Innenriks

Senterpartiet vurderer mistillit om terrorsikring – krever kraftig styrking av politi og forsvar

Senterpartiet vurderer å gå for mistillitsforslag mot regjeringen i saken om objektsikring. Partiet krever en langt mer offensiv satsing på beredskap.

Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet. FOTO: ARNE OVE BERGO

Av Kristian Skårdalsmo og Jon Even Andersen, NTB

Det sier partileder Trygve Slagsvold Vedum i et intervju med NTB samme dag som statsminister Erna Solberg (H) skal møte i Stortingets muntlige spørretime.

– Vi vurderer mistillit på bakgrunn av at regjeringen har gitt mangelfull og feil informasjon til Stortinget, sier han.

Vedum fremholder at det er sakens alvorlighet som gjør at partiet vurderer mistillit, men understreker samtidig at spørsmålet ikke er endelig behandlet i partiets stortingsgruppe.

Riksrevisjonen har påpekt svikt i regjeringens arbeid med såkalt objektsikring, som innebærer trygging av samfunnsviktige og skjermingsverdige bygninger og infrastruktur. Manglene ble påpekt etter 22. juli-terroren i 2011.

Et eventuelt mistillitsforslag vil bli tatt stilling til i forbindelse med at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité avgir sin innstilling i saken 29. november.

Pakke

Trusselen om mistillit kommer samtidig med en omfattende pakke med forslag som partiet fremmer i Stortinget onsdag:

* Stanse regjeringens kutt i Heimevernet, øke til 45.000 soldater og gjenopprette det nedlagte Sjøheimevernet.

* Målet om to politifolk per 1.000 innbyggere skal gjelde per politidistrikt.

* Sette av penger til å forsere arbeidet med grunnsikring av skjermingsverdige objekter slik at målet kan nås innen 2022.

* Sette av penger til bedre samvirke mellom politiet og Forsvaret.

* Sikre transportberedskapen til politiet i Nord-Norge permanent, fortrinnsvis ved å beholde ni Bell-helikoptre på Bardufoss.

Ser fremover

Vedum varsler samtidig at Senterpartiet kommer til å ta opp beredskap i bredt med Solberg i spørretimen. Der vil han kreve svar på hva hun har tenkt å foreta seg for å rette opp manglene som er blitt blottlagt i Riksrevisjonens rapporter og flere høringer om saken.

– Det viktigste er om regjeringen er villig til å gjøre ting fremover, understreker Vedum.

– Vi utfordrer Høyre og Fremskrittspartiet, men også Arbeiderpartiet til å si hva de tenker om politi og forsvar fremover. I hovedgrepene i beredskapspolitikken har Ap vært enig med Høyre og Frp, sier han.

Vedum mener den politiske prestisjen som lå i å gjennomføre politireformen raskt, er et stort problem.

– Da er det ikke rart at man har hatt dårlig kapasitet til samhandling mellom politi og forsvar.

Mistillit

Verken Arbeiderpartiet, SV eller KrF utelukket etter den lukkede høringen 22. oktober at saken kan ende med mistillit.

– Vi har ikke konkludert ennå, og vi utelukker ingen utfall, sa KrFs parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan da. Han sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Nå, dagen etter budsjettenigheten med Høyre, Frp og Venstre, sier han:

– Vi har ikke konkludert, men har tidligere sagt at vi vurderer saken som svært alvorlig. Det står jeg ved. Vi skal drøfte dette i vår gruppe de nærmeste dagene, slik at vi i komiteen er klar til å avgi innstilling neste uke.

– Dette er en svært alvorlig sak som gjør at vi ikke kan utelukke noen utfall før gruppa har konkludert. Grunnlaget ligger i Riksrevisjonens konklusjoner, sier han til NTB.

Grøvan minner om at han tidligere har anklaget regjeringen for å gi et «sminket bilde» av tilstanden for objektsikring.

– Det er en svært alvorlig situasjon som i et gitt tilfelle kan utgjøre en fare for rikets sikkerhet

Han mener også det er en «skjerpende omstendighet» at Riksrevisjonen trakk mange av de samme konklusjonene for to år siden som i sin siste rapport.

KrF-politikeren legger til at partiets interne veivalg, som endte med at man vil forsøke å samarbeide med dagens regjering, ikke endrer hans holdning.

– Vi har vært opptatt av at vi skal holde denne saken atskilt fra det som skjer ellers, sier han.

Står ved lag

SVs trussel om å gå for mistillit mot regjeringen i saken om objektsikring står ved lag, bekrefter partiets Torgeir Knag Fylkesnes.

– Vi har ment hele veien at regjeringen har sviktet fullstendig i oppdraget de fikk fra Stortinget i å sikre Norge mot uønskede hendelser og terror. De har feilinformert Stortinget en rekke ganger og holdt tilbake informasjon for offentligheten, sier Fylesnes til NTB.

– Det har vært spenning rundt hva Sp ville konkludere med. Det er veldig bra at de ser alvoret og det uføret vi har havnet i når det gjelder sikkerhetsarbeidet, sier han, og fortsetter:

– Det foregår prosesser i andre partier nå rundt dette spørsmålet, som foreløpig er hemmelige. Jeg tror det er lurt å vente til 29. med å si noe om hva SV lander på, sier han.

– Fortsatt aktuelt

Også Arbeiderpartiets posisjon er fortsatt at det kan bli aktuelt å gå for mistillit mot regjeringen i objektsikringssaken, som avgis neste uke.

– Det har vært kjent helt siden Riksrevisjonens rapport kom, at mistillit kan være aktuelt. Det er fremdeles aktuelt, sier leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Dag Terje Andersen (Ap), til NTB.

Han viser til alvoret i saken, den faktiske tilstanden når det gjelder objektsikring og manglende informasjon til Stortinget som begrunnelser for trusselen om mistillit.

– For øvrig viser jeg til at innstilling i saken skal avgis 29. november, sier Andersen.

Innrømmelse

Statsminister Solberg innrømmet i den åpne høringen om objektsikring 27. august at regjeringen burde kommunisert «bedre, tydeligere og tidligere» til Stortinget.

– Vi burde tatt med mer samlet informasjon til Stortinget, og ikke stykkevis og delt. Det tar jeg kritikk på, sa Solberg.

Etter den lukkede høringen sa statsministeren følgende:

– Nei, jeg mener ikke vi har feilinformert Stortinget. Men jeg mener vi kunne vist kompleksiteten og utfordringene med dette arbeidet i en bedre og bredere sammenheng, på et tidligere tidspunkt. (NTB)