Innenriks

Norge faller i klimarangering

Norge faller fem plasser, fra 7.- til 12.-plass, i ny rangering over landenes klimainnsats.

I den samme rangeringen, som Germanwatch, NewClimate Institute og Climate Action Network legger fram under klimatoppmøtet i Katowice i dag, blir Norge grundig slått av Sverige. Vårt naboland i øst blir kåret til det beste av alle de 56 vurderte landene, samt EU.

Det holder likevel ikke til en førsteplass. Både den, andreplassen og tredjeplassen står tomme fordi ingen av landene blir vurdert å gjøre nok for å stanse en global oppvarming på godt under to grader, noen som er målsettingen i Parisavtalen.

Her feiler Norge

Ekspertene som har vurdert Norges innsats for klimaet, er ikke fornøyd med mangelen på konkrete strategier for både den langsiktige utviklingen i utslippene av klimagasser, og for hvordan subsidieringen av fossilt brensel skal reduseres.

Ekspertene konstaterer også at industrien i Norge ikke må forholde seg til noen bindende mål for energieffektivisering, noe som har bidratt til at utslippene fra industrien igjen har begynt å øke. Fra 2016 til 2017 var det snakk om en økning på 4,3 prosent, ifølge tall Statistisk sentralbyrå la fram i august.

Norge får også kritikk for at vi fortsatt investerer i olje og gass, og at det ikke finnes noen strategi for avviklingen av petroleumsindustrien.

Her lykkes Norge

Når Norge ikke faller mer enn fem plasser fra den forrige rangeringen til de nevnte organisasjonene, har det å gjøre med at vi lykkes på andre områder, ikke minst når det gjelder satsingen på fornybar energi. Vi får også skryt for klimapolitikken som føres med høy aktivitet i internasjonale prosesser som involverer FNs rammekonvensjon om klimaendring (UNFCCC), Koalisjonen for klima og ren luft (CCAC) og REDD+, som omhandler hvordan man kan redusere utslippene ved å forhindre avskoging i utviklingsland.

I den samlede vurderingen havner like fullt både Marokko, Litauen, Storbritannia, Sveits og India foran Norge, i den nye rangeringen.

Rett bak Norge, på 13.-plass, havner Finland, mens Danmark er nummer 15.

Mer fra Dagsavisen