Innenriks

Per Willy har vært uten inntekt ett år. Han er en av dem som ikke får AAP fra Nav.

Per Willy Johansen i Halden har fått avslag på arbeidsavklaringspenger og har ikke hatt inntekt siden oktober i fjor.

Av: Torgny Hasås/Fri fagbevegelse 

I oktober i fjor var siste gang Per Willy Johansen hadde inntekt. Siden har han levd på samboeren sin og lån fra familie. 42 åringen har både utdanning innen IKT og 15 års erfaring som industriarbeider ved Nexans kabelfabrikk i Halden, men kroppen vil ikke.

Etter en bilulykke på E6 ved Råde i Østfold i 1996, har ryggen kranglet. Nav mener imidlertid sykdommen hans ikke er godt nok dokumentert, til at han skal få arbeidsavklaringspenger.

Les også: Toya (42) var klar for å prøve seg i arbeidsrettet tiltak. Så ble Nav-reglene strammet inn. 

Trivdes godt

– Jeg trivdes veldig godt på jobben på Nexans. Jobben var som vanlig produksjonsarbeider: Jeg rigga og styrte maskinene som produserte det som kalles navlestrengskabler. Det er kablene som blant annet forbinder undervannsinstallasjonene med plattformen, forteller Johansen, og understreker at han ikke har et vondt ord å si om sin gamle arbeidsplass.

Det er ikke snø i Halden, men det nærmer seg jul. En julenisse titter fram fra vedkurven. Men det blir ingen stor julefeiring hos Johansen, samboer Eva Iren Johnsen og de fem barna fra ti til 14 år som de har ansvar for. For de venter på svar fra Nav.

Sensommeren 2016 ble Johansen sykmeldt fra jobben på Nexans. Det var ryggen som slo seg vrang. Han hadde store smerter når han satt, og det var umulig med løft og belastende bevegelser.

Rehabilitering

Da Johansen ble sykmeldt, var han flink til å trene. Den beste måten å behandle prolaps på, er å styrke støttemuskulaturen i ryggen. Han fikk plass på Cato-senteret i Son i Akershus som gir arbeidsrettet rehabilitering.

I tillegg til ryggen har han også andre medisinske problemer som begrenser yrkesvalget hans. Men rehabilitererne på Cato-senteret slo fast at Johansen hadde en restarbeidsevne. I rapporten de skrev konkluderte de med at han kunne ha mulighet til å ta lettere arbeid etter seks måneder med rehabilitering. Da skjønte Johansen at han ikke kunne komme tilbake til jobben på fabrikken, og han søkte arbeidsavklaringspenger. Alle hadde fortalte ham at han var en god kandidat.

I september i år ble han sagt opp fra Nexans. Johansen oppfattet ikke det som dramatisk. Han ønsket seg jo en ny jobb.

Saken fortsetter under bildet.

###

Det blir god tid for Per Willy Johansen til å gruble når Navs saksbehandlingstid er fem måneder. Foto: Håvard Sæbø

Ny karriere

I Halden har Podium en avdeling. Podium er et jobb- og karrieresenter eid av Jobzone. Her fikk Johansen plass for å finne seg en ny karriere. Plassen var betalt av Nav. Han var godt i gang hos Podium med arbeidstilrettet tiltak, da avslaget kom.

Rapporten Podium skrev konkluderte med at den tidligere fabrikkarbeideren kun hadde en restarbeidsevne på 20 til 30 prosent. Men han var villig til å bruke den bare de fant den rette jobben.

Avslaget fra Nav på arbeidsavklaringspenger var begrunnet med at skaden og sykdommen ikke var godt nok dokumentert.

MR-bildene, legeerklæringen, rapporten fra Cato-senteret og etter hvert Podium, var ikke nok dokumentasjon til å overbevise saksbehandlerne hos Nav om at Johansen fylte kriteriene for å få arbeidsavklaringspenger.

Fem måneders behandlingstid

Johansen klagde. Etter fem måneders behandlingstid, kom et nytt avslag fra Nav. Han fylte på med dokumentasjon. Nå skulle saken bli behandlet av Navs klageinstans, også de med fem måneders behandlingstid. Det var ikke lett å bære avslaget.

– Det er jeg som må ta de telefonene, forteller samboer Eva Iren Johnsen.

De legger ikke skjul på at det har vært vanskelig for Per Willy å legge demper på sinnet sitt i møte med det han opplever som en vegg av urettferdighet. Da har det vært godt å ha samboeren til hjelpe seg gjennom systemet.

Les også: Lege om nye Nav-regler: – Det er helt krise for mine pasienter

Lidenskapen

– Hvorfor søker du ikke om uføretrygd?

– Jeg har lyst til å jobbe og jeg kan og vil.

– Hva slags jobb kunne du tenke deg?

– Jeg er lidenskapelig opptatt av datakommunikasjon. Det er det jeg har utdanning i fra videregående og en høyskoleutdanning innen det faget hadde vært midt i blinken.

Avslaget fra Nav skal ankes til Trygderetten. Advokaten sitter og skriver klagen nå.

– Det er en morsom ting til. Jeg får ikke ut forsikringspengene mine heller, sier Johansen.

– Morsom?

– Ja, vi kaller alt det tragiske her i huset for morsomt, det er sånn vi overlever, forklarer han.

Saken er at Johansen blant annet gjennom jobben på Nexans var forsikret mot uførhet. Hvis han fikk nedsatt arbeidsevne, så skulle forsikringsselskapene utbetale en sum. Siden Nav ikke har godkjent at han har varig nedsatt arbeidsevne, vil ikke forsikringsselskapene utbetale noe.

Les også: Advokater med knallhard kritikk av nye Nav-regler

Nav svarer

Direktør Grethe Børsheim som er direktør i Nav Klageinstans kommenterer Johansens sak, etter at Johansen har gitt godkjenning til at Nav uttaler seg i saken.

– Det er godt dokumentert at Johansen har helseplager og at det derfor er svært vanskelig for ham å ha tungt fysisk arbeid. Vi forstår at han er i en fortvilet situasjon og beklager den belastningen det har vært for ham å vente lenge på svar fra Nav. Ifølge dokumentasjonen vi har fått, kan Johansen ta en ufaglært jobb som inneholder lettere fysisk arbeid. Det er årsaken til at han fått avslag på arbeidsavklaringspenger, skriver Børsheim i en epost.

Saksbehandlingstid

Etter at Johansen fikk avslag, har advokaten hans anket vedtaket inn for Trygderetten. I den forbindelse har advokaten opplyst at Johansen skal til utredning på smerteklinikken. Dette er opplysninger som Nav vil ta hensyn til når de skal behandle anken, forklarer Børsheim.

Hun beklager også den lange saksbehandlingstiden.

– Det er økt inngang av klage- og ankesaker til Navs klageinstans som er årsaken. Vi har flere anker på arbeidsavklaringspenger som venter på å bli forberedt for oversendelse til Trygderetten. Dette medfører dessverre at saksbehandlingstiden i Johansens tilfelle er varslet til å være fem måneder.

Johansen mener at Navs oppfatning av hva som er lettere fysisk arbeid, er feil. De jobbene Nav har vist til er ikke Johansen i stand til å ta på grunn av hans medisinske tilstand.

(Fri fagbevegelse)

Les også disse sakene om de nye AAP-reglene: 

Mistet hele inntekten uten varsel eller vedtak: – Jeg var livredd for at vi skulle miste huset

Anniken Hauglie: – Helt uakseptabelt at Nav-brukere har mistet inntekten 

Endringen i Nav-reglene: – Helt skandaløst at mange nå ender på sosialhjelp

Advokat langer ut mot Anniken Hauglie: – Det regjeringen har gjort er helt hårreisende

Mer fra Dagsavisen