Innenriks

FN-topp: – Klimatrusselen har aldri vært større

2018 ligger an til å bli det fjerde varmeste året som er registrert. Nå forhandler nesten 200 land om hvordan utslippene skal kuttes.

– Virkeligheten forteller oss at vi må gjøre mye mer, advarer FNs klimasjef Patricia Espinosa idet den store klimakonferansen COP24 starter.

FN-konferansen åpnet i den polske byen Katowice søndag. Delegater fra nesten 200 land skal de neste to ukene følge opp Parisavtalen.

– Dette året ser ut til å bli det fjerde varmeste året som er registrert. Følgene av klimaendringene har aldri vært verre, sier Espinosa.

Forhandlerne som samles i Katowice skal prøve å få på plass et regelverk for gjennomføringen av Parisavtalen.

Færre detaljer

Regelverket blir sett på som svært viktig for å sikre at klimaavtalen blir effektiv. Avtalen inneholder flere overordnede ambisjoner, men færre konkrete detaljer om hvordan målsettingene skal iverksettes.

– Nå skal man klargjøre hva Parisavtalen egentlig er for noe. Regelboken avgjør hvor ambisiøs avtalen blir, sa miljøforsker Mathias Fridahl til nyhetsbyrået TT før helgen.

Samtalene i Katowice varer i nesten to uker fram til 14. desember.

Må trappe opp innsatsen

I forkant av klimakonferansen oppfordret FN-sjef António Guterres verdensledere til å trappe opp innsatsen for å nå målene i Parisavtalen.

– Lederskap er å forstå at Parisavtalen er det aller viktigste målet, sa Guterres.

Parisavtalen ble vedtatt 12. desember 2015. Formålet er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. Men disse målsettingene forutsetter raske kutt i klimautslippene. Innsatsen må tredobles hvis Paris-målene skal nås, har FNs miljøprogram UNEP advart i en fersk rapport.

Fakta om globale klimaendringer  

* Gjennomsnittstemperaturen på jorda ligger nå omtrent 1 grad over nivået på slutten av 1800-tallet. Noen deler av verden opplever raskere temperaturøkning enn andre.

* Mesteparten av økningen siden 1950-tallet er høyst sannsynlig menneskeskapt, ifølge FNs klimapanel (IPCC).

* Menneskenes påvirkning på klimaet skyldes i hovedsak utslipp av CO2 og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt.

* Utslippene stammer fra forbrenning av kull, olje og gass, avskoging, landbruk og industriprosesser.

* Økende temperatur på jorda fører til stigende havnivå, nye nedbørsmønstre, tørke, flom og utryddelse av arter. Bebodde områder risikerer å bli oversvømt, og verdens matproduksjon kan bli truet.

* Endringene i klimaet ventes å bli kraftigere i løpet av de neste tiårene.

(Kilder: IPCC, NASA, NOAA, NTB)

Mer fra Dagsavisen