Innenriks

KrF: «Sterkt kritikkverdig» og «svært alvorlig», men likevel full tillit til regjeringen

KrFs Hans Fredrik Grøvan mener at regjeringen ikke har ivaretatt sitt overordnede ansvar for samfunns- og statssikkerheten. Likevel verner KrF Solberg-regjeringen fra mistillitsforslag fra opposisjonen.

Riksrevisjonen konkluderte i sin siste rapport at manglene i Solberg-regjeringens arbeid med terrorsikring var «svært alvorlig», noe som innebærer fare for innbyggernes liv og helse.

I rapporten understrekes alvoret på denne måten: «Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet har ikke ivaretatt sitt overordnede ansvar for samfunns- og statssikkerheten».

På tross av dette mener et flertall på Stortinget at Solberg-regjeringen bør fortsette.

LES OGSÅ: KrF etter åpen høring i kontrollkomiteen: Alvoret i Riksrevisjonens rapport er overhodet ikke svekket

– Har skjedd forbedringer

– Er du enig i Riksrevisjonens konklusjoner, Grøvan?

– Ja, jeg er enig i de. Jeg har fullt ut sluttet meg til de konklusjonene som Riksrevisjonen kom med.

– Hvorfor mener du at en regjering som ikke har ivaretatt sitt overordnede ansvar for samfunns- og statssikkerheten bør få fortsette?

– Jeg mener at det er en viktig bit av konklusjonen som understreker alvoret. Så har det skjedd forbedringer på en del områder som også blir trukket fram i riksrevisjonsrapporten. Så det har skjedd noe, men poenget er at forutsetningene som Stortinget la til grunn, er ikke oppfylt, sier han.

BAKGRUNN: Her kan sikkerheten svikte: Vann- og strømforsyning, olje- og gassinstallasjoner og datasentraler kan være for dårlig sikret mot terror

«Sterkt kritikkverdig»

Grøvan mener at regjeringens arbeid med objektsikring «absolutt ikke er godt nok».

Han viser til at regjeringen ikke har overholdt den opprinnelige fristen for 1. januar 2015, og at regjeringen ikke informerte Stortinget om at arbeidet var forsinket.

Først da Riksrevisjonen begynte å se på saken, ble Stortinget informert om status for arbeidet med objektsikring.

Grøvan legger også vekt på det han mener er en erkjennelse fra statsminister Erna Solberg (H) om at regjeringen ikke har gjort en god nok jobb.

KrF mener at regjeringens svikt i arbeidet med terrorsikring er «sterkt kritikkverdig» og «svært alvorlig», men vil ikke bidra til flertall for en sterkere kritikk.

Resten av opposisjonen går imidlertid lenger.

– Jeg synes Grøvan gir en veldig god begrunnelse for sterk kritikk mot regjeringen. Så har Ap konkludert med at denne kritikken mot regjeringen bør ende i mistillit, fordi det handler om Stortingets kontrollfunksjon overfor regjeringen.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes skriver det følgende i en tekstmelding til Dagsavisen.

– SV mener at denne saken er så alvorlig at vi går for mistillit mot regjeringen.

Senterpartiet, som lenge satt på gjerdet i saken, hoppet ned på onsdag og åpnet for mistillit. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier at partiet ikke har konkludert ennå.

LES OGSÅ: Regjeringen feilinformerte – må ha visst at sannheten var en annen

Diskuterte mistillit

Dagsavisen har tidligere omtalt hvordan SV og Rødt fryktet at prosessen om veivalg i KrF skulle få innvirkning på partiets posisjon i saken.

Grøvan bedyrer at KrFs landsmøtevedtak om å forhandle med mål om å bli en del av Solberg-regjeringen, ikke har påvirket beslutningen om ikke å fremme mistillitsforslag mot den samme regjeringen.

Torsdag skrev Klassekampen at Grøvan selv hadde forfattet et utkast til et mistillitsforslag mot regjeringen. Overfor Dagsavisen sier Grøvan at mistillit har vært diskutert, men han vil verken bekrefte eller avkrefte hvorvidt han står bak et slikt utkast.

– Som jeg har sagt hele veien har vi ikke utelukket noen utfall i saken, så vi har selvfølgelig drøftet muligheten for mistillit.

– Har du i dette arbeidet forfattet et utkast til et mistillitsforslag?

– Jeg vil ikke kommentere hva vi har drøftet og lagt fram i gruppa. Vi står fram nå som en enstemmig stortingsgruppe, og vi har sagt at denne saken er enda mer alvorlig nå enn den var i 2017.

Da Stortinget behandlet Riksrevisjonens første rapport i denne saken fremmet KrF kritikk, men en mildere form enn partiet varsler nå.

– Har samtalene deres med regjeringen om å bli en del av regjeringen hatt innvirkning på KrFs standpunkt i denne saken?

– Nei, jeg vil ikke si det.

– Snakker du for hele gruppa nå eller bare deg selv?

– Jeg snakker for meg selv, og for gruppa. Vi har vært tydelige på at dette er en sak, med det alvoret den har for folks oppfatning av trygghet i Norge, som må behandles for seg. Hadde vi forhandlet det momentet vekk, så hadde vi ikke gjort jobben vår som stortingspolitikere.

Nyeste fra Dagsavisen.no: