Innenriks

Lover milliarder til klimatiltak i u-land

– I-landene er på god vei til 100 milliarder dollar hvert år til klimatiltak i u-landene, sier Henrik Hallgrim Eriksen, Norges forhandlingsleder under COP24.

I henhold til Parisavtalen, som ble inngått i desember for tre år siden, skal de rike landene skaffe til veie 100 milliarder dollar i året fra 2020 (nær 850 milliarder kroner med dagens kurs), for å få finansiert ulike og viktige klimatiltak i de fattige landene. Under COP24, det pågående klimatoppmøtet i Katowice i Polen, har det vært mye snakk om disse pengene og hvor de helt konkret skal komme fra.

– Det er nok på et bedre regelverk for å rapportere på finansieringen av klimatiltak, at u-landene står mest samlet. Særlig når det gjelder hvordan i-landene skal fortelle hva de skal bidra med i årene framover, forteller Eriksen.

Les også: 75 millioner til klimatiltak

– Norge dobler

Inga Fritzen Buan, seniorrådgiver for klima og energi i WWF Verdens naturfond, mener at penger er svært viktig for at Katowice-møtet skal få et lykkelig utfall.

– For at u-landene skal gå med på en løsning, må de kunne stole på at rike land vil lede an med kutt før og etter 2020, og med klimafinansiering i en skala som gjør en forskjell, sier Buan, som nå selv er i Katowice.

– Flere har kommet med løfter, sier forhandlingsleder Eriksen om dette.

– Tyskland vil doble sine bevilgninger til det grønne klimafondet, og det samme vil Norge gjøre i neste fireårsperiode, som begynner i 2020, fra 400 til 800 millioner kroner i året.

Dette beløpet blekner likevel i forhold til hva Verdensbanken vil bidra med.

– Det er snakk om 200 milliarder dollar i klimafinansiering i løpet av de neste fire-fem årene, noe som også innebærer en dobling. Dette innebærer likevel ikke at alt ordner seg med det, for også private midler er del av dette beløpet, påpeker Eriksen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Trenden er økende

– Du tror like fullt at 100 milliarder dollar i året kan nås innen 2020?

– Opptellingen fram til nå viser over 50 milliarder dollar i offentlige penger. De pengene kan igjen mobilisere private penger. Så vi er på sporet og trenden er økende. Vi tror derfor at vil nå 100 milliarder dollar i året, svarer Eriksen.

Også en OECD-rapport underbygger at de samlede bidragene fra i-landene går i riktig retning, selv om USA med klimaskeptikeren Donald Trump i spissen, har redusert sin klimafinansiering.

Etter at klimaforhandlingene startet i Katowice har Trump latterliggjort Parisavtalen på Twitter.

– Kanskje er det på tide å få en slutt på den idiotiske og ekstremt dyre Parisavtalen og gi pengene tilbake til folket som lavere skatter, skrev han på Twitter lørdag, i forbindelse med opptøyene i Frankrike i protest mot dyrere fossilt drivstoff der, ifølge NTB.

Les også: FNs klimapanel tegner 
dystert bilde av framtida

Mer fra Dagsavisen