Innenriks

Arbeids- og sosialkomiteen vil ikke oppheve tidsbegrensningen på pleiepengeordningen

– Mange foreldre vet ikke om barna deres vil overleve, forteller Helle Cecilie Palmer, som selv har en alvorlig syk datter.

Helle Cecilie Palmer sammen med datteren sin, Aurora (3). Arbeids- og sosialkomiteens innstilling om å ikke fjerne tidsbegrensningen på pleiepenger påvirker foreldre som må leve i uvisshet om hvorvidt de vil ha råd til å pleie barnet sitt, mener Palmer.

Arbeids- og sosialkomiteen vil ikke oppheve tidsbegrensningen på 1.300 dager, eller fem år, for foreldre som mottar pleiepenger for å være hjemme med sine alvorlig syke barn. Det gjør komiteen klart i sin innstilling som ble levert denne uka.

Ifølge innstillingen øker sannsynligheten for at flere foreldre får lange fravær uten kontakt med arbeidsplassen, og dermed mister tilknytningen til arbeidslivet, dersom tidsbegrensningen fjernes. «Dette er ikke i samsvar med arbeidslinjen, og kan dessuten gjøre det svært vanskelig å komme tilbake i jobb når omsorgsbehovet ikke lenger er tilstede», står det videre.

Bekymret for at pleiepengene tar slutt

Dette påvirker foreldre som må leve i uvisshet om hvorvidt de vil ha råd til å pleie barnet sitt, mener Helle Cecilie Palmer fra Rygge. Hun har selv en alvorlig syk datter.

– Datteren min fikk hjernehinnebetennelse da hun var fem måneder og fikk sterke skader i ettertid av dette. Mannen min og jeg har mottatt pleiepenger i nesten tre år. I perioder har begge vært hjemme for å passe henne. Hadde den nåværende ordningen trådt i kraft da hun ble syk, ville vi altså ha brukt opp halvparten av kvoten på fem år nå. Datteren vår har såpass store skader etter sykdommen at hun sannsynligvis vil ha stort behov for oppfølging og innleggelser på sykehuset hele livet, forteller Palmer.

Les kommentar: Regjeringen spiller russisk rulett med alvorlig syke barn og deres foreldre (Bettina Lindgren)

Vedtak fra Stortinget

Stortinget har vedtatt at det ønsker en sak i 2018 der pleiepengeordningen blir gjort tids­ubegrenset. Regjeringen har imidlertid lagt dette på is, i påvente av at pleiepengeordningen skal evalueres fram til 2022. Regjeringen mener den har tid til å utrede, siden alle som mottar pleiepenger fikk ny kvote i fjor som gjelder i fem år, fram til 2022.

Denne løsningen er ikke arbeids- og sosialkomiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV enige i. De mener at regjeringen utfordrer klare pålegg fra stortingsflertallet og skriver i en merknad at de ikke støtter en slik praksis.

es også: SV: Regjeringen på kant med Stortinget om pleiepenger

– Brutalt valg

Palmer er bekymret for at datteren vil bli så dårlig at hun vil ha behov for foreldrene i perioder og at pleiepengene tar slutt.

– Den dagen vi ikke har rett til pleiepenger mer, står vi der og må velge mellom å ta av oss vårt syke barn eller om vi skal dra på jobb for å berge økonomien. Det er et brutalt valg. Det er bare en teoretisk mulighet enn så lenge, men det er en reell bekymring. Mange foreldre vet ikke om barna deres vil overleve. Mange foreldre må be om sykemelding selv når de mister retten til pleiepengene, og det sparer ikke staten for penger akkurat det heller, forteller hun og legger til:

Etter at komiteen leverte inn innstillingen, så står vi på akkurat samme sted som for ett år siden. Vi har levd med denne ekstra usikkerheten i et helt år, og nå må vi vente enda lenger. Det blir en spennende førjulstid for oss igjen.

Les kommentar: JEG MÅ HA MAMMA HOS MEG NÅR JEG ER SYK (Nina Bakkefjord)

– Urettferdig

Den ideelle løsningen er at flertallet i Stortinget stemmer for et forslag hvor man ikke bare fjerner tidsbegrensningen, men gjør om graderingsreglene, mener Palmer.

Med dagens løsning kan det ytes graderte pleiepenger når barn trenger kontinuerlig tilsyn og pleie, men hvor det er etablert en tilsyns- og avlastningsordning deler av dagen eller noen dager i uken.

– Vi kjenner til situasjoner der barna er i livsfare og foreldrene utgjør forskjellen mellom liv og død. Vi mener det er urettferdig. Noen foreldre kan ikke være i jobb selv om barnet har tilsyn av andre, sier hun og utdyper:

– Barnet kan bli akutt dårlig og foreldrene må rykke ut på kort tid. Da har de rett og slett ikke mulighet til å jobbe. Andre foreldre har nattevåk over barna sine, og trenger de timene barnet har tilsyn til å sove. Regjeringen har bestemt at de skal jobbe i stedet. Det er umenneskelig, ingen kan gå døgnet rundt uten søvn og hvile.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!