Innenriks

Frp vil ha hele eldreomsorgen i Oslo ut på anbud

– Bestemors hjelpebehov skal ikke være til salgs, svarer byråd Tone Tellevik Dahl og advarer mot amerikanske tilstander.

Av Helge Rønning Birkelund/LO Media

Fremskrittspartiets alternative Oslo-budsjett innebærer en anbudsutsetting og privatisering av eldreomsorgen i Oslo. Faktisk foreslår partiet å privatisere flere sykehjem enn det man har: 20 av 19 kommunale sykehjem mener Frp skal ut på anbud.

– Det begynner å likne amerikanske tilstander hvis Frp og høyresiden kommer til makten etter valget til høsten. En utvikling jeg sterkt vil advare mot, sier byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap) til FriFagbevegelse.

Offentlig oppgave

– Sykehjem er ikke business og bestemors hjelpebehov er ikke til salgs. Eldreomsorg i Oslo er akkurat som Osloskolen en offentlig oppgave som vi i det rødgrønne byrådet mener best løses i fellesskap, legger hun til.

Fram mot 2040 får Oslo 50.000 flere eldre.

– Byrådet har en plan for å møte denne voldsomme veksten på en god måte. Allerede i denne bystyreperioden øker vi med 500 flere medarbeidere i hjemmetjenesten, og de neste årene åpner vi mange nye sykehjem med økt bemanning og ny standard. Dette store løftet gjør vi i offentlig regi, ikke gjennom privatisering. Det er utrolig viktig at denne planen blir gjennomført. Det er ikke nå vi skal ta sjanser. men det legger høyresiden opp til, sier Tellevik Dahl.

Hun mener privatiseringen som Frp ønsker i praksis betyr at stoppeklokka gjeninnføres, at lønns- og arbeidsvilkår dumpes og at kvalitetsløftet som nå gjennomføres med bedre mat og økt bemanning på sykehjemmene må stoppe opp.

– Oslo står i en særstilling i privat eldreomsorg etter 18 år med borgerlig styre. I snitt drifter norske kommuner rundt 90 prosent av alle sykehjemsplasser. I Oslo sørget høyresiden for at over 50 prosent av sykehjemsplassene ble drevet av private. Dette er ikke tiden for privatisering. Med enda mer privatisering blir det amerikanske tilstander – og det kan fort skje om høyresiden kommer til makten i Oslo neste år, mener Ap-byråden.

Les også: – Rødt har vist sin makt over byrådet (Dagsavisen+)

Går den andre veien

Tone Tellevik Dahl vil altså fortsette å ta sykehjem tilbake til kommunal drift og overføre flere sykehjem fra kommersielle til ideelle driftere. Neste år går blant annet kontrakten for de kommersielle sykehjemmene St. Hanshaugen omsorgssenter og Ullerntunet ut.

En undersøkelse foretatt av Fagforbundet i 2018 viser at en nyutdannet helsefagarbeider på et kommunalt sykehjem har en minstelønn på drøyt 367.000 kroner, mens minstelønna for en tilsvarende stilling på et kommersielt sykehjem rundt er 283.500 kroner. Det tilsvarer en lønnsforskjell på over 84.000 kroner. Det samme er tilfellet for en helsefagarbeider med seks års ansiennitet. For denne gruppa er lønnsforskjellen drøyt 67.000 kroner.

Ikke for enhver pris

Oslo har i dag 25 private sykehjem og 19 kommunale sykehjem.

– Alle undersøkelser viser at de ikke-kommunale sykehjemmene ofte er bedre for både pasienter, ansatte og pårørende, så hvorfor da tviholde på kommunal drift, sier leder i Oslo Frp, Tone Ims Larssen til FriFagbevegelse.

Hun er klar på at Oslo Frp ikke ønsker å privatisere sykehjem, men vil ha en valgfrihet og konkurranseutsette de sykehjemmene som ønsker det.

– Dette er ikke noe som skal skje over natten, men med en lang prosess etter at det er gjennomført anbudsrunder, fortsetter hun.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Vi mener at en valgfrihet vil gjøre tjenesten bedre og mer tilpasset hver enkelt bruker. Det er viktig at vi har et tilbud til alle og at det tilpasses, hver enkelt, mener hun.

– Vi tror at private aktører er like godt rustet til å utføre den jobben. Private sykehjem scorer veldig høyt. Og kommunale sykehjem har også blitt bedre rustet gjennom en konkurranseutsetting. Men hvis kommunen leverer det beste anbudet skal selvsagt kommunen ha anbudet, mener lederen i Oslo Frp.

Hun er klar på at konkurranseutsetting skal være et innsparingsprosjekt.

– Det er stramme budsjetter, og enkelte ting kan det selvsagt spares inn på. Men omsorg koster penger og den prisen skal man ta, poengterer Ims Larssen.

– Det er ikke noe mål å bedrive sosial dumping. Men vi tror på en fri konkurranse, sier Tone Ims Larssen.

Mer fra Dagsavisen