Innenriks

Taus statsråd må svare på spørsmål om toganbudet

En samlet opposisjon sabler ned samferdselsminister Jon Georg Dale for hans manglende orientering om toganbudet og vinneren Go-Ahead. – Arrogant, sier SV.

Gardermoen  20181107.
Sverre Myrli (A) spør samferdselsminister Jon Georg Dale i den muntlige spørretimen.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Av Jon Even Andersen, NTB

Opplysninger om at det britiske togselskapet Go-Ahead scoret lavere på kvalitet enn NSB og svenske SJ i anbudskonkurransen om å kjøre tog på Sørlandsbanen har utløst sterke reaksjoner på Stortinget. Opposisjonen har bedt samferdselsministeren komme til Stortinget for å redegjøre for prosessen.

En uke senere har Dale (Frp) ikke svart på henvendelsen – men onsdag må han likevel møte i Stortinget etter at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har levert fire spørsmål til den ordinære spørretimen.

Les også: Samlet opposisjon krever svar om toganbudet

– Respektløst og arrogant

– Det er vanlig praksis at statsråden kommer til Stortinget når vi ber om en redegjørelse. At han ikke engang svarer er meget spesielt. Jeg har i hvert fall aldri hørt om det før. Dette vitner om manglende respekt for Stortinget, sier Aps samferdselspolitiske talsperson Sverre Myrli til NTB.

– Mildt sagt en svært umusikalsk politisk manøver. Jeg hadde forventet en mindre arrogant statsråd, istemmer SVs samferdselspolitisk talsperson Arne Nævra.

Senterpartiets finans- og næringspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik mener noe lignende neppe har skjedd før, og hevder at Dale heller ikke har villet møte ham til radiodebatt om toganbudet.

Fikk to sjanser

Ap, Sp, SV, Rødt og MDG står bak henvendelsen om en redegjørelse som Dale ikke har svart på.

– Vi har til og med gitt ham en dobbeltsjanse. Før helgen sendte vi et nytt brev der vi gjorde det klart at vi ville trekke de fire spørsmålene til spørretimen dersom han likevel ville komme til Stortinget og holde en redegjørelse. Men heller ikke det brevet har vi fått svar på, sier Nævra til NTB.

Kommentar: Det store togrøveriet

Kritisk og skeptisk

Opposisjonspartiene er kritiske til anbudsprosessen, tvilende til om kriteriene er blitt fulgt og skeptisk til behandlingen av anbudsklagen fra SJ.

Myrli sier at det er et grunnleggende prinsipp i forvaltningen at den det klages mot, ikke selv behandler klagen.

– Men her var det Jernbanedirektoratet som både vurderte anbudene og valgte Go-Ahead, og som behandlet klagen fra SJ. Det er veldig merkelig at ikke klagene ble behandlet av Klagenemnda for offentlige anskaffelser, sier han.

«Skinnprosess»

Gjelsvik sier det er mye i prosessen som gjør ham bekymret.

– Pris skulle telle 40 prosent og kvalitet 60 prosent. Go-Ahead kom dårligere ut på 12 av 15 kvalitetspunkter. Ifølge mine beregninger kommer Go-Ahead dårligere ut enn både NSB og SJ selv om man regner inn pris. Videre ble kontrakten med Go-Ahead signert 30. oktober, to uker før klagen var ferdig behandlet. Det er indikasjoner på at dette har vært en skinnprosess, sier Gjelsvik.

Pris vektet opp

Når blant annet Nordlandsbanen legges ut på anbud, er det varslet at pris skal vektes 50 prosent, kvalitet 45 prosent og oppdragsforståelse 5 prosent. Dette framgår av tildelingskriteriene som ble fastsatt 7. november.

– Dermed har regjeringen valgt å spille med åpne kort og si rett ut at pris betyr mest, noe vi også mener ble tilfellet for Sørlandsbanen. Så nå kan vi ikke lenger kritisere dem for det. Men da faller samtidig begrunnelsen for hele jernbanereformen bort – nemlig at det skulle være til forbedring for kundene, sier Nævra til NTB.

Samferdselsdepartementet skriver i en epost at Dale ikke ønsker å svare på spørsmål fra NTB om saken. (NTB)