre hender viser dette: 53 prosent av unge mellom 18 og 24 år ønsker at Norge skal stanse videre olje- og gassleting av hensyn til klima, ifølge en undersøkelse gjort sommeren 2017. Blant unge under 34 år, er tallet 41 prosent. Den mest oljeglade aldersgruppen er dem mellom 45 og 54, der bare 28 prosent er enige i at Norge bør stanse leting etter olje og gass.

– Vi ser et tydelig generasjonsskille. Klimakrisen viser at vi bør høre mer på dem som er unge i dag, sier Anja Bakken Riise, leder i Fremtiden i våre hender til Dagsavisen.

Onsdag publiserte Klassekampen en måling som viser at 59 prosent av nordmenn ikke synes Norge bør slutte å lete etter nye olje- og gassforekomster. 37 prosent sier ja.

Riise mener 37 prosents motstand er «ganske mye» i et land som har bygd sin rikdom på nettopp olje.

– Unge voksne er bekymret for framtida til seg og sine barn. Det er tross alt de som kommer til å leve med konsekvensene av klimaendringene.

Les også: 65.000 i gatene i storstilt klimamarsj

Globalt fenomen

De norske unge følger en internasjonal trend: Over hele verden er det de yngste velgergruppene som er mest bekymret for klimaendringene, og som ønsker flere grep for å kutte utslippene.

* Ifølge en undersøkelse utført i 186 land for World Economic Forum i 2017, er klimaendringer den største bekymringen for unge mellom 18 og 35.

* I USA sier 70 prosent av unge under 34 år at de er ganske eller veldig bekymret for klimaendringer. 56 prosent av dem over 55 år sier det samme. En fjerdedel av unge under 34 år at de er vegetarianere eller veganer, ifølge The Economist.

* I Frankrike sier 70 prosent av velgere under 40 år at det haster å innføre tiltak mot klimaendringene. Nær to millioner har nylig signert en kampanje for å saksøke den franske staten for manglende klimatiltak.

* Under klimatoppmøtet i Polen rett før jul, ledet 15 år gamle Greta Thunberg an som de unges utålmodige stemme. Den unge svensken har blitt verdenskjent for sin skolestreik for klimaet med krav om at politikerne tar ansvar for hennes og andre unges framtid.

Les intervju med Greta her: Skolestreik sprer seg til Norge

Kvinner sier nei

I tillegg til alderskløften, er det også forskjell på hvordan kvinner og menn svarer på spørsmålet om fortsatt oljeleting. I målingen fra Fremtiden i våre hender, sier 47 prosent av kvinnene at de er enige i at Norge ikke bør lete etter ny olje og gass på grunn av klimahensyn, mens bare 27 prosent av menn sier det samme.

Det er gjort flere undersøkelser om nordmenns holdning til oljeutvinning, og resultatene avhenger av på hvilken måte spørsmålene formuleres. I en måling gjort av Opinion for LNU i 2017, sier 28 prosent av unge mellom 15 og 24 år at Norge bør stanse oljeletingen.

Administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, understreker at det fortsatt er stor oppslutning om norsk olje- og gassleting i Norge, men sier han tar de unges engasjement på alvor.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vil bli mindre olje

– Vi skal ha stor respekt for engasjementet blant unge mennesker når det kommer til klimaproblemene vi står overfor. Vi vet alle at olje og gass er viktige kilder til slike utslipp, sier Schjøtt-Pedersen til Dagsavisen.

Han mener likevel det er nødvendig å fortsette leting og produksjon av olje og gass i Norge. Han ser ingen motsetning mellom kutt i klimagasser og videre boring.

– Mange tror det ikke er mulig å nå klimamålene uten å fase ut olje og gass. Det er helt feil, sier Schjøtt-Pedersen.

Han understreker at verden trenger mer fornybar energi, men at olje og gass vil være en del av energiforbruket i lang tid framover.

– Det blir mindre olje og gass, men selv med betydelig mindre bruk av olje fram mot 2015, må vi gjøre mange funn for å dekke behovet, sier Schjøtt-Pedersen.

Hvor bekymret er du selv for klimaendringene?

– Det er en grunnleggende utfordring. Vi må alle sammen ha et hovedfokus på hvordan vi skal nå de målene som ble stilt opp i Paris. Det finnes ikke noe alternativ. Oljeselskapene blir viktige bidragsytere til at vi når klimamålene, de er blant annet sentrale i å bygge opp fornybar energi, sier Schjøtt-Pedersen.

Globale klimautslipp fortsatte å øke i 2018. I Norge økte også utslippene. Utslippene fra olje- og gassutvinning har økt med 78 prosent siden 1990, ifølge SSB.

Les også: Vil lobbe for norsk gass

Nordmenns holdning til oljeleting

* Framtiden i våre henders undersøkelse fra 2017 viser et tydelig generasjonsskille: 53 prosent av dem mellom 18 og 24 år sier seg enig i utsagnet «Norge bør ikke lete etter ny olje og gass på norsk sokkel på grunn av klimahensyn». 41 prosent av dem mellom 25 og 34 sier det samme, mens bare 28 prosent av de spurte mellom 45 og 54 år sier seg enige.

* Det er også et tydelig skille mellom menn og kvinner: 47 prosent av kvinner vil stanse letingen, mot 27 prosent av de spurte mennene.

* Ifølge Klassekampens undersøkelse, sier 59 prosent av nordmenn nei til spørsmålet «Bør Norge slutte å lete etter nye olje- og gassforekomster?» 34 prosent svarer ja, og sju prosent svarer vet ikke.

Kilder: Fremtiden i våre hender, Klassekampen/Sentio

Mer fra Dagsavisen