Innenriks

Svarte aldri varslerne

Snart halvannet år etter at seks ansatte på Ammerud skole i full åpenhet varslet sin egen arbeidsgiver, har fortsatt ingen av dem hørt fra Utdanningsetaten.

I en e-post til Dagsavisen forklarer HR-direktør Anne Tveitan Ferignac etatens taushet slik:

– Angående at varslerne ikke har hørt fra etaten så er varslene kommet inn anonymt, og det lokale varslingsmottaket har ikke mulighet til å gi tilbakemelding til anonyme varslere, heter det i svaret fra Ferignac, sendt via etatens kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen.

Dagsavisen vet imidlertid at det kun var den første muntlige henvendelsen til etaten våren 2016 som var anonym.

Flere ansatte tok den gang muntlig kontakt for å gjøre etatens personalavdeling klar over forholdene på Ammerud skole.

Les også: – Jeg gruet meg så mye til å gå på jobb at jeg kastet opp (Dagsavisen+)

– Flere tiltak

I løpet av det neste året skjedde det ifølge varslerne ingen endring. Tvert imot opplevde de at situasjonen gikk fra vondt til verre.

I et nytt forsøk på å bli hørt, bestemte seks medarbeidere seg derfor for å varsle med fullt navn. Den 29. juni 2017 sendte de inn all dokumentasjon på egne saker. Denne gangen gikk varselet både til Arbeidstilsynet og til personalavdelingen i Utdanningsetaten der Ferignac er sjef.

Dagsavisen har sett kvitteringen som viser at varselet ble sendt rekommandert til etaten – ifølge varslerne fordi de fryktet at etaten kunne benekte å ha mottatt noe varsel.

Konfrontert med dette skriver Ferignac: «Varselet/brevet som er datert 20.06.2017 er kopi av et varsel som varslere sendte til Arbeidstilsynet.»

På Dagsavisens spørsmål om dette betyr at etaten ikke anså det som sitt ansvar å følge opp de alvorlige påstandene fordi den mottok informasjonen som en kopi av det som ble sendt til Arbeidstilsynet, svarer HR-sjefen:

– Forholdene som er omtalt i varselet til Arbeidstilsynet, er av samme art som det var varslet om tidligere. Varslene som ble ringt inn er grundig fulgt opp etter varslingsmottakets rutiner, det er gjort undersøkelser og satt i gang flere tiltak på skolen for å sikre et godt arbeidsmiljø.

– Når Arbeidstilsynet mottar varsler, har vi tillit til at de håndterer det seriøst. Det har de også gjort i denne saken. Skolen følger nå opp anbefalingene de har fått av Arbeidstilsynet, står det i e-posten fra Utdanningsetaten.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre Oslo-sider her!

– Har omsorgsplikt

Dagsavisen har vært i kontakt med Arbeidstilsynet for å få deres reaksjon på at ingen av varslerne er blitt kontaktet av etaten etter at de varslet med fullt navn.

Slik svarer tilsynsleder Morten Kjerstad Larsen i Arbeidstilsynet Oslo:

– Ved varsling har arbeidsgiver en omsorgsplikt ovenfor arbeidstakerne. Også varslere skal oppleve at de tas på alvor og blir beskyttet mot gjengjeldelse eller andre negative handlinger, sier han.

Kjerstad Larsen påpeker at omsorgsplikten vil være vanskelig å gjennomføre i praksis når det varsles anonymt.

– Men når varslernes identitet er kjent for varslingsmottaker, slik som her, er det ingen grunn til at arbeidsgiver ikke skal kunne gjøre dette, sier tilsynsleder Morten Kjerstad Larsen.

Ifølge Arbeidstilsynet reduserer det ikke arbeidsgivers plikt overfor en arbeidstaker at også Arbeidstilsynet er varslet:

– Nei, på ingen måte. Arbeidsgiveransvaret følger av arbeidsmiljøloven og faller ikke bort selv om også offentlige myndigheter varsles, sier han.

Kjerstad Larsen fremholder at en arbeidsgiver plikter å kartlegge farer og problemer, foreta risikovurdering, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere eventuell risiko en arbeidstaker utsettes for.

– Alle faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd skal vurderes, fastslår Morten Kjerstad Larsen i Arbeidstilsynet.

Les også: Arbeidstilsynet har gitt pålegg til Ammerud skole (Dagsavisen+)

Ferignac avslo intervju med Dagsavisen

Dagsavisen har kontaktet Utdanningsetaten i Oslo kommune og bedt om et intervju med HR-direktør Anne Tveitan Ferignac, som er den øverste ansvarlige for varslingsmottak i Utdanningsetaten. Dette ifølge kommunens egne skriftlige rutiner sist oppdatert 17. oktober 2018.

Dette er blitt avslått. Isteden har etatens kommunikasjonsdirektør, Trine Lie Larsen, bedt om å få Dagsavisens spørsmål tilsendt skriftlig på epost, noe avisen har etterkommet.

Dagsavisen oversendte sju spørsmål, flertallet av disse er ikke blitt besvart.

Nyeste fra Dagsavisen.no: