Innenriks

«Et fundamentalt tillitsbrudd»

Tidligere fiskeriminister og Høyre-topp Svein Ludvigsen er tiltalt for å ha misbrukt makten til å skaffe seg seksuell omgang med unge asylsøkere.

Tidligere fiskeriminister og fylkesmann i Troms, Høyre-toppen Svein Ludvigsen, er tiltalt for å ha misbrukt  sin stilling for å skaffe seg seksuelle tjenester.

I går ble navnet på den mye omtalte «samfunnstoppen» i Nord-Norge som var anklaget for å ha begått seksuelle overgrep, kjent for offentligheten: Svein Ludvigsen, fiskeriminister under Kjell Magne Bondevik (2001–2005) og fylkesmann i Troms (2006 til 2014).

Høyremannen er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med unge asylsøkere.

Tiltalen er «rystende», sier Ann-Magrit Austenå, leder i NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere.

– Et fundamentalt tillitsbrudd, sier hun.

Les også: Tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen tiltalt for seksuelle overgrep og maktmisbruk

– Sjokkerende kynisk

– Med forbehold om at det som kommer fram i tiltalen er korrekt, snakker vi om en tillitsperson som, helt kynisk, har utnyttet sin stilling overfor mennesker i en ekstremt sårbar situasjon, sier Austenå.

Det er systematikken som er sjokkerende, mener hun. Det er ikke snakk om sporadiske tilfeller, men en mann som, planlagt og over lengre tid, har skaffet seg seksuell omgang mot løfter om at han kan påvirke retten til opphold i Norge.

– Ludvigsen har vært en vennlig og omsorgsfull voksenperson, som har invitert disse unge guttene hjem og vært interessert i å bistå i saken deres. Og så skjer altså dette.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Tre asylsøkere

Ludvigsen er tiltalt for overgrep mot tre asylsøkere. «A» skal ha blitt utsatt for overgrep fra 2011 til 2017, på fylkeshuset i Tromsø, på Ludvigsens hytte og bopel og på ulike hoteller i Oslo.

Gunhild Bergan er bistandsadvokat for «A». Hun vil ikke si annet til Dagsavisen enn at hennes klient «har det veldig tøft» som følge av det som skal ha skjedd i forholdet til Svein Ludvigsen.

«B» omtales i tiltalen som «lettere psykisk utviklingshemmet». Ludvigsen skal ifølge tiltalen ha oppsøkt fornærmede på institusjonen han bodde på ved flere anledninger.

Ludvigsen delte også «seremonielt» ut statsborgerskapet til fornærmede, og skal ha forledet ham til å tro at han «hadde makt og myndighet til å gi og frata ham hans statsborgerskap». Tiltalen gjelder seksuell omgang på et hotell i Oslo i 2014.

Håvard Flatland er bistandsadvokat for «B». Flatland sier til Dagsavisen at hans klient er informert om at tiltale er tatt ut, og at han ser fram til å kunne legge saken bak seg. Klienten har opplevd etterforskningen som en belastning, på grunn av tida det har tatt og lange avhør. Han er glad for å bli tatt på alvor.

«C» skal i en periode på tre måneder i 2014, på ulike steder i Tromsø, ha ytt seksuelle tjenester etter at Ludvigsen hadde forledet ham til å tro at han kunne skaffe ham bolig og permanent opphold i Norge.

Les også: Forsvarer: – Ludvigsen uten straffskyld

– Saken er en vekker

Det er ett tydelig fellestrekk ved de tre tiltalte mennene: De er unge asylsøkere til Norge.

Ann-Magrit Austenå mener hele saken, som har vært kjent siden det ble tatt ut siktelse mot Ludvigsen i januar, har vært en vekker for NOAS.

– Vi må være mer oppmerksomme i våre samtaler med asylsøkere. Det kan komme fram noe i disse samtalene om gode hjelpere som ikke er fullt så hjelpsomme, men har andre motiver, sier hun.

Det finnes ingen oversikt over omfanget, men NOAS har erkjent internt at det kan ha framkommet ting i disse samtalene som burde ha vært fulgt opp, sier Austenå.

Hun understreker at det er snakk om mennesker i en ekstremt vanskelig situasjon, som ofte er helt avhengig av voksne som hjelper dem i Norge. Unge mennesker som har kommet helt alene til landet, flere av dem via lange opphold som flyktninger i naboland. Mange har opplevd tøffe situasjoner under flukten.

– Dette er barn og unge som har mye i bagasjen allerede. Voksenrelasjoner i Norge kan bety mye for dem. Samtidig er de ekstremt utsatte for tillitsbrudd, sier Austenå.

Hun påpeker at denne saken understreker behovet for å overføre ansvaret også for de eldste mindreårige, de mellom 15 og 18 år, fra UDI til Barnevernet.

Kommentar: "Beskrivelsene i tiltalen mot Svein Ludvigsen gjør fysisk vondt å lese." (Hege Ulstein)

Kom på merkelige besøk

Så spørs det om det ville ha hjulpet i dette tilfellet. Pål Christian Bergstrøm er regiondirektør i Bufetat region nord. Ludvigsen skal ifølge tiltalen ha vært på hyppige besøk hos «B» på denne institusjonen.

Bergstrøm har registrert at en av Bufetats institusjoner er nevnt i tiltalen. I sin rolle som fylkesmann var Ludvigsen tilsynsmyndighet for kommunalt og statlig barnevern i Troms fylke. At han besøkte institusjonen var «å betrakte som noe som falt under hans mandat», sier Bergstrøm. Han hadde likevel behov for en rolleavklaring rundt Ludvigsens hyppige besøk. Fylkesmannen kom gjerne utenom arbeidstid, og alene.

– Det var en utradisjonell måte å føre tilsyn på, sier Bergstrøm.

– Derfor fikk jeg signaler fra de ansatte om at det var behov for å drøfte dette, og derfor tok jeg saken opp med Bufdir [Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet]. Jeg lurte på hvordan vi skulle forholde oss rent formelt til dette.

Undringen gikk på om Bufetat skulle betrakte Ludvigsens besøk som formelle tilsyn, og dermed kunne forvente rapporter fra disse besøkene. Og om institusjonene skulle rapportere om besøkene som tilsynsbesøk.

– Kom det rapporter?

– Nei.

– Personlig stil

Bergstrøm understreker at det aldri var mistanke om lovbrudd når han tok dette opp med sine overordnede. Besøkene passet dessuten inn med Ludvigsens person og måten han fylte rollen som fylkesmann på.

– Han var veldig engasjert, men på en uformell måte, og særlig i spørsmål om barn og unge. Han hadde en personlig og fri stil. Besøkene ble forstått av oss inn i den rammen, sier Bergstrøm.

– Men nå er det mulig å forstå dem i et annet lys?

– Det kan du si, ja. Det var et sjokk for meg da siktelsen ble tatt ut, og journalister ringte meg og spurte om Ludvigsens rolle. Da gikk jeg tilbake til undringen vår rundt besøkene og overleverte den informasjonen vi satt på til politiet.

Bergstrøm understreker at institusjonen det her er snakk om, er åpen. Ungdommene beveger seg fritt, og deltar i livet i lokalsamfunnet. Ungdommene skal leve så normale liv som mulig, selv om institusjonen selvsagt foretar en risikovurdering i hver enkelt sak som også omhandler samvær med andre ungdommer og voksne.

– Dere ville reagert hvis en stereotypisk «gangbanger» kom på besøk?

– Det gjøres alltid individuelle vurderinger av relasjoner og samvær.

– Men det var liten grunn til å nekte fylkesmannen å slippe inn?

– Ja.

Reaksjoner i Høyre

Ludvigsens partifeller i Høyre tar saken på alvor.

«Dette er en svært alvorlig tiltale. Nå skal saken behandles av domstolen, og det er viktig at saken blir godt belyst, ikke minst av hensyn til de fornærmede», sa statsminister Erna Solberg til VG.

«Jeg kjenner Svein som en god kollega og en hyggelig fyr. Dette er en side av Svein som jeg ikke kjenner til», sa hun også i går.

Elisabeth Aspaker, partifellen som overtok som fylkesmann i Troms etter Ludvigsen, og som også har vært fiskeriminister i en borgerlig regjering, skrev i en pressemelding at hun erklærer seg inhabil i saken etter å ha vært i kontakt med Ludvigsen på mange arenaer.

«Uansett utfall av rettssaken er dette trist for alle involverte parter», sa Aspaker.

Ludvigsens advokat, Ulf E. Hansen, var opptatt i retten onsdag. Han skriver følgende i en sms til Dagsavisen:

«Tiltalte stiller seg avvisende og uforstående til de beskyldningene som ligger til grunn for tiltalen. Han erkjenner følgelig ikke skyld i saken».