Innenriks

Volds- og traumeforskning i fare

De har hjulpet 22. juli-ofre og vært modell for andre sentre i Europa. Nå kan senteret for forskning på vold og traumatisk stress bli lagt ned.

I dag eies Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) av selskapet Unirand AS under Universitetet i Oslo. Men Unirand skal legges ned, og den mest sannsynlige nye eieren av NKVTS er Folkehelseinstituttet. Det betyr i realiteten en nedleggelse av det tverrfaglige forskningsmiljøet på vold og traumer, ifølge NKVTS selv.

Det er det flere som er kraftig bekymret for.

NKVTS har nemlig spilt en sentral rolle for 22. juli-ofre. Samtidig er trenden at andre land i Europa forsøker å bygge opp tilsvarende sentre. NKVTS har vært inspirasjon for et helt nytt volds- og traumesenter i Frankrike. I høst hadde NKVTS besøk fra et nyopprettet senter for psykotraumatologi i Litauen. I 2019 oppretter EU et europeisk senter for koordinering av kunnskap om hjelpetiltak til terrorutsatte.

Les også: Seks personer terrorsiktet for mulige angrepsplaner mot Macron

Redd for samarbeidet

Lisbeth Kristine Røyneland er leder for den nasjonale støttegruppen etter 22. juli. Hun er veldig fornøyd med samarbeidet med NKVTS og er bekymret for at omorganiseringen skal gå ut over dette. Hun sier NKVTS har vært behjelpelig i flere utfordrende situasjoner.

– Da filmen til Erik Poppe kom, tok vi kontakt med NKVTS for å få hjelp til å håndtere etterspillet. De stilte opp og så til og med filmen sammen med styret, sier Røyneland og fortsetter:

– De er på tilbudssiden. Både når det gjelder forskning og formidling.

NKVTS ble stiftet i januar 2004, et snaut år før tsunamien i Det indiske hav som tok livet av over 280.000 mennesker. Etter dette har senteret særlig konsentrert seg om forskning og rådgivning innen katastrofehendelser.

– Vi har hatt et godt samspill med de berørte og pårørende etter 22. juli. Gjennom vår tverrfaglighet har vi i tillegg til helse kunnet forske på de ulike fasene de berørte har vært gjennom. Fra hvordan det er å bli politiavhørt og selve rettssaken til hvordan skole- og arbeidshverdagen skal fungere igjen, sier Inger Elise Birkeland, direktør i NKVTS.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Smalere forskning

Birkeland sier den tverrfaglige forskningen, som altså også er i vinden internasjonalt, blir svekket i Norge hvis NKVTS innlemmes i Folkehelseinstituttet.

– Det bekymrer oss at det overordnede mandatet for Folkehelseinstituttet kun er helse. Hos oss er helseaspektet ved vold og traumer viktig, men det er også annen samfunnsvitenskapelig forskning. Det gjør at vårt arbeid er viktig også for andre sektorer, som justis og utdanning. Ikke bare helse- og omsorgstjenestene, sier Birkeland.

Hun sier de også er opptatt av at prioriteringene av hva senteret skal forske på, vil bli annerledes hvis de blir innlemmet i en stor forvaltningsorganisasjon.

– Vi vil være langt nede i organisasjonen, slik at andres prioriteringer vil kunne styre våre prioriteringer. Det kan bety at vårt spisse fagområde vil tape i den interne konkurransen, sier hun.

Les også: AUF-sjef med blikket mot framtida

– Vi har mye felles

Direktør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstiuttet skriver i en e-post til Dagsavisen at de ser for seg at NKVTS blir en del av instituttets område for psykisk og fysisk helse.

– Hvis beslutningen blir at NKVTS skal inn i Folkehelseinstituttet, vil vi arbeide for at begge parters samfunnsoppdrag og fagfelt skal bli styrket, sier Stoltenberg.

Hun sier Folkehelseinstituttet ikke vil neglisjere NKVTS sin spisskompetanse.

– Tvert om. Det er viktig for Folkehelseinstituttet at samfunnet har slik kompetanse, enten den finnes utenfor eller innenfor instituttet. NKVTS og Folkehelseinstituttet har mye felles, sier hun.

Dette er NKVTS

* Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) er et forskningssenter opp­rett­­­et i 2005.

* Har tverrfaglig perspektiv og omfatter både medisinske, psykologiske, sosiale, kulturelle og rettslige forhold.

* Senteret sier de legger vekt på forhold rundt etnisitet og alder/kjønnsdimensjoner.

* NKVTS definerer sine hovedoppgaver som: Formidling, undervisning, veiledning og rådgivning.

* Siden opprettelsen har senteret vært heleid av Unirand AS. Unirand er igjen heleid av Universitetet i Oslo.

* Etter avviklingen av Uni­rand er overtakelseskandidatene Folkehelseinstituttet, OsloMet og forskningssenteret NORCE.

Kilde: NKVTS

Mer fra Dagsavisen