Innenriks

Togstans koster

Hver gang et tog blir innstilt på Sørlandsbanen, kan Go-Ahead tape 25.000 kroner.

Det går fram av avtalen mellom Go-Ahead og Jernbanedirektoratet, som ble signert 31. oktober.

Her heter det at Jernbanedirektoratet kan «ilegge leverandøren dagbøter og andre sanksjoner» ved mislighold av avtalen. For innstilte avganger er det snakk om malus, det motsatte av bonus.

Malussatsen for strekningen Stavanger-Oslo S er 25.000 kroner per innstilte avgang. For strekningen Stavanger-Egersund er malussatsen 20.000 kroner, mens for strekningen Arendal-Nelaug kan vederlaget til Go-Ahead reduseres med 15.000 kroner for hver innstilte avgang.

Hvis Go-Ahead ikke makter å skaffe til veie busser eller annen alternativ transport, blir malus tredoblet.

Les også: Flere tar toget mellom Norge og Sverige

Innstillinger i fleng

Innstilte tog er forøvrig ikke noen sjeldenhet på Sørlandsbanen. Fra januar 2017 til oktober 2018 skjedde følgende på denne linjen, ifølge tall fra Bane NOR:

* 23 avganger ble innstilt på grunn av påkjørsler/avsporinger.

* 176 avganger ble innstilt på grunn av feil på togene.

* 751 avganger ble innstilt som følge av feil på infrastrukturen.

* 8.102 avganger ble innstilt på grunn av planlagte arbeider på jernbanen.

Hvis problemene fortsetter på samme nivå, kan Go-Ahead dermed fort oppleve malus på flere millioner kroner årlig, når de overtar ansvaret for togtrafikken på Sørlandsbanen i desember neste år.

– Hvem skal vurdere om vederlaget til Go-Ahead skal reduseres ved malus?

– Jernbanedirektoratet er kontraktspart med Go-Ahead Norge AS, og følgelig er det direktoratet som vurderer dette, svarer kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet.

I diskusjonene med Jernbanedirektoratet kan Go-Ahead vise til at avtalen gjør det klart at «det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes den andre parts forhold, eller Force Majeure.» (plutselige og ekstraordinære hendelser. journ. anmrk.)

Les også: Posten skal fram – på lastebil

20.000 kroner i nord

Også for Trafikkpakke 2: Nord, som Dagsavisen skrev om sist onsdag, er det snakk om malus.

Selskapet som vinner konkurransen om å kjøre tog på Dovrebanen, Raumabanen, Rørosbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen, Nordlandsbanen og Saltenpendelen, risikerer å tape 20.000 kroner for hver innstilte avgang på alle disse linjene.

Hver uke er det totalt 340 avganger på de sju banene.

Også for disse banene tredobles malus «ved manglende alternativ transport», får Dagsavisen opplyst i Jernbanedirektoratet.

Så sent som 5. desember slet NSB med å få tak i nok busser da det ble stans i togtrafikken mellom Skien og Porsgrunn på grunn av strømproblemer, ifølge NTB.

Les også: Bygger 18 km lang tunnel til Tyskland

Mer fra Dagsavisen