Innenriks

Go-Ahead må få fullere tog

Go-Ahead legger opp til en trafikkvekst som tilhører sjeldenhetene, ifølge trafikkforsker.

– På Sørlandsbanen har vi lagt opp til en gjennomsnittlig vekst på 6 prosent, opplyser kommunikasjonsdirektør Ulrika Mebius i Go-Ahead Nordic.

– 6 prosent årlig vekst er ambisiøst. Vekst på 6 prosent eller mer over lengre tid tilhører sjeldenhetene, parerer Nils Fearnley, forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt.

Hvis Go-Ahead klarer det de har satt seg fore, vil det være stikk i strid med hvordan utviklingen har vært de seneste årene. NSB har ikke vært i nærheten av å oppnå en trafikkvekst på 6 prosent på Sørlandsbanen, går det fram av tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Les også: Dette må Go-Ahead betale hvis tog innstilles

Nedgang i fjor

I perioden fra 2012 til og med 2017, varierte antallet passasjerer på Sørlandsbanen mellom 900.000 og i overkant av én million.

Slik har antallet passasjerer utviklet seg i prosent:

* 2012-2013: +4,5.

* 2013-2014: -0,1.

* 2014-2015: +4,2.

* 2015-2016: +3,5.

* 2016-2017: -5,0.

En årlig gjennomsnittlig trafikkvekst på 6 prosent er generelt sett likevel ikke en umulighet, påpeker Fearnley.

– Spesielt de to intercitystrekningene har opplevd stor passasjervekst de siste årene, men også lokaltog i Trondheim har hatt høy passasjervekst, påpeker han.

SSBs tall viser at bare fra 2016 til 2017 økte antallet passasjerer på lokaltogene i Trondheim med 8,5 prosent.

– Hva må til for at Go-Ahead skal lykkes på Sørlandsbanen?

– Generelt er viktige drivkrefter for passasjerutviklingen befolkningsutvikling, sysselsetting og vilkår for bilbruk - drivstoffavgifter, bompenger, parkeringsrestriksjoner med mer, svarer Fearnley.

– Det kan tenkes at Go-Ahead forventer god drahjelp fra restriktiv bilpolitikk og andre tiltak som fremmer kollektivtransport i regi av byvekstavtalen/Bypakke Nord-Jæren. I tillegg er Nord-Jæren et område med stor befolkningsvekst, fortsetter han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Nye målgrupper

På Jærbanen, som også er del av Go-Aheads kontrakt med Jernbanedirektoratet, legger Go-Ahead opp til en årlig gjennomsnittlig vekst på 2,8 prosent, opplyser Mebius.

Der økte antallet passasjerer med 2,5 prosent fra 2015 til 2016, før det ble en nedgang på 3,4 prosent det påfølgende året. Så langt i år har det derimot vært en formidabel økning i antallet passasjerer på Jærbanen, ifølge NSB.

– Kan du utdype hvordan dere skal klare å oppnå en gjennomsnittlig årlig vekst på 6 prosent?

– Ja, det kan synes ambisiøst, men vi har gjort beregninger som vi baserer vårt anbud på, og som vi ser på som svært seriøse når det gjelder trafikkveksten på de to banene. Vi kommer til å jobbe mye med ulike kampanjer og tilbud, men også henvende oss til nye målgrupper. Vi ser også at det er et stort potensial til å øke antallet weekend- og fritidsreiser, svarer Mebius.

Les også: - I britiske medier vitses det mye om at Go-Ahead vant anbudet i Norge

Mer fra Dagsavisen