Innenriks

Arbeidstilsynet har gitt pålegg til Ammerud skole

Ammerud skole har fått pålegg for manglende konflikthåndtering og dårlig oppfølging av sykmeldte.

Det bekrefter tilsynslederen for Arbeidstilsynet Oslo, Morten Kjerstad Larsen.

Da Arbeidstilsynet ble varslet om alvorlige og kritikkverdige forhold på Ammerud skole samtidig med Utdanningsetaten i 2017, ble påstandene vurdert som så urovekkende at Arbeidstilsynet besluttet å gjennomføre tilsyn.

– Beslutningen ble tatt på bakgrunn av innholdet i varslene vi mottok fra flere varslere. Når vi valgte å gå til tilsyn, var det fordi vi mente det var en risiko for at det ikke var et forsvarlig og godt arbeidsmiljø for alle ansatte ved Ammerud skole, sier Larsen.

Les også: – Jeg mener etaten har unnlatt å stoppe grov mobbing (Dagsavisen+)

Selve tilsynet ble gjennomført 7. februar i år. Ammerud skole har fått frist til 3. desember med å gjennomføre og dokumentere tiltak for følgende brudd på arbeidsmiljøloven:

* Konflikthåndtering: Manglende rutiner for konflikthåndtering som kan føre til helsebelastning. Under tilsynet ble det klart at det har vært utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet det siste året.

* Oppfølgingsplan: Ammerud skole har i 2017 ikke laget planer for oppfølging av langtidssykmeldte innenfor lovens tidsfrist. Sykefraværet ved AKS var i 2017 på over 16 prosent, som var en nedgang fra 23 prosent i 2016.

* Dialogmøter: Ammerud skole har ikke innkalt sykmeldte til lovpålagte dialogmøter. Ifølge skolens ledelse er det et problem at sykmeldte ikke har møtt opp til avtalte samarbeidsmøter. «Det er imidlertid ikke dokumentert at ansatte er innkalt til dialogmøte 1» slik arbeidsgiver plikter å gjøre, ifølge Arbeidstilsynet.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Larsen mener arbeidsgivers plikt er soleklar:

– Arbeidsgiver har ansvar for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for alle. Hvis det er et fåtall som har arbeidsmiljømessige utfordringer, så plikter arbeidsgiver fortsatt å gripe fatt i disse utfordringene for å bedre forholdene og legge til rette. Det er viktig for oss.

Nyeste fra Dagsavisen.no: