Innenriks

Sjekk fakta, Aftenposten!

Det lukter menneskerettighetsdomstolen om KrF ikke sikrer de aller sykeste barna på mandag.

Det er flere faktafeil i Aftenpostens leder ang. pleiepengeordningen. Det er meget uheldig.
Aftenposten (les: regjeringen) hevder at å fjerne tidskvoten vil bety å innføre en statlig pleielønn. På gammel ordning var det aldri noen tidskvote, men det het heller aldri statlig pleielønn. Hvor kommer dette våset fra?
Pleiepenger har alltid vært en midlertidig ordning og vil fortsette å være en midlertidig ordning, selv uten tidskvote (jf. regjeringens statistikk fra 2016 nedenfor).

• Gjennomsnittlig uttak av pleiepenger er i underkant av 40 dager. Det kalles midlertidig!
• Antallet foreldre som mottok pleiepenger utover 3 år var ca. 50 stk. Det kalles midlertidig!
• Antall foreldre som mottok pleiepenger i 5-6 år var 9 stk. Det kalles fortsatt midlertidig!


Pleiepengene løper aldri automatisk, slik leder påstår.

Det må søkes om ny pleiepengeperiode med hyppige mellomrom. For noen må det søkes fra uke til uke, men også de som mottar pleiepenger over lengre tid må søke så ofte som hver tredje til sjette måned.

Margrethe Greve-Isdahl i Norsk Barnelegeforening presiserte under høringen på Stortinget;

"Det er gjennomsyret i hele proposisjonen fra regjeringen at de har misforstått. Det er ikke slik at leger i spesialisthelsetjenesten skriver ut en blankofullmakt på at barnet skal ha en varig pleiepengeløsning i all evighet. Dette blir vurdert utfra barnets behov. Ikke behov - ingen pleiepenger, så jeg ser ikke problemet?"

Verken spesialistlegene eller de erfarne organisasjonene ser problemet - fordi det ikke eksisterer!

Nå må regjeringen slutte å mistro foreldre som skulle gitt hva som helst for et A4-liv med jobb, skole og kalde pølser i idrettshallen.

Jeg gjentar det vi har forsøkt å formidle i over et år og som samtlige organisasjoner støtter oss i; Det er ikke mulig å motta pleiepenger hvis barnet ikke har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie!

Det handler om menneskeverd.

En annen interessant påstand i Aftenpostens leder er at det er uheldig å fjerne tidskvoten uten å utrede konsekvensene.

"Men vårt system er bygget på at slike forslag utredes..."

skrives det. Tidskvoten derimot ble innført uten konsekvensutredning. Hvor var Aftenpostens og Regjeringens konsekvensiver da? At tidskvoten og innstramminger i graderingsreglene ble innført uten konsekvensutredning er faktisk svært kritikkverdig, med tanke på de katastrofale følgene det nå har fått for landets mest sårbare foreldre og barn!

Men, det må de vel tåle, foreldrene som er vant til at mennesker med makt til stadighet tar lite veloverveide avgjørelser over hodene deres?

Leder skriver;

«Det er lett å ha sympati med foreldrene».

Det handler ikke om sympati. Det handler om at Norge ikke kan fortsette å bryte FNs barnekonvensjon og norsk grunnlov. Det handler om at barn er verdt noe. Disse barna har en lovfestet rett til at Norge legger til rette for dem når alvorlig sykdom med påfølgende krise rammer. Det lukter menneskerettighetsdomstolen om ikke KrF sikrer de aller sykeste barna på mandag. Det handler om menneskeverd.

Hva med kildekritikk?

Det kan virke som at Aftenposten har fått hjelp av regjeringen til gårsdagens leder, som et siste desperat forsøk på å stoppe KrF i å stemme mot tidskvoten og graderingsregelen. Som det meste fra regjeringen er informasjonen mangelfull og unnviker sakens kjerne. Noe er direkte løgn.

Sjekk fakta, Aftenposten!

Dårlig journalistikk er meget uheldig.