Innenriks

– Nei til elevdugnad

At norske elever finansierer skoleturer gjennom dugnad er ikke uproblematisk, mener flere.

Elever som samler inn penger til skoleturer er et ikke uvanlig fenomen. Dette vil flere ha en slutt på. Illustrasjonsfoto.

Mandag rettet generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening, Grete Herlofson, kraftig kritikk mot bruk av dugnad for å finansiere skoleturer.

– Turene skaper sosiale forskjeller, skrev Herlofson i Dagsavisen. Hun pekte på at mange familier ikke har ressurser til å gjennomføre dugnadene.

– Legg ned ordningen

Etter Herlofsons innlegg har flere kastet seg inn i debatten.

Gunn Iren Müller, leder for Foreldreutvalget i grunnopplæringen (FUG), stiller seg bak kritikken fra Herlofson

– Jeg synes skolene burde kutte ut alt som heter skoleturer, sa hun til NRK tirsdag.

Til Dagsavisen utdyper Müller at mange skoleturer i stor grad er rene koseturer og kan nærmest regnes som ferier.

– Ikke alle reiser med hvite busser eller andre organisasjoner med faglig innhold. Det er også rene hyggeturer som skiturer og andre sosiale ting. Det er ikke utdannelsesturer, det er ferier og de barna som reiser på disse er de som har råd til å gjøre det ellers og, sier hun.

Müller sier slike turer må være på et utdanningsgrunnlag og skolene må ta hele regningen.

– Med dagens økonomi er ikke det realistisk, sier hun.

Saken fortsetter under bildet.

Gunn Iren Müller er leder for Foreldreutvalget i grunnopplæringen (FUG).

Gunn Iren Müller. Foto: FUG

Les også: Regjeringen lovfester rett til gratis leirskole for alle elever

Går frivillige i næringen

Et poeng som ifølge Müller også er av betydning, er konkurransen skoleungdom gir andre frivillige organisasjoner

– Et lite lokalsamfunn har et begrenset behov for, og økonomi til, å kjøpe lodd og doruller fra ulike lag og foreninger, sier hun.

Hun påpeker at mange organisasjoner holder fritidsaktiviteter i livet ved dugnad og blir rammet av at de må konkurrere med skolene.

– Skoleturgruppene bør holde fingra av fatet i frivilligmarkedet, sier Müller.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kan være problematisk

Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, sier at de ikke har vurdert problemstillingen offisielt, men at det kan være problematisk dersom omfanget er stort nok.

– Våre medlemmer finansierer store deler av aktiviteten sin gjennom dugnadsarbeid. For å overleve er de avhengige av inntekten fra ting som lodd og dorullsalg, sier han.

Johnsen presiserer at han ikke er negativ til at elever samler inn til turer gjennom dugnad i utgangspunktet, men at man bør unngå å utkonkurrere lag og foreninger i nærmiljøet.

Ingen endring

Avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratets juridiske avdeling, Hilde Austad, sier det ikke foreligger noen planer om en regelendring for skoleturer.

– Vi har ikke fått slike signaler og vi er heller ikke kjent med at Kunnskapsdepartementet har en slik prosess på gang. Dersom regelverket skulle endres, så må det skje gjennom en lovendring, sier hun.